Utesluta Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder utesluta, varianter, uttal och böjningar av utesluta

Utesluta synonym, annat ord för utesluta, vad betyder utesluta, förklaring, uttal och böjningar av utesluta.

Synonymer till utesluta

Vad betyder och hur uttalas utesluta

Utesluta uttalas ute|sluta och är ett verb, böjs som ³sluta.

Ordformer av utesluta

Aktiv

utesluta
infinitiv
utesluter
presens
uteslöt
preteritum
uteslutit
supinum
uteslutande
presens particip
uteslut
imperativ

Passiv

uteslutas
infinitiv
utesluts
presens
uteslöts
preteritum
uteslutits
supinum

Perfekt particip

utesluten en
~ + subst.
uteslutet ett
~ + subst.
uteslutna den/det/de
~ + subst.
uteslutne den
~ + mask. subst.

Alternativa böjningsformer passiv

uteslutes
presens

Utesluta är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Andra språk

Utesluta på Engelska

 • exclude - expel a member, exclude a possibility
 • eliminate - we cannot eliminate the possibility that a crime has been committed

Hur används ordet utesluta

 1. I Sverige skall en advokat vara ledamot av Sveriges advokatsamfund. Är man inte ledamot, äger man heller inte rätten att titulera sig advokat. Ett undantag är jurister anställda inom Stockholms stads juridiska enhet, som av hävd har titeln stadsadvokat, även utan att vara anslutna till advokatsamfundet. Advokater ska följa advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed Advokatsamfundet kan välja att utesluta medlemmar, vilket innebär att yrket är självreglerat på ett sätt som saknar motsvarighet i landet. Uteslutning som beslutas av en särskild disciplinnämnd kan ske enligt 8 kap 7 § rättegångsbalken om advokaten uppsåtligen gör orätt eller annars förfar oredligt. Enligt advokatsamfundet sammanfattas advokatens kärnvärden i oberoende från staten, lojalitet mot klienten, tystnadsplikt och att intressekonflikter inte får inte förekomma. (källa)
 2. Glukoskoncentrationen i CSV är vanligtvis över 40 % i sådant blod. Vid bakteriell meningit är det typiskt lägre, CSV-glukosvärdet divideras därför med blodglukos (kvoten mellan CSV-glukos och serumglukos). En kvot på ≤0,4 är en indikation på bakteriell meningit, hos nyfödda är glukosnivåerna i CSV normalt högre och en kvot under 0,6 (60 %) anses därför onormal. Höga nivåer av laktat i CSV är en indikation på högre sannolikhet för bakteriell meningit och detsamma gäller ett förhöjt antal vita blodkroppar. Om laktatnivåerna är lägre än 35 mg/dl och personen inte tidigare har fått antibiotika, kan detta utesluta bakteriell meningit. (källa)
 3. Husdjur (fä) är de djur som människan tagit under sin vård och skötsel och som regelbundet fortplantar sig i tamt tillstånd och låter underkasta sig en med konst ledd förädling. I mera inskränkt bemärkelse menas med husdjur endast sådana djur som står i ett mera direkt samband med jordbruket och vilka människan tagit i sin tjänst för nyttiga ändamål. Från de egentliga husdjuren brukar man utesluta sällskapsdjuren. (källa)
 4. För att utesluta farliga orsaker till huvudvärk görs en medicinsk kroppslig undersökning. I vissa fall, särskild om patientens beskrivning eller den medicinska undersökningen ingett misstanke om farlig orsak till huvudvärken, görs kompletterande undersökningar, till exempel blodprover, datortomografi, magnetkameraundersökning eller lumbalpunktion. Den sammanlagda informationen ger oftast underlag för en specifik huvudvärksdiagnos - se nedan under klassifikation - som i sin tur kan användas för att avgöra vad som ärätt behandling. (källa)
 5. Precis som ordet antyder så lyssnar hårdrockare på band inom hårdrocksgenren. De grupper som ofta brukar omnämnas är, men inte alltid, äldre band från 70- och 80-talen, som till exempel Deep Purple, Metallica, Iron Maiden, AC/DC, Guns N' Roses, Led Zeppelin och Black Sabbath. De mer moderna hårdrockarna lyssnar dock vanligtvis på nyare grupper såsom Slipknot, Trivium, In Flames och Soilwork. Men det ena behöver inte utesluta det andra. (källa)
 6. "Generellt kan man säga att vi först bedömer barnet utifrån allmäntillståndet och helhetsbilden utifrån vilket trauma barnet varit utsatt för. Huvudet på barn är förhållandevis tungt och därför slår små barn ofta i huvudet i när de faller. Skallskador är också den viktigaste skadan att utesluta. Allvarliga skador är dock mycket ovanliga. Barn får lättare sprickor och frakturer än vuxna och läker också frakturer snabbare och bättre än vuxna. Ibland kan det vara svårt att värdera status omgående då det inte alltid är uppenbart vid en första undersökning. Om det är så att diagnos inte ställts vid första tillfället är det självklart olyckligt även om det inte behöver ha betydelse för förloppet eller behandlingen", skriver hon i mejlet. (källa)
 7. Diet eller kosthållning är en persons samlade kostintag och matvanor. Ofta används begreppet diet som en beteckning på att någon anpassar kosten eller utesluter saker ur den av exempelvis etiska skäl, religiösa skäl eller av hälsoskäl. Dieter kan till exempel vara fria från socker, animaliska produkter, mjölk, gluten med mera. Många dieter är en del av bantning, medan andra är tänkta att utesluta allergiska reaktioner, vara diabetesvänliga eller kompensera för ett sjukdomstillstånd. (källa)
 8. Däremot finns sedan tidigare en publicerad teori om att Karl XII förde nya matvanor från Osmanska riket till Sverige. Litteraturforskaren Annie Mattson vid Uppsala universitet har 2018 bekräftat att det finns en teori om att Karl XII, efter ett nederlag mot Ryssland, flydde till nuvarande Moldavien i det dåvarande Osmanska riket och att han därifrån hämtade med sig köttbullar, kaffebönor och kåldolmar till Sverige. Historikern Dick Harrison anser det osannolikt att just Karl XII eller någon i hans omgivning var ansvarig för den kulinariska importen (läst 2016), men har inte kunnat utesluta det. (källa)
 9. Definitionen syftar till att utesluta bland andra främlingslegionärer, frivilligsoldater och Gurkhasoldater. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.