Tur Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder tur, varianter, uttal och böjningar av tur

Tur synonym, annat ord för tur, vad betyder tur, förklaring, uttal och böjningar av tur.

Synonymer till tur

Hittade 2 varianter av ordet tur:

Vad betyder och hur uttalas tur

Tur uttalas tur och är ett substantiv -en -er.

Tur betyder:

Ordformer av tur

Singular

tur
obestämd grundform
turs
obestämd genitiv
turen
bestämd grundform
turens
bestämd genitiv

Plural

turer
obestämd grundform
turers
obestämd genitiv
turerna
bestämd grundform
turernas
bestämd genitiv

Tur1 är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Vad betyder och hur uttalas tur

Tur uttalas tur och är ett substantiv -en.

Tur betyder:

Ordformer av tur

Singular

tur
obestämd grundform
turs
obestämd genitiv
turen
bestämd grundform
turens
bestämd genitiv

Tur2 är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Tur på Engelska

 • trip - timetable, sightseeing tour, the boat makes two trips a day
 • luck - lucky, a blessing in disguise, she was lucky
 • turn - priority, it will be your turn some other time, in turn, be one', s turn

Hur används ordet tur

 1. Anropsstyrd linje är som en vanlig linje i linjetrafik men där turerna endast trafikeras om någon i förväg begärt att få resa. Besparingen är färre körda kilometer, men kostnaden för förarlön finns ofta kvar. Om de anropsstyrda turerna läggs i början och slutet av ett bussomlopp kan även personalkostnaden minskas om turerna upphandlas av till exempel taxi som ersätts endast för de turer som utförts. Fördelar med anropsstyrd linje är att man enkelt kan införa trafiken med mycket små förändringar för resenärerna. Informationen i tidtabellen ser ut som vanligt och linjesträckning är den normala. Nackdelen är den begränsade besparingseffekten. Exempel på trafik finns i Märsta. Anropsstyrd trafik kallas ibland för Närtrafik. (källa)
 2. Visingsö är känt för remmalag och där körs vagnarna bland annat som guidade turer. Den vanligaste turen går upp till Kumlaby kyrka, en tur på cirka en timme. Vid kyrkan görs ett stopp för att ge turisterna möjlighet att gå upp i det avkapade kyrktornet. Större sällskap kan boka turer ner till Näs slott eller upp till Tempelgården. Turen går i ett lugnt tempo och är ett avslappnat sätt att uppleva Visingsö, med ekskogen och alla fornminnen. Remmalagen dök upp på ön i slutet av 1800-talet då ångbåtsrederierna började göra lustturer till Visingsö. (källa)
 3. Under 1900-talets andra halva, och under stark påverkan av Tore Wretmans återlanserade restaurangsmörgåsbord på Operakällaren i Stockholm 1961, övergick smörgåsbordet från att ha varit en förrätt till att bli en ensam rätt och en hel måltid i sig. Wretman förordade också att det skulle ätas i fem bestämda "turer", en tågordning som inte var tidigare känd. Turer ska här förstås som att man i varje tur ägnar sig åt en viss del av smörgåsbordet och som man sedan inte återkommer till, till exempel så tillhör den inledande sillen den första turen, och desserten den avslutande femte turen. Smörgåsbordet växte från 1960-talet kraftigt i omfattning och det fick en dessertavdelning som det aldrig tidigare haft. Skillnaderna mellan smörgåsbordet och julsmörgåsbordet, som nu också kallades för julbord, suddades ut samtidigt som nya rätter tillfördes till exempel grönsaksrätter men också skaldjurs- och kycklingrätter. Från 1970-talet och framåt uppfattades smörgåsbordet också som ett serveringssätt (jämför buffé eller liknande där man ställer fram en mängd för-, huvud- och/eller efterrätter som man plockar av som man vill). Ett julsmörgåsbord i hemmet kan idag innehålla 20-30 rätter och på restaurang förekommer det att man erbjuder julsmörgåsbord med fler än 100 rätter. (källa)
 4. Fransäs (française) är en kontradans i 2/4- eller 6/8-takt med flera (i regel fem eller åtta) turer med dansarna uppställda i en fyrkant eller på två led. (källa)
