Betydande Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder betydande, varianter, uttal och böjningar av betydande

Betydande synonym, annat ord för betydande, vad betyder betydande, förklaring, uttal och böjningar av betydande.

Synonymer till betydande

Andra språk

Betydande på Engelska

 • considerable, significant, important - an important person, considerable efforts

Hur används ordet betydande

 1. Abborre (Perca fluviatilis) är en sötvattenslevande fisk som jagar i stim och tillhör familjen abborrfiskar och släktet Perca. Den lever i vilt tillstånd i både Europa och norra Asien, arten har även introducerats till Sydafrika, Nya Zeeland och Australien. Abborren har det i sistnämnda landet gjort en betydande skada på det inhemska fiskbeståndet och anses i delstaten New South Wales vara en invasiv art. (wikipedia.org)
 2. Adel (adelskap, ridderskap, frälsemän) är en av börd överordnad samhällsgrupp. Oftast syftar ordet på en grupp som av främst militära skäl uppstod i feodalsamhället och som (vanligen av en kung) beviljades lagstadgade, vanligen ärftliga privilegier förenade med titlar och särskilda heraldiska rangtecken. Ordet adel kan även användas för en bördsaristokrati i samhällen som inte är feodala, till exempel antikens Rom. Adelsprivilegierna var av ekonomisk, politisk, organisatorisk och social karaktär. De kunde vara mycket betydande och innebära till exempel skattefrihet ("frälst" från beskattning) och företräde till statliga ämbeten, men också försvarsplikt i krigstider eller när kungen kallade. I Sverige och många andra moderna samhällen har adelskap inte längre någon större praktisk betydelse. (wikipedia.org)
 3. Om två helt plana skivor av exempelvis glas eller metall trycks mot varandra, krävs en betydande kraft för att åter skilja dem åt sedan trycket upphört, beroende på adhesion. I ett sådant fall bidrar också lufttrycket till den mekaniska effekten (skenbar adhesion). Om plattorna förskjuts längs efter varandras ytor, är de lättare att skilja åt. (wikipedia.org)
 4. En spridd uppfattning är att galärslavar var vanligt förekommande under antiken. Forskning tyder dock på att så inte var fallet. Anledningen antas vara att i dåtidens fartyg krävdes det en betydande yrkesskicklighet för att ro och det utfördes därför vanligen av fria män. Enligt Aristoteles var roddarna under slaget vid Salamis fria män ur lägre samhällsklasser och deras avgörande insats bidrog till att stärka den atenska demokratin. (wikipedia.org)
 5. Inom mytologin avser Gana vissa i skaror uppträdande eller anförda, ofta mindre betydande gudar eller gudaväsen, i synnerhet Shivas följe, som står under omedelbar ledning av Ganesha. Liksom Shiva egentligen är identisk med eller utvecklad ur den vediske guden Rudra, kallas detta Shivas följe även "Rudra'er". De sägs ha sitt hemvist på Ganaparvata (Ganaberget, d.v.s. Kailasa). Gana'erna förekommer i obestämt antal (som Rudra'er nämns tidigast elva (wikipedia.org)
 6. Det finns betydande rester av romersk arkitektur i Nîmes, samt en romersk akvedukt kallad Pont du Gard. (wikipedia.org)
 7. Under senare delen av 1900-talet har militära staber, förband, skolor och flottiljer som varit förlagda på samma ort, samlats inom en garnison. Ortens namn har vanligtvis bildat namnet på garnisonen, t.ex. Östersunds garnison. Garnisonschefen var vanligtvis chef för något av de ingående förbanden inom garnisonen. Orter i Sverige som är kända och varit betydande garnisonsorter är bland andra Boden, Eksjö, Halmstad, Hässleholm, Karlskrona, Kristianstad, Linköping, Skövde, Sollefteå, Strängnäs, Visby, Uppsala och Östersund. På dessa orter har försvarsmakten varit en av de större arbetsgivarna. (wikipedia.org)
 8. George Perkins Marsh (1801–1882) påpekade redan 1864 att människans inverkan på Jorden har betydelse för geografin. Élisée Reclus (1830–1905) utvecklade sidogrenen socialgeografi och Albrecht Penck (1859–1945) var betydande för etableringen av geomorfologin. Under 1900-talet skapades flera deldiscipliner som fördelades på två huvudgrenar naturgeografi och kulturgeografi. (wikipedia.org)
 9. Goudas äldsta stadsdel, innanför en runtgående kanal, rymmer flera betydande byggnader från slutet av medeltiden och renässansen, främst Sankt Janskerk med berömda glasmålningar och gravskulpturer. (wikipedia.org)
 10. Bakom alla bakblåsvapen finns en riskzon i formen av en kon, där ingen personal eller större föremål får befinna sig på grund av de bakåtströmmande krutgaserna. Av samma anledning är det högst olämplig att avfyra ett bakblåsvapen i ett slutet utrymme som till exempel från ett rum, då tryckökningen i det utrymmet skulle bli betydande. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast: