Visa synonym, annat ord för visa, vad betyder visa, förklaring, uttal och böjningar av visa.

Synonymer till visa

Hittade 2 varianter av ordet visa:

Vad betyder och hur uttalas visa

Visa uttalas visa och är ett substantiv -n visor.

Visa betyder:

Ordformer av visa

Singular

visa
obestämd grundform
visas
obestämd genitiv
visan
bestämd grundform
visans
bestämd genitiv

Plural

visor
obestämd grundform
visors
obestämd genitiv
visorna
bestämd grundform
visornas
bestämd genitiv

Visa1 är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Vad betyder och hur uttalas visa

Visa uttalas visa och är ett verb -de.

Visa betyder:

Ordformer av visa

Aktiv

visa
infinitiv
visar
presens
visade
preteritum
visat
supinum
visande
presens particip
visa
imperativ

Passiv

visas
infinitiv
visas
presens
visades
preteritum
visats
supinum

Perfekt particip

visad en
~ + subst.
visat ett
~ + subst.
visade den/det/de
~ + subst.

Visa2 är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Visa översättning

Engelska

air, song, tune, melody
folk ballad, children', s song, nursery rhyme, ballad singer
show
show one', s ticket, he showed me the book, show (sby) the way
show
that shows you have not been listening

Hur används ordet visa

  1. – Jag kan inte låta bli att visa dig det här, säger författaren Camila Gutiérrez när jag frågar vad #metoo-kampanjen fått för konsekvenser i Chile. (sverigesradio.se)
  2. – Vi har ställt krav på kompletteringar och vi tycker att deras inventeringar inte till fullo lever upp till de krav där man kan visa detta. Man har inventerat befintliga boplatser, men man har överhuvudtaget inte tittat på om det finns andra häckningsplaser, säger Karin Sigvardsson. (svt.se)
  3. Det var en gång en konung, som med skiftande seger och nederlag, men alltid med ära styrde sitt diktarrike. Han hade slott, borgar och katedraler, mörka, gavlade gator och vårgröna hagar han hade en prinsessa, lika trolsk som elak, visa filosofer, fräcka narrar och larmande pöbel, med ett ord allt, som till en väl ordnad poetstat kunde höra, då han plötsligt en festkväll lämnade alltsammans i sticket för att som resande scholar draga ut och leta den vises sten. Förgäves skickades gråskäggiga sändebud till den skumma studiekammare, där han glömde bort åren bland Paracelsus’ deglar och retorter. ”Sire”, sade de, ”vänd hem igen. Ert rike väntar er. Äreporten är redan rest. Fontänerna rinna med vin. Narren har fått en ny våd scharlakan i sin kolt, och prinsessan står med solrosen i handen vid tornfönstret och väntar.” Men alkemisten hörde dem ej. Brygderna och dekokterna upptogo hans tankar. Där hemma i diktarriket växte gräset över gångarna. Ljusen slocknade. Prinsessan blev så rynkig, att all hennes elakhet på långt avstånd kunde läsas ur ansiktet. Landet föll i lägervall. Och den vises sten? Vem har hittat den? (svd.se)
  4. Den ärftliga ögonsjukdomen PRA progressiv retinal atrofi har varit vanlig bland abessinierna. Men har tack vare ett medvetet avelsarbete – har PRA blivit mer och mer sällsynt. Numera finns ett tillförlitligt DNA-test att tillgå – bl. a. från vgl.ucdavis.edu – som kan påvisa om den aktuella genen är skadad eller inte. Man har över tiden använt ögonspegling som en metod att upptäcka sjukdomen när den brutit ut. Ögonspegling görs fortfarande regelbundet på alla avelskatter men har nackdelen att den kan påvisa sjukdomen först när den brutit ut. PRA utgör inget problem idag. (wikipedia.org)
  5. I de så kallade "Common Law"-länderna, exempelvis i England, används inte begreppet advokat, så som det förstås i kontinentaleuropeiska rättssystem. En akademiskt utbildad jurist måste här oftast passera en yrkesexamen, (bar exam), för att få praktisera juridik utan att göra sig skyldig till ett brott. Här går det inte att tala om en särskild advokattitel då det främst handlar om en avlagd yrkesexamen i syfte att visa att den som med godkänt resultat avlagt examen har de nödvändiga färdigheter som krävs i yrkeslivet. Detta då det, till skillnad från i Sverige samt kontinentaleuropa, finns en mängd juristutbildningar (Law Schools), med varierande kvalitet. Detta är till del en effekt av att det statliga inflytandet över vem som får erbjuda juridisk utbildningar och hur dessa ska bedrivas är lägre, vilket föranleder behovet av en avslutande fristående yrkesexamen. Även anpassningar till olika staters, och delstaters, specifika jurisdiktion är en anledning till behovet av en bar exam. (wikipedia.org)
