Verksamhetsområde Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder verksamhetsområde, varianter, uttal och böjningar av verksamhetsområde

Verksamhetsområde synonym, annat ord för verksamhetsområde, vad betyder verksamhetsområde, förklaring, uttal och böjningar av verksamhetsområde.

Synonym till verksamhetsområde

Vad betyder och hur uttalas verksamhetsområde

Verksamhetsområde uttalas verk|sam|hets|om|råde och är ett substantiv.

Ordformer av verksamhetsområde

Singular

verksamhetsområde
obestämd grundform
verksamhetsområdes
obestämd genitiv
verksamhetsområdet
bestämd grundform
verksamhetsområdets
bestämd genitiv

Plural

verksamhetsområden
obestämd grundform
verksamhetsområdens
obestämd genitiv
verksamhetsområdena
bestämd grundform
verksamhetsområdenas
bestämd genitiv

Verksamhetsområde är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet verksamhetsområde

  1. En arbetslöshetskassas verksamhetsområde omfattar en viss yrkeskategori eller bransch eller vissa närbesläktade sådana. Många arbetslöshetskassor har kopplingar till fackliga organisationer (se även det så kallade Gentsystemet). Ett medlemskap i en arbetslöshetskassa förutsätter inte ett medlemskap i ett fackförbund, eller vice versa. Därutöver finns en kompletterande arbetslöshetskassa, Alfa-kassan (Arbetslöshetskassan Alfa). (wikipedia.org)
  2. Den Kungliga husgerådskammaren omfattar dock betydligt större verksamhetsområde, då de ansvarar för tillsyn och vård och vetenskaplig bearbetning av de kungliga konstsamlingarna, möblerna och konsthantverken. (wikipedia.org)
  3. Fler närliggande bostadsområden kan ingå i föreningens verksamhetsområde. De tar vid behov upp gemensamma frågor med hyresvärden eller förvaltaren och fungerar som de boendes språkrör. Det kan vara allt från önskningar om enstaka trädgårdsväxter till att de boende själva tar över parkskötseln eller bedriver regelrätt fritidsverksamhet för ungdomar i bostadsområdet. En gång om året bjuder den in alla boende till årsmötet. Detta möte och de närvarande medlemmarna är det högst beslutande organet i föreningen. (wikipedia.org)
  4. Bakom titeln biträdande socialminister döljer sig flera varianter av ministertitlar, såsom barn- och äldreminister, familjeminister, folkhälsominister, hälsovårdsminister, sjukförsäkringsminister, sjukvårdsminister, vård- och äldreomsorgsminister och så vidare. Gemensamt för de flesta är att de inte täcker in hela statsrådets verksamhetsområde utan bara en del, oftast det dominerande ansvarsfältet. Exempelvis hade barn- och familjeminister Berit Andnor inte bara ansvar för barn- och familjepolitiken, som titeln antydde, utan också för det nordiska samarbetet. (wikipedia.org)
  5. Före 1917 var kronofogde en ämbetsman med huvuduppgift att vara allmän åklagare (det vill säga inte särskilt tillsatt av Justitiekanslern, Justitieombudsmannen eller liknande). Han ansvarade och var chef för underlydande polisverksamhet och myndigheten ansvarade även för skatteuppbörd, utmätning och indrivningar. Kronofogdens verksamhetsområde kallades fögderi. Han biträddes av kronolänsmän och samverkade med häradsskrivaren. Kronofogdeämbetet avskaffades 1917 och efterträddes som polischef och allmän åklagare av dels landsfiskalerna, dels landsfogden. I städer fanns en motsvarighet i myndigheterna magistrat och stadsfogde. (wikipedia.org)
  6. Stridsledning och luftbevakning (STRIL), är ett yrkesfack och verksamhetsområde inom det svenska flygvapnet. Huvuduppgiften för STRIL är att värna om Sveriges territoriella integritet dygnet runt, året runt, genom kontinuerlig radarövervakning samt att genomföra stridsledning av flygförband. (wikipedia.org)
  7. Petitionen kan handla om vad som helst som ligger inom myndighetens verksamhetsområde. Den är i regel kopplad till en namninsamling. (wikipedia.org)
  8. Riktmärkning, prestandajämförelse, prestandamätning eller benchmarking är termer inom företagsekonomi och andra verksamhetsområden med betydelsen att man utvärderar sin verksamhet kvantitativt eller kvalitativt i förhållande till dem som man uppfattar beter sig bäst inom respektive verksamhetsområde. (wikipedia.org)
  9. Ryska federationens federala skyddstjänst ansvarar för säkerhetsunderrättelsetjänst inom sitt verksamhetsområde (skydd av högsta statsledningen). (wikipedia.org)
  10. SMHI: Enligt sin instruktion "ska SMHI inom sitt verksamhetsområde, vid sidan av anslagsfinansierad verksamhet, bedriva avgiftsfinansierad uppdragsverksamhet gentemot andra myndigheter samt affärsverksamhet. År 2012 omsatte SMHI totalt 670 miljoner kronor, varav uppdragsverksamheten stod för knappt 22 miljoner kronor och affärsverksamheten cirka 202 miljoner kronor. Branschanpassade prognos- och konsulttjänster är exempel på tjänster i affärsverksamheten medan brandriskprognoser och miljöövervakning är exempel på tjänster inom uppdragsverksamheten" "Enligt SMHI är uppdragsverksamhet avgiftsfinansierad verksamhet som utförs på uppdrag av andra myndigheter, men där kunderna bedömer att det inte finns en marknad med alternativa utförare. Tjänster som SMHI säljer till andra myndigheter efter en genomförd upphandling räknar emellertid myndigheten som en del av affärsverksamheten." (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.