Uppskattar Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder uppskattar, varianter, uttal och böjningar av uppskattar

Uppskattar synonym, annat ord för uppskattar, vad betyder uppskattar, förklaring, uttal och böjningar av uppskattar.

Synonym till uppskattar

Hur används ordet uppskattar

  1. Bara i Tyskland uppskattar finansdepartementet att man nu utreder affärer som kostat tyska skattebetalare drygt motsvarande 50 miljarder kronor. Den verkliga summan är sannolikt betydligt högre. (svt.se)
  2. En gourmand är en person som uppskattar att äta god mat. Oftast används begreppet om en matintresserad person som gärna äter stora mängder, till skillnad från en gourmet, vars intresse i första hand ligger i förfinad mat. På franska är begreppen gourmet och gourmand dock relativt överlappande i betydelse. (wikipedia.org)
  3. Det finns också ansamlingar av metan på världshavens botten, fångat i ett kemiskt klatrat med vatten där vattnet bildar en "bur" som stänger inne metanmolekylerna. Hur mycket metan som finns bunden i form av metanklatrat i sediment på havsbotten är okänt, men troligen rör det sig om stora mängder. Att stora mängder sådant metan frisläppts i atmosfären är en förklaringsmodell till hastig global uppvärmning tidigare i jordens förflutna, exempelvis för ungefär 55 miljoner år sedan vilket utgör slutet på den geologiska epoken paleocen. Vissa källor uppskattar att det rör sig om tiotusen miljoner ton. Om den globala uppvärmningen leder till att dessa värms upp tillräckligt, skulle detta metan hastigt kunna frisläppas till atmosfären. Eftersom metan är en stark växthusgas under den tid den uppehåller sig i atmosfären skulle detta leda till kraftigt ökad växthuseffekt. (wikipedia.org)
  4. Johan Svedjedal menar att läsaren idag är en del av "bokens samhälle", och att man ormas av andra, av reklam, av genrer man uppskattar, av förlag, dagspress, TV, och så vidare. De senaste 20 årens ekonomiska och sociala förändringar har möjliggjort bokköp på nya sätt, av en del sett som en "litteraturens utslätning", även om det alltid har funnits en skönlitterär bredd, med skillingtryck under 1800-talet och författare som Nick Carter under 1910-talet som exempel. Genom historien har läsningen varit en maktsymbol. Även om det har förekommit att slavar och tjänstefolk läst som en del av sitt arbete har det historiskt varit de rika och mäktiga som i första hand stått för läsningen, och av dessa i högsta grad männen. (wikipedia.org)
  5. Till att börja med används två olika typer av högtalarelement: dynamiska och elektrostatiska. De senare är mindre vanliga, och sitter i exklusiva och dyra hörlurar. En elektrostatisk hörlur måste drivas av en speciell förstärkare som ger den höga spänning som krävs. Många uppskattar dock de elektrostatiska hörlurarnas höga upplösning och renhet. (wikipedia.org)
  6. Förenta nationerna uppskattar att det fanns 232 miljoner invandrare i världen (ungefär 3,25 % av världens befolkning) år 2013. (wikipedia.org)
  7. En inlandsis enorma massa inverkar med ett stort tryck på jordskorpan som pressas ner av isens tyngd. Under den senaste nedisningen som skedde under Weichsel uppskattar man att inlandsisen var upp till 3–4 km tjock. Den bör då ha pressat ner jordskorpan drygt 1 000 meter eftersom jordskorpan har ungefär tre gånger större täthet än is. I takt med att isen försvinner uppstår en s.k. isostatisk landhöjning. Det vill säga en landhöjning som är 'passiv' och inte har uppkommit genom till exempel bergskedjebildning. Landhöjningen är som snabbast just när isen försvunnit, därefter avtar hastigheten exponentiellt. (wikipedia.org)
  8. Jordförstöring är ett allvarligt problem på grund av de konsekvenser som den har på jordbrukets produktivitet, miljön och livsmedelsförsörjningen. Man uppskattar att upp till 40 % av världens jordbruksmark har allvarligt försämrad kvalitet. (wikipedia.org)
  9. Känselsinnet anses välutvecklat. Kattdjur uppskattar beröring. Kinderna är särskilt mottagliga för smekningar. (wikipedia.org)
  10. HIV/AIDS: Man uppskattar antalet HIV-smittade i Europa till ca 2,3 miljoner (2011). Många vet inte att de är smittade. De smittade möter fortfarande problem under sjukdomen även om det finns bromsmedicin, behandlingar och information i Europa. HIV är ett virus som skadar immunförsvaret. HIV kan övergå till AIDS, som innebär att kroppens immunförsvar helt slutar att skydda kroppen mot svamp, parasiter, bakterier och virus. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast: