Uttryckligen Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder uttryckligen, varianter, uttal och böjningar av uttryckligen

Uttryckligen synonym, annat ord för uttryckligen, vad betyder uttryckligen, förklaring, uttal och böjningar av uttryckligen.

Synonym till uttryckligen

Andra språk

Uttryckligen på Engelska

  • explicitly - in express terms

Hur används ordet uttryckligen

  1. Trump vore inte Trump om han inte mitt i segerns sötma far med osanning. Han hävdar att han blivit helt frikänd trots att Mueller uttryckligen säger att det inte är så. (källa)
  2. Vinkelparenteserna är inte samma tecken som mindre än- och större än-tecken (<, >, ), också om dessa används som vinkelparenteser i vissa sammanhang, ifråga om datorer för att ASCII inte gjorde någon skillnad och uttryckligen ASCII-tecknen (och deras motsvarigheter i Unicode) har speciell betydelse för viss programvara. (källa)
  3. Tvätt av ylleplagg är känslig. Temperaturen får uppgå till högst 30 °C, annars krymper plagget och filtar ihop sig. Måste handtvättas, maskintvätt är skadlig. Ylle ska inte torktumlas. För tvättmedel skall det uttryckligen anges att det lämpar sig för ylletvätt vid låg temperatur. (källa)
  4. I Östgötalagen omtalas både hamna och har, i Upplandslagen både hamna och ar, i Västmanna- och Södermannalagarna enbart hamna och i Hälsingelagen blott har. En sådan indelning av skeppslaget – som förekommer även i Danmark – nämns således uttryckligen i lagarna för alla de svenska landskap, som ligger ovanför gränsen till Småland och endera vid östersjökusten eller runt Mälaren. Det är dock möjligt, att hamneindelningen förekommit även i övriga landskap. (källa)
  5. Sedvänjan kan inom juridiken i vissa fall ses som en rättskälla och kan då kallas sedvanerätt. Detta är relaterat till begreppet rättspraxis. Sedvänja kan ibland rent av användas som rättskälla genom att någon lag uttryckligen hänvisar till den, såsom den svenska köplagen. Sådana sedvänjor som utvecklats inom en viss bransch och har nått en hög grad av fasthet och stadga inom affärslivet kallas ofta handelsbruk eller branschkutym. (källa)
  6. Homosexuella kan inte leva öppet i Marocko och de som utger sig för att vara det förskjuts ofta ifrån sina familjer. Lagstiftning förbjuder inte uttryckligen homosexulitet, men homosexualitet bestraffas under andra rubriceringar. (källa)
  7. Inom islam finns ingen direkt motsvarighet till hädelsen inom judendom och kristendom, men förolämpning av Allah eller Muhammed har uppfattats som tecken på avfall (irtidâd) från religionen eller kätteri, vilket är uttryckligen förbjudet och straffbart med döden enligt många muslimska lärde (till exempel Khomeini). Salman Rushdie dömdes i Iran 1989 till dödsstraff för hädelse mot Islam genom att han skrivit att Mohammed tagit avstånd från en del av Koranen, och därmed medgett fel i Koranen. (källa)
  8. Järnvägstransport syftar till transport av människor eller varor ombord på en vagn längs en vägbana byggd uttryckligen för att bära ett tåg. De internationella konventioner som reglerar järnvägstransporter i Europa härstammar från slutet av 1800-talet och hör till de äldsta ännu ikraftvarande konventionerna i världen. (källa)
  9. En klädkod är motiverad vid en mer formell tillställning, där det inte är självklart för gästerna vilken klädnivå som är lämplig. Syftet med en klädkod är alltså att underlätta för gästerna och undvika att några gäster känner sig obekväma som ett resultat av avvikande klädsel. Det är därför viktigt att använda en etablerad klädkod vars betydelse är välkänd, eftersom syftet annars går förlorat. Vanligen anses det mindre lämpligt att uttryckligen skriva ut vad som skall bäras, eftersom en klädkod endast anger nivån på klädseln, i en kortfattad inbjudan kan platsen även vara begränsad. Vid informella fester i en etablerad vänkrets behöver vanligen inte någon klädkod anges. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.