Uttrycka Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder uttrycka, varianter, uttal och böjningar av uttrycka

Uttrycka synonym, annat ord för uttrycka, vad betyder uttrycka, förklaring, uttal och böjningar av uttrycka.

Synonymer till uttrycka

Vad betyder och hur uttalas uttrycka

Uttrycka uttalas ut|trycka och är ett verb uttryckte.

Uttrycka betyder:

Ordformer av uttrycka

Aktiv

uttrycka
infinitiv
uttrycker
presens
uttryckte
preteritum
uttryckt
supinum
uttryckande
presens particip
uttryck
imperativ

Passiv

uttryckas
infinitiv
uttrycks
presens
uttrycktes
preteritum
uttryckts
supinum

Perfekt particip

uttryckt en
~ + subst.
uttryckt ett
~ + subst.
uttryckta den/det/de
~ + subst.

Alternativa böjningsformer passiv

uttryckes
presens

Uttrycka är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Andra språk

Uttrycka på Engelska

  • express, manifest - speak with caution, he expressed great sympathy for the refugees', plight

Hur används ordet uttrycka

  1. I sin ursprungliga betydelse betecknar ablativen det varifrånågot skiljes. I svenskan uttrycks den ursprungliga ablativrelationen vanligtvis genom att prepositionen "från" ställs framför det aktuella ordet. Exempel: Börje fick en present från Kalle (på finska: Börje sai lahjan Kallelta)I latin har däremot ablativen fått fler funktioner som ursprungligen tillhörde lokativen och instrumentalis. Det svarar på frågor som var?, varifrån? och med vad?, och föregås vanligen av en preposition. (källa)
  2. Absolut superlativ – när adjektivens superlativform används för att uttrycka en mycket hög grad. (källa)
  3. Arkimedes utvecklade metoder som starkt påminner om den analytiska geometrins koordinatsystem och integralkalkylens approximationer. Detta enda som saknades för att han skulle kunna skapa dessa matematiska discipliner var verkningsfulla algebraiska beteckningar som kunde uttrycka hans idéer. (källa)
  4. Grad (brännskada) – används för att uttrycka hur svår skadan är brännskada. (källa)
  5. Halsdukar kan användas exempelvis för att uttrycka tillhörighet i en supporterklubb eller mot kyla. Vanligaste materialet idag är syntet men även ylle och siden används. Under första halvan av 1900-talet användes begreppet halsduk ofta även synonymt med kravatt, det vill säga slips och fluga. (källa)
  6. Enligt förvaltningslagens nionde paragraf ska myndighet handlägga ärenden så snabbt, enkelt och billigt som möjligt. Myndigheten ska själv inhämta upplysningar och yttranden från andra myndigheter, om sådana behövs. Den ska uttrycka sig lättbegripligt och även på andra sätt underlätta för den enskilde att ha med den att göra. (källa)
  7. Hädelse, blasfemi, innebär att en person genom ord eller handlingar kränker något som anses heligt. I första hand brukar det handla om att uttrycka sig nedvärderande om någon religions Gud, men även att uttrycka förakt för religionens företrädare (präster, profeter, helgon etc). Skändande av religiösa platser och byggnader räknas ibland till hädelse. I utsträckt betydelse används ordet hädelse även om att man tycker, säger eller gör något som är emot vedertagen ideologi eller värdering, till exempel "Det är hädelse för en vänsterpartist att förespråka privatisering.". (källa)
  8. Idiolekt (bildat av orden idiom och lekt, "idios" från grekiskan som betyder "egen") är en enskild människas unika sätt att uttrycka sig på i tal, i skrift och med kroppsspråket. (källa)
  9. Med implicit kunskap ('tyst' eller 'outtalad kunskap') avses att kunna exempelvis knyta skorna eller cykla men inte kunna förklara hur det ska gå till utan att först visa hur man faktiskt gör. Denna kunskap är ofta underförstådd och svår att uttrycka i ord eller till och med okänd för individen, den är erfarenhetsbaserad, praktisk och erhålls genom övning och erfarenhet. Det är kunskap som så att säga sitter i väggarna och lärs in genom socialisation. Dess motsats är explicit eller uttalad kunskap, som är känd för individen, teoretisk, objektiv kunskap, lätt att förstå, samla in och dokumentera. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.