 5. Utbyggnaden av Äppelviken var attraktiv för en välbeställd medelklass och där gjordes tomterna dubbelt så stora som i Enskede. Villorna där skulle utformas i enlighet med svensk tradition enligt anvisningar i stadsplanen och därför kom detta stadsplaneområde att karakteriseras av en speciell stil. År 1920 var Äppelviksområdet nästan fullbyggt helt bort mot den privatägda Smedslättens gård. Efter att Smedslättens gårds områden var fullbyggda kom turen till det intilliggande Ålsten, som staden köpt 1908 och som nu var det nya exploateringsområdet. För att nå de nya områdena måste man antingen köpa delar av Smedslättens gård eller dra spårvägen runt eller norr om den privata egendomen. Under 1922 kunde dock ett avtal utarbetas och undertecknas efter förhandlingar. (källa)
 6. Elmotortågdrivna regionaltågen i södra Finland: R-tågens fortsatta turer från Riihimäki fram till Tavastehus (Egentliga Tavastland) och Tammerfors (Birkaland) och Lahtis (samt Kouvola (Kymmenedalen), en del turer också Z-tågen via Lahtis direktbana)). (källa)
 7. Jätte (fsv. iætte. kortform av fsv. iætun, från urgermaniskans etunaz med betydelsen frossare) var i nordisk mytologi och folktro en storväxt och stark varelse med människogestalt, ibland klumpig och enfaldig, ibland ond och lömsk, men ibland också trollkunnig och vis. Jättarna var ofta fientliga mot gudar och människor, men båda grupperna fick också hjälp och råd från jättarna, och flera av gudarnas gemåler var jättar. De kallades i äldre tid även jotnar, resar (risar) i synnerhet bergsresar (bergrisar) samt tursar (þursar) i synnerhet rimtursar (hrímþursar) men även eldtursar. En jättinna kallades vanligen för en gyger (gýgr), men även för trollkona och dylikt. Ordet jätte anses vanligen vara besläktat med verbet äta (denna etymologi föreslogs först av Jacob Grimm) och ha betydelsen av glupsk frossare (jämför antikens människoätande cykloper och laistrygoner), turs och rese torde betyda "stark", i nyisländskan antyder risi storlek, jötunn styrka, þurs dumhet. Det finns teorier om att jättar dyrkades under förkristen tid. (källa)
 8. Fyra danspar (åtta personer) ställer upp sig på ett sådant sätt att varje par utgör en sida i en square (engelska för fyrkant), vilken är den grundformation som dansen utgår ifrån. Dansen leds av en "caller" som kontinuerligt instruerar dansarna vilka enskilda dansturer som ska utföras, genom att sjunga ut namnet på dessa till musik (se också nedan). Alla enskilda turer (call) är i förväg inövade under squaredanskurser och följer en internationell standard. Alltsedan 1970-talet har modern squaredans utvecklats och standardiserats av Callerlab, som är det internationella förbundet för squaredans-callers. Callen är i huvudsak namngivna på engelska och dansas likadant över hela världen. Det är en fördel om man kan engelska, men det är absolut inget krav för att man skall kunna bli en god squaredansare. (källa)
 9. En guidning (uttal: /'gajdniŋ/) eller guidad tur är en rundvandring med turister eller besökare som leds av en person med särskilda förkunskaper om det man passerar på turen. En guidning kan gå genom ett museum, en byggnad, en stad eller ske ombord på ett fordon, exempelvis buss eller båt. Vissa guidningar förmedlar allmän kunskap om föremålet för turen, medan andra har ett särskilt tema, såsom en särskild historisk period, litterära miljöer eller ockultism. (källa)
 10. Om man inte kan eller vill lägga säger man "pass", och turen går vidare till nästa spelare. Om någon lägger ut en kombination som passas av alla de andra spelarna vänds högen på bordet ner och läggs åt sidan (de korten är inte alltså regeltekniskt sett inte längre "på bordet"), och den som senast lade får lägga ett nytt valfritt kort eller kombination. När en spelare lagt sitt sista kort anses spelaren ha "gått ut". Turen går då till nästföljande spelare som fortsätter med att lägga ett valfritt kort eller kombination. Det är viktigt att notera exakt i vilken ordning spelarna går ut. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.