Uteslutning Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder uteslutning, varianter, uttal och böjningar av uteslutning

Uteslutning synonym, annat ord för uteslutning, vad betyder uteslutning, förklaring, uttal och böjningar av uteslutning.

Vad betyder och hur uttalas uteslutning

Uteslutning uttalas ute|slut|ning och är ett substantiv -en -ar.

Ordformer av uteslutning

Singular

uteslutning
obestämd grundform
uteslutnings
obestämd genitiv
uteslutningen
bestämd grundform
uteslutningens
bestämd genitiv

Plural

uteslutningar
obestämd grundform
uteslutningars
obestämd genitiv
uteslutningarna
bestämd grundform
uteslutningarnas
bestämd genitiv

Uteslutning är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet uteslutning

  1. I Sverige skall en advokat vara ledamot av Sveriges advokatsamfund. Är man inte ledamot, äger man heller inte rätten att titulera sig advokat. Ett undantag är jurister anställda inom Stockholms stads juridiska enhet, som av hävd har titeln stadsadvokat, även utan att vara anslutna till advokatsamfundet. Advokater ska följa advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed Advokatsamfundet kan välja att utesluta medlemmar, vilket innebär att yrket är självreglerat på ett sätt som saknar motsvarighet i landet. Uteslutning som beslutas av en särskild disciplinnämnd kan ske enligt 8 kap 7 § rättegångsbalken om advokaten uppsåtligen gör orätt eller annars förfar oredligt. Enligt advokatsamfundet sammanfattas advokatens kärnvärden i oberoende från staten, lojalitet mot klienten, tystnadsplikt och att intressekonflikter inte får inte förekomma. (källa)
  2. Började åter en ny stad med en sådan handelsrörelse, som gjorde den intresserad av de hanseatiska privilegierna, kom dess borgare utan vidare i åtnjutande av åtminstone en stor del av desamma, och därmed inträdde staden även med avseende på skyldigheter i förbundet. En formell upptagning i förbundet torde ha kommit i fråga endast efter föregående uteslutning (Verhansung). Antalet städer, som någon gång varit självständigt representerade på hansedagarna, uppgår till mellan 80 och 90. (källa)
  3. Tanken med kvinnohistoria var att lyfta fram gömda och glömda kvinnor och den roll de spelat under århundraden, samt vilka villkor kvinnor levde under. Men kvinnohistoriker insåg snart att det inte bara gick att "lägga till" kvinnor till den "vanliga" historien. De fann att kvinnors historia handlade om utestängning, uteslutning och diskriminering – även när de gällde de betydelsefulla kvinnor som faktiskt tagit plats i historien. På grund av det "elände" som ofta beskrevs, kom kritiker av begreppet kvinnohistoria att kalla den för "eländeshistoria". (källa)
  4. Proskription (av latin: proscriptio) är en offentlig förklaring och ett offentligt fördömande av en fiende till staten. I Svenska Akademiens ordbok definieras "proskription" som en "metod att bli kvitt misshagliga (politiska) motståndare, bestående i offentlig fredlöshetsförklaring samt konfiskation av vederbörandes egendom /---/ dels: landsförvisning, bannlysning, dels: uteslutning, utestängande.". (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.