Vedertagen Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder vedertagen, varianter, uttal och böjningar av vedertagen

Vedertagen synonym, annat ord för vedertagen, vad betyder vedertagen, förklaring, uttal och böjningar av vedertagen.

Synonym till vedertagen

Vad betyder och hur uttalas vedertagen

Vedertagen uttalas veder|tagen och är ett adjektiv.

Vedertagen betyder:

Ordformer av vedertagen

Böjning (i positiv) vedertagen en ~ + subst. vedertaget ett ~ + subst. vedertagna den/det/de ~ + subst.

Vedertagen är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Vedertagen på Engelska

 • accepted - recognized, established, conventional, an accepted fact

Hur används ordet vedertagen

 1. Ett annat sätt att definiera grönt utifrån spektrum är att ange en ungefärlig våglängd som motsvarar en typisk grön. Inte heller här finns någon allmänt vedertagen definition. De våglängder som anges kan variera mellan ungefär 510 och 550 nm, men källorna är noga med att understryka att dessa angivelser endast är ungefärliga och beror på en rad omständigheter. (wikipedia.org)
 2. Ett annat sätt att definiera gult utifrån spektrum är att ange en ungefärlig våglängd som motsvarar en typisk gul. Inte heller här finns någon allmänt vedertagen definition. De våglängder som anges kan variera mellan ungefär 570 och 580 nm, men källorna är noga med att understryka att dessa angivelser endast är ungefärliga och beror på en rad omständigheter. (wikipedia.org)
 3. Det finns inte någon vedertagen definition av hinduismen som religion eftersom den inte har någon stiftare, ingen av alla erkänd helig skrift eller någon övergripande organisation. Gemensamt för de flesta riktningar inom hinduismen är likväl föreställningen om en allomfattande princip eller väsen kallad brahman och läran om själens återfödelse (samsara) i nya gestalter beroende av individens gärningar i livet, kallat karma. Hinduismen är den dominerande religionen i Indien med omkring 1 miljard anhängare och är en av världens äldsta religioner. (wikipedia.org)
 4. Hysteri som diagnos finns inte med i de etablerade diagnosmanualerna ICD-10 och DSM-IV, men fanns med i den äldre ICD-9 som gällde till 1990. Orsaken till att hysteri avskaffades som vedertagen diagnos med ICD-10 är att det är ett så mångtydigt och nyansskiftande begrepp, och istället används som regel begreppet dissociativ störning, och man skilde därmed ut somatoforma störningar, vilkas symtom som regel innefattas i begreppet hysteri, som en egen variant psykisk störning. Hysterisk ångest räknas numera som ett slags ångeststörning. (wikipedia.org)
 5. Hädelse, blasfemi, innebär att en person genom ord eller handlingar kränker något som anses heligt. I första hand brukar det handla om att uttrycka sig nedvärderande om någon religions Gud, men även att uttrycka förakt för religionens företrädare (präster, profeter, helgon etc). Skändande av religiösa platser och byggnader räknas ibland till hädelse. I utsträckt betydelse används ordet hädelse även om att man tycker, säger eller gör något som är emot vedertagen ideologi eller värdering, till exempel "Det är hädelse för en vänsterpartist att förespråka privatisering." (wikipedia.org)
 6. Jordfärger är ett samlingsnamn för pigment som återfinns naturligt i jorden och som kan användas i målarfärg eller konstnärsfärg. Med en snävare definition syftar ordet på lerarter som är färgade av järnoxid eller järnhydroxid, men ofta innefattas även andra färgämnen hämtade från jorden. Jordfärger kan också användas för syntetiskt tillverkade pigment med samma färgande substanser som de naturliga och för pigment tillverkade av krossade mineral. En relativt vedertagen avgränsning är att jordfärger eller jordpigment syftar på pigment som är färdigbildade i jorden och som endast behöver slammas och pulvriseras innan de kan användas. De vanligaste typerna kallas ockra, terra och umbra och ger gula, bruna och röda färger. (wikipedia.org)
 7. Kastrullen är cylinderformad, det vill säga den har flat botten och lodräta kanter samt ett eller flera handtag. Den idag mest vanliga handtagsvarianten är en pinne som går vågrätt ut ur kärlet, vanligen är denna typ av handtag omgiven av plast för att isolera mot värmen. En annan variant av handtag är öron som sitter på var sin sida av kärlet. Vissa anser att skillnaden mellan en kastrull och en gryta är att det är en kastrull om den har en pinne som handtag, en gryta om den har öron, men denna åtskillnad är inte vedertagen. (wikipedia.org)
 8. Som SI-enhet är kilometern internationellt vedertagen och har stor spridning. Den är standardenheten för avståndsangivelser på vägmärken i hela världen utom USA, Storbritannien, Liberia och Burma. (wikipedia.org)
 9. F.d. Brittiska samväldet, bildat 1931, kunde till en början liknas vid en konfederation, men parallellt med avkoloniseringen har Samväldet (som namnet lyder sedan 1946) efter andra världskriget utvecklats till en mellanstatlig organisation. Oberoende staters samvälde (OSS) hade vid bildandet 1991 i samband med Sovjetunionens upplösning, karaktären av en konfederation, men har i längden inte spelat någon sådan roll. Europeiska unionen (EU) har ibland beskrivits som en konfederation, men det är ingen vedertagen karakteristik (se även sui generis). (wikipedia.org)
 10. Wegeners hypotes fick stöd genom de kontroversiella åren av den sydafrikanske geologen Alexander du Toit samt av Arthur Holmes. Men tanken på kontinentaldriften blev inte allmänt vedertagen som teori förrän i slutet av 1950-talet. På 1960-talet hade geologisk forskning av Robert S. Dietz, Bruce Heezen, Harry Hess, inklusive en mekanism av J. Tuzo Wilson gjort att teorin kunde återuppväckas och få en utbredd acceptans bland geologer. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.