Vis Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder vis, varianter, uttal och böjningar av vis

Vis synonym, annat ord för vis, vad betyder vis, förklaring, uttal och böjningar av vis.

Synonymer till vis

Vad betyder och hur uttalas vis

Vis uttalas -vis ad och är ett verbiellt slutled.

Vis betyder:

Ordformer av vis

Ordform(er) -vis adverbiellt slutled

Vis är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Vis på Engelska

 • wise - once bitten, twice shy
 • way - in a similar way, in the Scanian way (manner, fashion, style)

Hur används ordet vis

 1. Honnör är en hälsning som utförs av uniformerad personal, främst militärer, för att visa respekt och underdånighet gentemot högre befäl eller nationsflagga. Honnör utförs på olika vis i olika länder och oftast med högerhand som förs med rak handled, sträckta fingrar och pekfingret mot övre delen av pannan. (källa)
 2. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man blöter ner ytan man ska rengöra innan man börjar, på så vis dammar inte partiklarna upp. (källa)
 3. Då föda intas stimuleras gallblåsan att rytmiskt kontrahera och på så vis portionera ut galla i tolvfingertarmen där den sedan är behjälplig i nedbrytningen av fetter. (källa)
 4. En narr var en professionell underhållare. Hovnarrar var hos en storman eller vid ett förste men det fanns också narrar som vandrade omkring och gav borgarna möjlighet till underhållning. Somliga narrar var dvärgar, andra puckelryggiga eller groteska på något annat vis. De hade ofta färgstarka kläder och excentriska hattar. (källa)
 5. dock används fingerplektrum för att slå an strängarna på en steelgitarr. På så vis uppkommer det karaktäristiska steglöst glidande, sjungande ljudet, och det är på grund av att steelgitarren spelas med spelstål som den har fått namnet steelgitarr eller steel guitar. (källa)
 6. Konkurrens (latin: "sammanlöpande" från con, "tillsammans" och currens, "springa", "löpa") är ett begrepp som främst används inom ekonomi, biologi, politik och sociologi. Det är en situation som uppstår där det finns ett flertal oberoende och med varandra på något vis tävlande aktörer inom en given sektor. En sådan sektor kan exempelvis utgöras av en ekonomisk marknad, en idrottsgren, eller en biologisk biotop. Konkurrens kan sägas vara en form av urvalsförfarande, där de aktörer som är snabbast/starkast/rikast/mest anpassningsbara och så vidare normalt har de bästa förutsättningarna. (källa)
 7. Det vetenskapliga namnet Homo sapiens översätts som "förnuftig människa", men betyder egentligen "vis man", där latinets homo betyder "man" och sapiens "vis". Namnet uttalas . I pluralis blir namnet Homines sapientes, och uttalas . (källa)
 8. De naturliga talen, och alla mängder som är lika stora som dessa kallas för uppräkneliga – det går att börja att räkna vid ett element (exempelvis 0) och om man räknar på ett bra vis kommer man förr eller senare fram till vilket element som helst i mängden (exempelvis 101000+1). Räknar man däremot på ett dåligt vis – exempelvis bara alla jämna tal – kan man räkna oändligt länge utan att få med ens 1. Något överraskande är det att även de rationella talen – alla möjliga bråktal – är uppräkneliga. Trots att de till skillnad från de naturliga talen är en tät mängd – varje intervall på tallinjen innehåller oändligt många rationella tal – är de alltså inte fler än de betydligt glesare naturliga talen. Detta kan uppfattas som icke-intuitivt, men det man måste fråga sig är hur man bedömer oändligheter. Om man använder kardinalitet är frågan om även de rationella talen går att räkna upp i en ordning, vilket faktiskt går (se bild). (källa)
 9. En individs reproduktionsframgång mäts i hur stor andel av nästa generations samlade genpool som utgörs av individens egna gener. Generna bakom de beteenden och fysiska attribut som leder till ökad reproduktionsframgång kommer därför att öka i andel över generationerna. Sexuell selektion förklarar på så vis både invecklade parningsbeteenden och fysiska attribut som vid ett första ögonkast kan verka kostsamma eller onödiga. Ofta kan sexuell selektion förklara sexuell dimorfism hos arter där både hanar och honor lever under samma naturliga selektionstryck, det vill säga förklara varför hanar och honor ser olika ut eller beter sig olika trots att de lever i samma miljö och nyttjar samma resurser. (källa)
 10. Det fanns olika sätt att avslöja bedragaren, och om man lyckades, byttes den snabbt tillbaka till det äkta barnet. Dock kunde dessa sätt vara grymma och skada ett barn som kanske var sjukt eller hade en funktionsnedsättning på ett livshotande vis. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.