Sak Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder sak, varianter, uttal och böjningar av sak

Sak synonym, annat ord för sak, vad betyder sak, förklaring, uttal och böjningar av sak.

Synonymer till sak

Vad betyder och hur uttalas sak

Sak uttalas sak och är ett substantiv -en -er.

Sak betyder:

Ordformer av sak

Singular

sak
obestämd grundform
saks
obestämd genitiv
saken
bestämd grundform
sakens
bestämd genitiv

Plural

saker
obestämd grundform
sakers
obestämd genitiv
sakerna
bestämd grundform
sakernas
bestämd genitiv

Sak är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Sak på Engelska

 • thing, article, object - toy, sweet, everything in its place
 • question, thing, affair, matter - main thing, point of honour, women', s rights issue, that makes no difference, not beat about the bush, that', s another thing, that', s sth. the government will have to settle, get to the point!
 • case, cause - especially as a legal term, presentation of the facts

Hur används ordet sak

 1. De tidiga grekerna uppfattade värdet hos en konkret individuellt bestämd fysisk sak eller ting som en inneboende egenskap eller kvalité. (källa)
 2. Ett inlagsavtal innebär en lös saks överlämnande i en persons förvar för att av honom i samma skick återställas. Den person, åt vilken saken anförtros (depositarien), äger inte, utan särskilt medgivande, rätt att bruka densamma. (källa)
 3. Hittegods är lös egendom som har hittats av någon som inte äger dem. För att det ska räknas som fynd krävs det att det inte är i ägarens besittning samt att det inte rör sig om bortkastade saker eller stöldgods. Saker som har lämnats på ett visst ställe för att ägaren ska kunna använda det senare är inte heller hittegods. (källa)
 4. En revision utförs genom att revisorn utför vissa granskningsåtgärder enligt god revisionssed i den omfattning som krävs för att kunna göra ett uttalande i en revisionsberättelse. Normalt innebär en revisors uttalande inget absolut uttalande som sakers förhållanden utan ett uttalande som i rimlig grad torde vara korrekt. Av ekonomiska och praktiska skäl kan en revisor normalt inte granska alla händelser under ett år eller alla transaktioner i ett bolag utan måste förlita sig på ett urval och testa dessa. (källa)
 5. Som skälig hittelön räknas normalt 10 % av hittegodsets värde. För värdepapper och liknande anses ofta 1 % av innestående eller utfärdat belopp vara skäligt. Om det krävs en brottslig handling för att det ska ha något värde för upphittaren, exempelvis kontokort, ska däremot ingen hittelön betalas. Det gäller även en del liknande saker som körkort och nycklar. (källa)
 6. Exempel på likartad syntaktisk funktion: Ett ord som kan bytas ut mot X i meningen "En sak existerade X en sak" är en svensk preposition: "En sak existerade under en sak", "En sak existerade efter en sak", och så vidare. Kriteriet "syntaktisk funktion" är viktigt för att analysera ord som saknar böjning. (källa)
 7. Egendomsbrott utgör en straffvärd kränkning av ägarens kontrollmakt över sin individuellt bestämda materiella sak eller ting, vare sig egendomen är fast eller lös, och utgör därför ytterst ett brott mot äganderätten. (källa)
 8. Kassationsdomstolen kan ta upp varje i sista instans given dom som anses strida mot uttrycklig lag. Kassation kan begäras av såväl enskild part som av statens ombud vid kassationsdomstolen (ministère public). Domstolens prövning avser inte frågan om vad som skall anses vara bevisat eller inte, utan endast den rättstillämpning, varpå domen grundats. Finner den avdelning av domstolen som handlägger saken att rättstillämpningen varit oriktig upphävs domen, och saken hänvisas till en domstol av samma slag som den vars dom kasserats. Om den nya domstolen kommer till en dom på samma rättsuppfattning som den förut förkastade sammanträder kassationsrättens alla avdelningar och tar ett nytt beslut. Om resultatet blir ännu en kassation blir den domstol dit saken i så fall hänskjuts skyldig att rätta sig efter kassationsdomstolens rättsuppfattning. (källa)
 9. Astrologin delar symboler med astronomin, men medan astrologins stjärnteckensymboler anger 30°-sektorer räknat från vårdagjämningspunkten med start Väduren, så är de verkliga stjärnbilderna - ursprungssymbolerna - av varierande storlek och förskjutna ungefär 20° till följd av precessionen, så att vårdagjämningspunkten hamnar i början av Fiskarnas stjärnbild. Medan astronomer inte fäster något avseende vid stjärntecken, vill enstaka astrologer korrigera sitt system för denna saks skull. I detta sammanhang skall också nämnas att ekliptikan även skär över stjärnbilden Ormbäraren, varför en sådan korrigering ofta också innebär önskan om att införa Ormbäraren som ett stjärntecken. Tolv-tecken-system dominerar dock inom astrologin. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.