Sik Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder sik, varianter, uttal och böjningar av sik

Sik synonym, annat ord för sik, vad betyder sik, förklaring, uttal och böjningar av sik.

Vad betyder och hur uttalas sik

Sik uttalas sik och är ett substantiv -en -ar.

Sik betyder:

Ordformer av sik

Singular

sik
obestämd grundform
siks
obestämd genitiv
siken
bestämd grundform
sikens
bestämd genitiv

Plural

sikar
obestämd grundform
sikars
obestämd genitiv
sikarna
bestämd grundform
sikarnas
bestämd genitiv

Sik är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Sik på Engelska

 • lavaret, whitefish

Hur används ordet sik

 1. I Sverige odlas även lax och karp. En av Europas största laxodlingar ligger i Bergeforsen, där man också odlar sik och havsöring för utplantering. På Simontorp säteri finns en av Sveriges största anläggningar för odling av akvariefisk, där man också odlar kräftor. (källa)
 2. Ordet cigarr kommer från spanskans ord cigarro, vilket av Oxford English Dictionary föreslås vara en variation på cigarra, spanska för cicada, på grund av formen, särskilt den facon som kallas perfecto. Andra källor har indikerat att ordet kommer från mayaspråkets ord sikar, röka. (källa)
 3. Ogräsfisk, även skräpfisk, är fiskarter som ur fiskevårdessynpunkt inte är önskvärda. Ogräsfiskar bekämpas på olika sätt så att mer önskade fiskar skall gynnas eller så att vattenkvaliteten ska ändras. En fiskart kan vara önskvärd i ett vatten men ogräsfisk i ett annat. I sjöar med gädda och abborre anses mört, braxen och sarv vara ogräsfiskar, men gädda och abborre kan vara ogräsfiskar i vatten med sik och laxartade fiskar. (källa)
 4. Chips har visat sig vara negativt för miljön. Ett kilo chips leder till utsläpp av 2,2 kilo växthusgaser, vilket är 20 gånger så mycket som för ett kilo av råvaran potatis, enligt en studie av SIK (Institutet för Livsmedel och Bioteknik) 2011 på uppdrag av Livsmedelsverket. (källa)
 5. I Sverige står vitfisk för utvalda arter bland karpfiskarna som bland andra mört, ruda, braxen, sarv, id, med flera. Därtill inkluderas ibland sik, siklöja och dylika arter, trots att dessa tillhör laxfiskarna. (källa)
 6. I Lögdeälven förekommer lax, öring, sik och harr. Fällforsen vid Fällfors, strax uppströms sammanflödet med Mjösjöån, har utgjort ett naturligt vandringshinder för fisk. År 1992 byggdes emellertid en 500 meter lång laxtunnel vid Fällforsen som gör det möjligt för vandringsfisk att nå ytterligare tio mil upp i älven. (källa)
 7. I Sverige används fisken långa eller sej, men tidigare gjorde man lutfisk även på torsk, gädda, gös, braxen, lake och sik. I Norge används skrei (torsk från Lofoten). (källa)
 8. Saltsjöbanan har haft en hållplats i området sedan 1 april 1894. Hållplatsens ursprungliga namn var dock Sickla djurgård, men namnet blev Sickla den 15 maj 1898. Själva hållplatsen består av en plattform av betong som är ihopbyggd med Tvärbanans hållplats. Saltsjöbanan är här enkelspårig. Avståndet från ändstationen Slussen är 3,3 kilometer. Hållplatsen har SL-signatur Sik. Antal resenärer på Sickla station är 600 påstigande per dag (2008). (källa)
 9. Övrigt fiske, med redskap som fisknät, ryssjor, burar och långrev efter torsk, lax, rödspätta, flundra, gös, gädda, abborre, sik, ål, havskräfta, sjurygg, pigghaj, piggvar, makrill och sill/strömming. (källa)
 10. Stensvattnet i Bjurholms kommun är Leduåns stora källsjö. Sjön är 5 km lång och största djup är 23 m. I sjön finns ett bestånd av sik, som förr brukade fiskas med isnot. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.