Uppskattad Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder uppskattad, varianter, uttal och böjningar av uppskattad

Uppskattad synonym, annat ord för uppskattad, vad betyder uppskattad, förklaring, uttal och böjningar av uppskattad.

Synonymer till uppskattad

Andra språk

Uppskattad på Engelska

 • estimated, appreciated

Hur används ordet uppskattad

 1. Getingarna har två par vingar som i viloläge hålls hopvikta längs med kroppen. Fasettögonen är njurformiga. Vuxna getingar äter frukt och nektar, men matar sina larver med animaliskt protein, främst tuggade insektslarver, men även kött, fisk, skaldjur, ägg och andra flygande insekter[källa behövs]. Rå fisk och fiskrens är en mycket uppskattad föda. Flygande insekter fångas vanligen i flykten av getingarna, som är goda flygare med förhållandevis bra synförmåga. I likhet med andra gaddsteklar, utom honungsbin har getinghonorna en gadd kopplad till en giftkörtel som inte lossnar vid stick, varför gadden kan användas gång på gång. Gadden utgörs av den ombildade äggledaren. (wikipedia.org)
 2. Grönsiskan har ett mycket stort utbredningsområde som uppskattas till mer än 20 000 km². Världspopulationen är stor men dess storlek är bara grovt uppskattad utifrån beräkningar på den Europeiska populationen som uppgår till 10 000 000–18 000 000 häckande par vilket skulle innebär ungefär 30 000 000–54 000 000 individer. Europa utgör i sin tur 75–94% av det totala utbredningsområdet och vid extrapolering ger detta en grov uppskattning på 31 900 000–72 000 000 individer. Utbredningsområdet fluktuerar i storlek och populationstrenden är olika i olika delar av utbredningsområdet men arten anses inte vara hotad och IUCN kategoriserar den som livskraftig. (wikipedia.org)
 3. För att minska lantbrukets miljöpåverkan samt värna om lantbrukarnas ekonomi utfärdas varje år en uppdaterad rapport med rekommendationer för gödsling och kalkning från jordbruksverket. Rekommendationerna baseras på analyser av markens växtnäringsinnehåll kombinerat med kunskap om grödans näringsbehov samt uppskattad skördenivå. (wikipedia.org)
 4. Hamiltonstövaren är uppskattad av jägare för sin dresserbarhet som gör att den är lätt att få rådjursren och har ett klingande drevskall. För att bli utställningschampion måste en hamiltonstövare ha meriter från jaktprov för drivande hund. (wikipedia.org)
 5. Öringen är populär att bedriva sportfiske efter och är en uppskattad ädelfisk. (wikipedia.org)
 6. Foten blir 5–15 cm hög och hatten upp till 18 cm vid. Svampens mycel kan bli mycket stort. Mycelet hos de största kända exemplaren av vissa arter har brett ut sig över områden som omfattar flera kvadratkilometer och uppnått en uppskattad vikt på över 100 ton. Dessa exemplar har påträffats i skogar i Nordamerika och bedöms vara de största levande organismerna på jorden. (wikipedia.org)
 7. Hängmattan kommer från Central- och Sydamerika. De första hängmattorna gjordes av bark från hamackträdet. Christofer Columbus upptäckte hängmattan på Bahamas år 1492. Han tog sedan med sig hängmattan tillbaka till Europa, där den började användas av sjöfarare - en uppskattad uppgradering från den hårda och smutsiga durken. Eftersom hängmattan inte tar mycket plats blev den därför direkt populär på stora skepp. (wikipedia.org)
 8. I Norge var Jaramba Japp den första stora chokladnyheten efter andra världskriget när den lanserades sommaren 1949, och den blev snabbt uppskattad bland ungdomar. (wikipedia.org)
 9. Det var just sången och fågelns munterhet som gjorde att den snabbt blev uppskattad och lika snabbt blev den till en symbol för lyx och världsvana hos adelsdamer och rika borgare. De fåglar som såldes var uppfödda i ett avelsprogram som helt styrdes från Spanien och det förekom inget större genetiskt inflöde ifrån populationen av kanariesiskor på kanareiöarna. Framför allt visade sig munkarna i klostret Cádiz vara mycket framgångsrika i denna avelsbranch. För att bevara monopolet sålde spanjorerna endast hanar. På grund av den stigande efterfrågan exporterades stora mängder från Spanien och de sålde kanariefåglar till Portugal, England, Frankrike och Italien. Runt 1550 kunde dock italienarna inleda ett eget avelsprogram då de fått tag på kanariefågelhonor vilket resulterade i att spanjorernas monopol bröt samman. (wikipedia.org)
 10. Stensoppens kött är vitt. Doft och smak påminner om hasselnöt. Stensoppen är en mycket uppskattad matsvamp, vid sidan av kantarellen den viktigaste i Europa. Den är högt skattad i Frankrike och Italien. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.