Viktig synonym, annat ord för viktig, vad betyder viktig, förklaring, uttal och böjningar av viktig.

Synonymer till viktig

Vad betyder och hur uttalas viktig

Viktig uttalas vikt|ig och är ett adjektiv -t -a.

Viktig betyder:

Ordformer av viktig

Böjning (i positiv) viktig en ~ + subst. viktigt ett ~ + subst. viktiga den/det/de ~ + subst. viktige den ~ + mask. subst. Komparation viktigare en/ett/den/det/de ~ + subst. viktigast är ~ viktigaste den/det/de ~ + subst.

Viktig är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Viktig översättning

Engelska

important
significant, play an important part, an important matter
stuck-up
pompous ass, put on airs

Hur används ordet viktig

  1. – I samband med den nya regeringsförklaringen presenterades det också att regeringen har för avsikt att upprätta ett nationellt center för att öka informations- och cybersäkerheten. Vi ser att FRA har en viktig funktion att fylla i det sammanhanget tillsammans med andra myndigheter, främst Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och MSB, säger John Ahlmark, på FRA: s pressavdelning, skriver John Ahlmark. (idg.se)
  2. – Helene har ansökt om och fått dispens för att kunna tävla under medicinsk dispens. Det är kriterium som Wada satt upp och som efterföljts. Och det är viktig medicinering, inte bara för längden, utan för andra organ och funktioner för kroppen i den åldern. Hon har fått en helt ordinär, om än mer sällsynt, behandling, säger Rönsen. (expressen.se)
  3. Vi i Miljöpartiet vill se en fungerande upphovsrätt som är anpassad till dagens samhälle, som främjar kulturskapande och spridning i såväl traditionella som moderna former och bidrar till ett rikt kulturutbud. En fungerande upphovsrätt är viktig för kulturskaparnas möjlighet att få ersättning för sitt arbete och bidrar därmed till skapande och återväxt inom kulturområdet. (svt.se)
  4. En viktig förklaring till minskningen är svenskarnas ökande intresse för hållbarhetsfrågor, tror Åsa Lannhard Öberg som är utredare på Jordbruksverket. (va.se)
  5. Field recording, eller fältinspelning som det heter på svenska, är ett brett begrepp som avser processen att spela in ljud utanför en studios “kontrollerade gränser”. Det kan vara naturliga ljud som smattrande regn, fågelkvitter, vinden som susar i träden. Likväl kan det handla om ljud framkallade av människan som fotsteg, ett telefonsamtal eller ett tåg som svischar förbi. Några användningsområden för fältinspelning är forskning, film, radio, TV, spel och musik. Tidiga musikgenres där fältinspelningar spelat en viktig roll är bland annat musique concrète, avant-garde och experimentell musik. I takt med att inspelningsgsprocessen blivit mer tillgänglig, idag kan i princip alla med en mobiltelefon spela in ljud, har just fältinspelningar växt i popularitet och hörs i alla möjliga musikgenres. (idg.se)
  6. Även vätskor visar upp adhesion vid fasta kroppar, vilket kan observeras genom att om en fast kropp doppas ner i en vätska och sedan lyfts upp, hänger droppar av vätskan ofta med upp. När en gas utvecklas ur vätska i ett glaskärl kan man ofta observera hur gasblåsorna vid kärlets väggar håller sig kvar längst, vilket visar att även gaser visar adhesion vid fasta kroppar. Vätskors egenskap, att väta vissa fasta kroppar kommer sig av att adhesionen mellan vätskan och den fasta kroppen är större än kohesionen mellan vätskans egna partiklar. Vatten breder ut sig över en ren glasskiva eller väter densamma, medan uthällt kvicksilver samlar sig i droppar eftersom adhesionskraften mellan kvicksilvret och glaset är mindre än kohesionskraften mellan kvicksilvermolekylerna. Adhesionen spelar en viktig roll vid kapillära fenomen. (wikipedia.org)
  7. Gabbro är vanligt förekommande i både kontinental och oceanisk jordskorpa. I den oceaniska jordskorpan utgör gabbro en viktig del i så kallade ofiolitkomplex. (wikipedia.org)
  8. Garagerock är en musikgenre som växte sig stor i början på 1960-talet, främst i USA, men även i andra länder. Ynglingar som lyssnade på brittiska band som The Kinks, The Rolling Stones och The Beatles blev själva inspirerade att börja spela. Termen garagerock användes dock inte på 1960-talet utan tillkom senare. En viktig faktor i populariseringen av garagerock var samlingsalbumet Nuggets: Original Artyfacts from the First Psychedelic Era, 1965–1968 som gavs ut av Elektra Records 1972. (wikipedia.org)
  9. Inom kristendom beskriver man också "Gud närvarande här och nu" som Den Helige Ande. "Onda andar" är inom kristendomen detsamma som demoner, osynliga, gudsfientliga onda makter och Satans sändebud. Andar spelar en viktig roll i de flesta religioner. Onda andar påstås drivas ut genom exorcism. (wikipedia.org)
  10. Gelatin har en mängd unika egenskaper varav den viktigaste är förmågan att bilda termoreversibla geler, det vill säga stelnar vid avkylning och smälter vid ökad temperatur vilket sker inom ett snävt temperaturintervall. varvid den övre gränsen är smältpunkten av gelén, vilket beror på gelatinkvalitet och koncentration, men är typiskt mindre än 35 °C och den undre gränsen fryspunkten vid vilket isen kristalliserar. Den övre smältpunkten ligger under människans kroppstemperatur, en faktor som är viktig för känslan i munnen hos livsmedel som framställts med gelatin. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Viktig Synonymer Betyder Uttal

Populärast: