Växelvis synonym, annat ord för växelvis, vad betyder växelvis, förklaring, uttal och böjningar av växelvis.

Synonymer till växelvis

Vad betyder och hur uttalas växelvis

Växelvis uttalas växel|vis ad och är ett verb.

Växelvis betyder:

Ordformer av växelvis

Ordform(er) växelvis adverb

Växelvis översättning

Engelska

alternately
in turns

Hur används ordet växelvis

  1. Gullpudrans artepitet, alternifolium, syftar på att örten har växelvis sittande blad. Äldre namn på gullpudra är bland annat mjeltört och jordnafle. (wikipedia.org)
  2. Behandlingen utförs genom växelvis 30 kompressioner av personens bröstkorg (hjärtkompressioner) och 2 inblåsningar i personens mun, den så kallade mun mot mun-metoden. Bröstkorgen ska tryckas ner 5–6 cm (något mindre om det gäller ett barn) varje gång med en hastighet av ca 2 kompressioner per sekund. Avbrott i kompressionerna görs endast för inblåsningar. Behandlingen fortsätter oavbrutet tills ambulanspersonal tar över behandlingen – även om personen inte uppvisar synliga tecken på andning eller puls. (wikipedia.org)
  3. I delar av Tyskland, främst Berlin, Hamburg och områden i norra Tyskland som tidigare tillhörde staten Preussen, är moturs numrering fortfarande i bruk på många äldre gator, medan det vanligare europeiska systemet med växelvis numrering med udda och jämna nummer på olika sidor av gatan använts för ny numrering av gator sedan mellankrigstiden. Ett känt exempel på en gata med moturs numrering är Kurfürstendamm i Berlin. (wikipedia.org)
  4. Tänderna är av fyra typer: framtänder, hörntänder, premolarer och molarer. I överkäken saknas dock vanligen både framtänder och hörntänder. Framför kindtänderna finns en stor tandlucka. Framtänderna och de undre hörntänderna är nästan spadformiga, med skarpt skärande egg, och används i tillsammans med överkäkens broskartade valk för att klippa av de växter som betas. Överkäkens fram- och hörntänder är kägelformiga och på några få arter är hörntänderna utskjutande. Kindtänderna är sammansatta eller strecktecknade och har emaljveck och cement på tuggytan. När idisslarna tuggar förs underkäken växelvis åt båda sidorna, vilket möjliggörs genom att ledknapparnas yta är flat. (wikipedia.org)
  5. Förutom instrumenteringen ligger mycket av storbandets typiska "sound" i sättet att komponera och arrangera för ensemblen. Modern storbandsmusik kan ibland vara väsensskild från swingen och mer likna europeisk konstmusik, men oftast används alltjämt arrangeringstekniker som etablerade sig under 30-talet, som t.ex. bruket av blockackord för att harmonisera melodier. Ofta använder arrangören trumpet- och trombonsektionen tillsammans som en kombinerad brassektion som kan sättas in växelvis med saxsektionen eller för att kommentera/förstärka fraser saxarna spelar. (wikipedia.org)
  6. Kombinationslås är en typ av lås som bara går att öppna om man ställer in den rätta sekvensen av siffror. Sifferkombinationen för att öppna låset ställs in, antingen genom ett antal separata hjul märkta med siffror, eller med ett ensamt hjul som snurras fram och tillbaka efter ett visst system. Den första typen återfinns ofta på attachéväskor, hänglås och på kabellås till cyklar. Vid den senare typen, som används i mer kvalificerade fall, snurras hjulet ett föreskrivet antal varv, först åt ena hållet med stopp vid det första kodtalet (0…100). Sedan snurras hjulet samma antal varv minus ett, åt det andra hållet med stopp vid ett nytt kodtal. Förfarandet upprepas växelvis medurs och moturs, med ett varv mindre vid varje omgång, varje gång med stopp vid nya kodtal, där rotationsriktrningen växlas. Sista omgången återstår bara mindre än ett varv, och man vrider till slutet av skalan, då en spärr öppnas som frigör den egentliga låsmekanismen. Med ett särskilt handtag kan man så påverka de kolvar, som låser dörren mot karmen. När kolvarna är tillbakadragna kan dörren till säkerhetsutrymmet (ett skåp eller ett valv) öppnas. När högsta säkerhet krävs används många låskolvar, som fördelas runt om på dörrens olika kanter. (wikipedia.org)
  7. Skränktång (för att skränka (växelvis sidböja) sågtänder) (wikipedia.org)
  8. Klubban kan ha vilken tyngd som helst. Huvudets båda ändplan av ska vara parallella och helt lika. Klotet har en diameter av 8 centimeter. Alla klot ska ha samma tyngd. De får inte väga mindre än 445 gram och inte mer än 460 gram, och de ska vara märkta med en blå, röd, svart eller gul rand. I England har varje spelare också ett litet märke av samma färg som sitt klot. Märket flyttas från båge till båge, allt eftersom spelarens klot avancerar. Krocket spelas mellan två sidor som spelar växelvis. Varje sida består antingen av 1 eller 2 spelare, alltså 1 mot 1 eller 2 mot 2. Blått och svart respektive rött och gult spelar tillsammans. Sedan man har passerat alla bågar i rätt ordning ska man träffa pinnen. Detta kallas att "pega ut". Den sida som först pegat ut båda sina klot har vunnit matchen. (wikipedia.org)
  9. Aristoteles menade att ljusets hastighet var oändlig, en åsikt som i mångt och mycket sågs som allmängiltig, så även av bl.a Johannes Kepler, fram till 1600-talet. Galileo Galilei lär vara den förste som beskrev ett experiment för att mäta ljusets hastighet. Detta skulle göras genom att två personer utrustades med varsin lykta där man enkelt och snabbt kan blockera ljuset. Personerna ställer sig ett stycke från varandra. Den ene växelvis blockerar eller släpper fram ljuset. Den andre observerar den förstes ljusväxlingar och försöker att i takt med den förste blockera resp. släppa fram ljuset från sin lykta. De kontrollerar ömsesidigt att deras ljusväxlingar håller samma synkroniserade takt. När de har blivit samspelta i förfarandet ökar de avståndet mellan sig och kontrollerar att deras ljuspulser fortfarande håller synkroniseringen. Om och när man hamnar på så långt avstånd från varandra att det blir svårt för personerna att hålla takten så har man funnit ett avstånd där ljusets utbredningstid sätter gräns för experimentet. (wikipedia.org)
  10. Enligt svensk lag får dock endast två olika sirénlägen användas på utryckningsfordon idag. Dessa två heter Highlow och Yelp. Highlow-signalen används oftast och i likhet med sitt namn har den en hög och en låg ton som ljuder växelvis. Yelpsignalen är skarpare och har kortare intervall. Den används främst när utryckningsfordon behöver köra mot rött ljus i starkt trafikerade korsningar eller vid mer riskfyllda moment i trafiken. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Växelvis Synonymer Betyder Uttal

Populärast: