Verksamhetsgren Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder verksamhetsgren, varianter, uttal och böjningar av verksamhetsgren

Verksamhetsgren synonym, annat ord för verksamhetsgren, vad betyder verksamhetsgren, förklaring, uttal och böjningar av verksamhetsgren.

Synonym till verksamhetsgren

Vad betyder och hur uttalas verksamhetsgren

Verksamhetsgren uttalas verk|sam|hets|gren och är ett substantiv.

Ordformer av verksamhetsgren

Singular

verksamhetsgren
obestämd grundform
verksamhetsgrens
obestämd genitiv
verksamhetsgrenen
bestämd grundform
verksamhetsgrenens
bestämd genitiv

Plural

verksamhetsgrenar
obestämd grundform
verksamhetsgrenars
obestämd genitiv
verksamhetsgrenarna
bestämd grundform
verksamhetsgrenarnas
bestämd genitiv

Verksamhetsgren är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet verksamhetsgren

  1. Skattebrottsenheten (SBE) är en verksamhetsgren inom Skatteverket. Enheten bedriver förundersökningar under ledning av åklagare på Ekobrottsmyndigheten avseende främst olika skattebrott och vissa bokföringsbrott och underrättelseverksamhet. Skattebrottsenheten har direktåtkomst till beskattningsdatabasen, vilket har kritiserats med motiveringen att direktåtkomsten har införts utan att en tillräcklig redovisning och analys har gjorts av behovet av en sådan åtkomst och dess effektivitet å ena sidan och konsekvenserna för integritetsskyddet å andra sidan. (wikipedia.org)
  2. Tullkriminalen – verksamhetsgren inom Tullverket, motsvarande polisens kriminalpolis (wikipedia.org)
  3. Tullkriminalen (Tullkriminalenheten) är en verksamhetsgren inom Tullverket, motsvarande polisens kriminalpolis. De utreder grov organiserad brottslighet samt bedriver spanings- och underrättelseverksamhet. Vid Tullkriminalen tjänstgör tullinspektörer som brottsutredare, analytiker, spanare, forensiker,tjänstemän som utför insatser gällande tvångsmedel, m.fl. Tullkriminalenheten finns under fyra kompetenscentra inom Tullverket, Kompetenscenter Gränsskydd Malmö (KCGM), Kompetenscenter Gränsskydd Stockholm (KCGS), Kompetenscenter Gränsskydd Göteborg (KCGG) och Kompetenscenter Gränsskydd Nord (KC-Nord). (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.