Uppskatta Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder uppskatta, varianter, uttal och böjningar av uppskatta

Uppskatta synonym, annat ord för uppskatta, vad betyder uppskatta, förklaring, uttal och böjningar av uppskatta.

Synonymer till uppskatta

Vad betyder och hur uttalas uppskatta

Uppskatta uttalas upp|skatta och är ett verb -de.

Ordformer av uppskatta

Aktiv

uppskatta
infinitiv
uppskattar
presens
uppskattade
preteritum
uppskattat
supinum
uppskattande
presens particip
uppskatta
imperativ

Passiv

uppskattas
infinitiv
uppskattas
presens
uppskattades
preteritum
uppskattats
supinum

Perfekt particip

uppskattad en
~ + subst.
uppskattat ett
~ + subst.
uppskattade den/det/de
~ + subst.

Uppskatta är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Andra språk

Uppskatta på Engelska

 • appreciate - a much-appreciated concert
 • estimate - inflation is estimated at about 20 per cent

Hur används ordet uppskatta

 1. Hos eukaryoter ärvs mitokontriellt DNA (mtdna) enbart från mor, mormor, och så vidare, hos människan tillbaka till Mitokondrie-Eva. Y-kromosomen är en allosom (könskromosom) hos bland annat däggdjur vars DNA (ydna) ärvs enbart från far, farfar, och så vidare, hos människan tillbaka till Y-kromosoms-Adam. Dessa gener förändras enbart genom slumpmässiga mutationer som inträffar i genomsnitt med ett visst antal generationers mellanrum (olika frekvens i olika regioner av DNA:t), vilket kan utnyttjas för att uppskatta avstånd i släktskap vid ett stort antal generationer. Individer med liknande gensekvens i dessa delar av DNA:t bildar en haplogrupp eller undergrupp. Befolkningen kan därmed delas upp i en hierarki av avgränsade mtdna-haplogrupper och i en annan hierarki av ydna-haplogrupper. Olika haplogrupper är olika vanliga bland populationer med rötter i olika regioner. (källa)
 2. Det finns ett större antal dokumenterade våldsdåd (31 under perioden 1999-2009), inklusive mord, med homofobisk bakgrund. De flesta homofobiska hatbrott är dock inte våldsbrott utan av annan art, och antalet anmälningar om denna typ av brott är mellan 600-700 om året, medan toppen för antalet anmälda brott var 2009 med 1060 fall. "Mörkertalet för polisanmälda hatbrott är svåra att uppskatta. För de homofobiska hatbrotten är det enligt forskning uppskattningsvis en fjärdedel av offren som anmäler händelsen till polisen. homosexuella män anmäler brott dubbelt så ofta som homosexuella kvinnor." enligt BRÅ. (källa)
 3. I svenska vatten får hummer fiskas från och med klockan 07:00 den första måndagen efter 20 september, till och med den 30 november. Hur pass mycket hummer det finns i Sverige är ovisst. Antalet humrar tros ha varit som högst på 1980-talet, men sedan sjunkit till följd av ett ökat fisketryck. De flesta humrarna landas av fria fiskare, vilket gör det svårt att uppskatta mängden humrar som fiskas upp. (källa)
 4. Långvågig infraröd strålning kan användas till att uppskatta temperaturen på olika objekt. Detta kallas termografi, eller om objektet är väldigt varmt, kallas det pyrometri. Termografi används framförallt av militären, industrin och medicinen. Fallande priser gör att infrarödkameror börjar kunna användas som hjälp vid mörkerkörning med bilar. (källa)
 5. Många men inte alla kartor är ritade i skala, uttryckt i ett förhållande som exempelvis 1:10 000, vilket innebär att 1 av en valfri mätenhet på kartan motsvarar 10 000 av samma enhet i verkligheten. Detta ger kartläsaren möjlighet att uppskatta storleken av, eller avståndet mellan, en eller flera platser eller objekt på kartan. En större skala (det vill säga att det andra numret i förhållandet är mindre) visar mer detaljer och är bättre vad gäller mer precisa uppskattningar, men kräver också en större karta för att visa samma område. Högdetaljerade kartor som täcker större områden från storlekar av mindre städer eller kommuner upp till hela länder eller kontinenter ges ofta ut i form av böcker eller som datorprogram, för att det ska vara lättare att behandla och få översikt över. Tryckta versioner kan även inkludera omfattande register, avståndstabeller mellan städer och ibland även korsreferenser för vanliga destinationer. Datorprogram för kartläsning erbjuder ofta en mängd verktyg för att hjälpa läsaren, som exempelvis anpassningsbar skala (så kallade zoom) eller specialutformade sökmotorer för att hitta enskilda färdvägar, adresser eller platser. (källa)
 6. Tungans dubbelkaraktär gör att man kan använda samma sträng till flera toner genom att placera tungorna på olika ställen längs den, så länge inte den del av strängen som är på fel sida tungan och inte omvirad blir för lång. Ett klavikord med sålunda inbesparade strängar (för toner man ändå sällan spelade samtidigt) kallas bundet och var det vanliga fram till 1700-talet ungefär, då man började uppskatta sådana uttrycksfulla dissonanser som man behöver ett obundet klavikord till. (källa)
 7. De första kvasarerna hittades i slutet av 1950-talet, men inte förrän 1962 kunde man efter att ha konstaterat rödförskjutningen, identifiera dem som ett separat fenomen. Rödförskjutningen anger hur fort ett objekt avlägsnar sig från betraktaren och kan användas för att uppskatta avståndet till objektet. I detta fallet antydde förskjutningen att fenomenen måste vara mycket avlägsna. Det dröjde ändå ända till 1980-talet innan något liknande konsensus om kvasarernas natur uppnåddes. (källa)
 8. Ordet loggbok kommer från loggen, med vilken man kunde uppskatta avverkad distans. Genom att kombinera distans med styrd kurs kunde man bestämma sin ungefärliga position, i tider då annan positionsbestämning till havs kunde göras endast under goda förhållanden. (källa)
 9. Lärkfalken har ett mycket stort häckningsområde och den globala populationen är stor. Den europeiska populationen uppskattas till 92 100–147 000 par, vilket innebär 184 000–295 000 adulta individer. Eftersom Europa utgör cirka 30 % av det globala häckningsomrpdet uppskattas den globala populationen uppgå till 613 000–983 000 adulta individer. Dessa siffror är osäkra varför IUCN väljer att uppskatta den globala populationen till mellan en halv och en miljon adulta individer. Den globala trenden är minskande, men den europeiska bedöms som stabil. Alla dessa faktorer sammanräknat gör att IUCN inte bedömer arten som hotad utan kategoriserar den som livskraftig (LC). (källa)
 10. I industriländer och utvecklingsländer med storskalig industriell odling av mat kan matavfall förekomma vid många olika led och i omfattande volymer. Mängden matavfall från subsistensjordbruk är svår att uppskatta, men antas vara obetydlig i jämförelse. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.