Väsentlig Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder väsentlig, varianter, uttal och böjningar av väsentlig

Väsentlig synonym, annat ord för väsentlig, vad betyder väsentlig, förklaring, uttal och böjningar av väsentlig.

Synonymer till väsentlig

Andra språk

Väsentlig på Engelska

 • essential - criticism of important (significant, crucial) points, the important thing is that no one is hurt

Hur används ordet väsentlig

 1. En gemensamhetsanläggning, ofta förkortad GA, är en anläggning som har inrättats med stöd av anläggningslagen (1973:1149). För att få inrättas måste anläggningen vara av väsentlig betydelse för flera fastigheter. Vanliga gemensamhetsanläggningar är avlopp, vägar, båtplatser, grönområden med mera. (wikipedia.org)
 2. Att utestänga någon eller marginalisera vederbörandes roll genom att undanhålla väsentlig information. (wikipedia.org)
 3. I länder med en stor fattig landsbygdsbefolkning utan egen mark är jordreformer ofta en väsentlig punkt på agendan för vänsterregeringar. Detta gäller till exempel i Latinamerika. Möjlighet att försörja sig genom att odla egen mark ses som väsentlig för att bekämpa fattigdom och minska de fattigas beroende av godsägares godtycke. Jämför Torparlagen i Finland, som år 1919 gav torpare rätt att lösa in (köpa) sitt torp. (wikipedia.org)
 4. Eldrivna sågar används till exempel för vedkapning och på byggen medan de mer mobila bensindrivna sågarna har svarat för en väsentlig effektivisering av det svenska skogsbruket under efterkrigstiden. Idag har motorsågar, i de flesta storskaliga tillämpningar, ersatts av skördare. I gallringar är det dock inte ovanligt att självverksamma skogsägare fortfarande utför avverkningen med motorsåg. (wikipedia.org)
 5. Det sista steget är kodgenerering där kompilatorn väljer maskininstruktioner som ska ersätta instruktionerna i det generella interna lågivåspråket (se ovan). För en sk CISC-processor kan det krävas en väsentlig insats för att uppnå den "optimala" översättningen då det kan finnas instruktioner som motsvarar ett flertal instruktioner i mellanspråket. Kodgenerering för en RISC-arkitektur är ofta enklare eftersom urvalet av instruktioner är mindre. (wikipedia.org)
 6. Ett effektivt snösystem kräver mer än bara snökanoner, även kraftfulla vattenpumpar och ett nät med vattenledningar är nödvändigt då vattnet många gånger måste transporteras många hundra höjdmeter uppför berget. Det är även av väsentlig betydelse att ha stor tillgång på vatten till exempel en stor sjö eller närliggande vattendrag. (wikipedia.org)
 7. Väsentlig är den från 1600-talet folkrättsliga syn som fastslår att krigsfångar är under den krigförande statens välde, ej den enskildes. Läkare och präster betraktas ej som krigsfångar men skall ha samma rättigheter som sådana, och ha rätt att fritt utöva sin verksamhet bland fångarna. (wikipedia.org)
 8. Kroppsvisitation som är av mera väsentlig omfattning ska verkställas i enskilt rum och om möjligt i vittnes närvaro. Kroppsvisitation får verkställas eller bevittnas endast av person, som är av samma kön som den som visiteras, om undersökningen inte sker genom metalldetektor eller liknande anordning. (wikipedia.org)
 9. Labradorit – en kalcium-natriumfältspat och en väsentlig beståndsdel i eruptivbergarter bland annat anorthosit (wikipedia.org)
 10. Beteckningen är idag i stort förlegad och ofta brukar man istället tala om marionettstater eller satellitstater som också är statsbildningar med begränsad suveränitet men inte kännetecknas av vasallskap, en väsentlig skillnad är att moderna marionett- och satellitstater är nominellt självständiga medan medeltida vasallstater både officiellt och i praktiken saknade full suveränitet. Långt in på 1800-talet och fram till avkoloniseringen under 1900-talets första hälft förekom dock olika statsbildningar, främst i den koloniala världen vid sidan om regelrätta kolonier, som underkastades diverse skyddsförhållanden såsom protektorat eller de indiska furstestaterna. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.