Uttra Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder uttra, varianter, uttal och böjningar av uttra

Uttra synonym, annat ord för uttra, vad betyder uttra, förklaring, uttal och böjningar av uttra.

Vad betyder och hur uttalas uttra

Uttra uttalas uttra och är ett verb -de.

Uttra betyder:

Ordformer av uttra

Aktiv

uttra
infinitiv
uttrar
presens
uttrade
preteritum
uttrat
supinum
uttrande
presens particip
uttra
imperativ

Passiv

uttras
infinitiv
uttras
presens
uttrades
preteritum
uttrats
supinum

Uttra är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Hur används ordet uttra

  1. De har ofta en markerat slank kropp, väl anpassad för att åla sig in i hål och gångar. Där deras huvud kan ta sig in, passerar också hela kroppen. Undantag utgörs av grävlingar, järven och vissa uttrar. (källa)
  2. Artens naturliga fiender är bland annat flodiller, uttrar, kärrhökar, hägrar, gäddor och ormvråk. I områden där minken blev introducerad kan den påverka vattensorkens bestånd negativt. (källa)
  3. Trummor kan med fördel förses med en grushylla där uttrar kan gå torrskodda utmed vattendraget, istället för att tvingas korsa vägbanan. (källa)
  4. Grävlingarna (Melinae) tillhör familjen mårddjur, som bland annat även omfattar uttrar, nordamerikanska grävlingar, honungsgrävlingar, mårdar och järv. Fram till 1990-talet behandlades den europeiska grävlingen som ensam art i släktet Meles men studier av anatomiska och genetiska skillnader indikerar att två populationer, som förekommer i centrala Asien och i Japan, utgör goda arter, vilka beskrivits som Meles leucurus och Meles anakuma. De europeiska och asiatiska utvecklingslinjerna har utvecklats separat sedan mellersta pleistocen. (källa)
  5. Rutschkana – ett glatt sluttande plan där föremål (barn, uttrar, paket) kan glida ner. (källa)
  6. Haven fortsätter att kylas av, och brunalger gynnas av detta. De i sin tur blir föda för nya havslevande arter, uttrar, fiskar och olika sorter av ryggradslösa djur. (källa)
  7. Antalet uttrar i Sverige var på 1980-talet cirka 500. Två årtionden senare hade dock antalet ökat till drygt 2 000, bland annat efter att mängden miljögifter minskat i den svenska naturen. De flesta djuren finns kring norrlandsälvarna, och blott ett fåtal i de södra delarna av landet. I samband med att halterna av polyklorerade bifenyler minskar i den svenska miljön tycks nu bestånden i framför allt norra Sverige återhämta sig. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.