Signifikant Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder signifikant, varianter, uttal och böjningar av signifikant

Signifikant synonym, annat ord för signifikant, vad betyder signifikant, förklaring, uttal och böjningar av signifikant.

Synonymer till signifikant

Vad betyder och hur uttalas signifikant

Signifikant uttalas signi|fik|ant [-an´t] och är ett adjektiv; n. signifikant, -a.

Signifikant betyder:

Ordformer av signifikant

Böjning (i positiv) signifikant en ~ + subst. signifikant ett ~ + subst. signifikanta den/det/de ~ + subst.

Signifikant är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Signifikant på Engelska

 • significant

Hur används ordet signifikant

 1. Akut förgiftning med heroin är ofta del i en blandintoxikation med alkohol, andra droger och/eller narkotikaklassade läkemedel, framförallt lugnande medel, s.k. bensodiazepiner (t.ex. Flunitrazepam, Alprazolam m.fl.). Anledningen till detta riskfyllda blandmissbruk av både heroin och bensodiazepiner är att de signifikant ökar och förlänger heroinets effekt och rus. (wikipedia.org)
 2. Höftfraktur eller höftledsbrott är en fraktur på lårbenet nära dess led mot höftbenet (inte på själva höftbenet). Höftfrakturer kan vara livshotande till följd av de komplikationer som de kan medföra, men snabb behandling och rehabilitering ökar signifikant möjligheterna till överlevnad och god återhämtning. (wikipedia.org)
 3. Dess varningsläte, som ofta hörs i flykten, är ett signifikant skrattliknande tremololäte och kan därför användas för identifiering. Revirlätet är ett spöklikt klagande ljud. Det låter som tu-u-í-ti, tu-í-ti, tu-í-ti, liknande den vitnäbbade islommen. Det finns också och ett lågt råmande läte, likaså vid fara. (wikipedia.org)
 4. Koldioxid (latinskt namn: Dioxidum carbonis) är en gas, som är färglös i normala temperaturer. För närvarande (april 2016) utgör den omkring 408 ppm av atmosfärens volym. Halten i atmosfären ökar i stigande takt och ökningen ligger för närvarande på strax över två ppm per år i snitt. Koldioxid har en signifikant biologisk betydelse, spelar en viktig roll för jordens klimat och har många industriella tillämpningar. (wikipedia.org)
 5. Kreosot från stenkolstjära är, i motsats till kreosot från trätjära, påvisat cancerogen då man penslar den på råttors rakade hud. Arbetsmiljöverket har utfärdat föreskrifter för arbeten där man kommer i kontakt med ämnet, och internationellt används uttryck som "förmodligen cancerframkallande". I en studie av arbetare vid kreosotbehandlingsanläggningar i USA hittade O. Wong och F. Harris 2005 "ingen signifikant ökning" av cancerbaserade dödsorsaker jämfört med populationen i övrigt. Multipelt myelom ökade dock bland dem som arbetat med kreosoten mest. (wikipedia.org)
 6. Lepra kan botas med behandling. Behandlingen vid paucibacillär lepra sker med dapson och rifampicin i sex månader. Behandling vid multibacillär lepra är rifampicin, dapson, och clofazimin i 12 månader. Dessa behandlingar erbjuds utan kostnad av Världshälsoorganisationen. Även flera andra antibiotika fungerar. Globalt år 2012 sågs 180 000 fall av lepra, vilket är signifikant färre än vad som påträffades på 1960-talet. De flesta nya fall uppträder i 16 länder, där Indien står för fler än hälften av fallen. Under de senaste 20 åren har 16 miljoner individer i världen botats. (wikipedia.org)
 7. Majs odlas i tropiskt, subtropiskt och tempererat klimat i de flesta delar av världen. Det finns tusentals majssorter som passar att odla under olika betingelser och för olika ändamål. Majs är näst efter vete och ris det viktigaste och mest spridda sädesslaget i världen. Det är också den första växt i odling för vilken genmodifierade varianter utgör en signifikant andel av den odlade arealen. (wikipedia.org)
 8. Multiplikatorrulle är en typ av fiskerulle som används vid framförallt sportfiske. Den kallas även för spinnrulle, multirulle eller "bait casting reel" på engelska. Rullen är placerad ovanpå fiskespöet. Spöet som används kallas för spinnfiskespö, signifikant för detta är små jämnstora spöringar och en trigger på undersidan av spöet. Linan är upprullad på en horisontell spole inuti rullen, denna spole kan avlägsnas från rullhuset. En linförare ser till att linan läggs upp jämnt och "korsvis", detta för att förhindra att yttre lager av lina skär in i inre lager. (wikipedia.org)
 9. Vid en vårdcentral delade man upp 100 patienter med halsfluss i två grupper. Den ena gruppen fick ett vänligt och personligt bemötande av en läkare som tog god tid på sig att undersöka och informera om sjukdomen, hur den skulle behandlas och vad som skulle komma att ske. Den andra gruppen fick ett mindre artigt och ett korthugget bemötande. Alla patienterna fick penicillin mot de streptokocker som ansågs vara orsaken till halsflussen. När man några dagar senare sökte upp patienterna för att höra hur de mådde, visade det sig att de personer som fått ett bättre bemötande hade signifikant mindre halsbesvär än de som blivit bemötta på ett sämre sätt. Likaså upplevde den förra gruppen att de var hjälpta av behandlingen och att de var nöjda och tyckte att de fått god information, något som den senare gruppen inte alls upplevde. (wikipedia.org)
 10. Potential – någon eller något har möjlighet att utvecklas eller med tiden bli något signifikant mer värdefullt än det är just nu. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.