  6. Generalbas (italienska basso continuo) är ett slags notskrift där man anger ackord i relation till en given basnot. Den noteras genom att man sätter till exempel siffror och/eller förtecken över basmelodin, som ska visa vilka ackordtoner som ska finnas med. Användes främst under barocken. (wikipedia.org)
  7. Syftet med de flesta transgena fiskarna som inte är för grundforskning handlar om att öka lönsamheten för odlaren, antingen genom ökad produktion (t.ex. genom snabbare tillväxt, minskad förlust från sjukdomar eller möjlighet att odla i kallare vatten eller nya miljöer), billigare produktion (t.ex. genom att möjliggöra för rovfisk att tillgodogöra sig växtprotein istället för animaliskt protein), eller en förbättrad produkt (t.ex. genom ökat näringsinnehåll). I vissa fall kan detta leda till andra effekter som kan anses mera generellt positiva, som om lax kan matas med växtmaterial istället för vildfångad fisk som ansjovis och sill. En ökad födokonvertering skulle också kunna minska behovet av sk foderfisk och även utsläpp från odling eftersom mer av födan binds i odlingsfiskens kött. Utom i fallet med den ökade tillväxten så är de andra typerna av transgen fisk i tidiga utvecklingsstadier och man har i princip bara lyckats visa att det är möjligt att få en önskad biologisk effekt av den införda transgenen men det återstår ett stort arbete med att ta fram en linje med fisk som uppvisar effekter som är kommersiellt användbara och som kan på ett enkelt sätt föras vidare till nästa generation. (wikipedia.org)
  8. Från 1400-talet och ända till skråväsendets upphörande 1846 innehöll skråordningarna bestämmelser om gesällernas (och svennernas) ställning. För att bli gesäll måste man först tjäna som lärling under en lärotid som vanligen varade mellan tre och fem år. Därtill måste man utföra en del andra prestationer såsom att erlägga "utskrivningspengar" och avgift till gesällernas kassa, gesällådan. Gesällerna inordnades i gesällskap som till organisationsformen liknade mästarnas ämbeten. Gesällskapen fick däremot inte samlas utan att en mästare vara närvarande. Gamla seder krävde också att lärepojken skulle bjuda på traktering ("hålla skänkning") men detta förbjöds i 1720 års skråordning. I en del yrken fordrades även att lärepojken skulle visa sin arbetsskicklighet genom att utföra ett gesällprov. Om han klarade det, och därmed blev gesäll, skulle han få ett lärobrev eller gesällbrev enligt 1669 och 1720 års skråordningar. (wikipedia.org)
  9. Grunden för att ingå äktenskap skiljer sig åt mellan olika kulturer. Inte sällan är äktenskapet ett från samhället eller staten mer eller mindre uttalat krav för sexuell samlevnad och familjebildning. I många nutida västerländska kulturer är det kravet mycket svagare, och äktenskap ingås istället ofta snarare av juridiska eller rent känslomässiga skäl, för att visa att man avser att leva med någon livet ut eller mycket länge. Särskilt när man pratar om den juridiska sidan av äktenskapet, händer det också att man säger att parterna ingår allians. (wikipedia.org)
  10. Dessa djur kan fortplanta sig två gånger per år. Efter dräktigheten som varar i 56 till 77 dagar föder honan ett till fyra (oftast två eller tre) ungdjur. Honan har fullt ansvar för sina ungar. Hon tvättar dem, bär omkring dem i munnen och försvarar dem mot inkräktare, till och med mot ungarnas far om den skulle visa sig i honans närhet. Efter cirka två månader börjar ungarna med fast näring. De är efter ungefär två år könsmogna. Det finns inga säkra uppgifter om medellivslängden. Djur i fångenskap blev över 20 år gamla. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Visa Synonymer Betyder Uttal

Populärast: