Verv Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder verv, varianter, uttal och böjningar av verv

Verv synonym, annat ord för verv, vad betyder verv, förklaring, uttal och böjningar av verv.

Vad betyder och hur uttalas verv

Verv uttalas verv och är ett substantiv -en.

Verv betyder:

Ordformer av verv

Singular

verv
obestämd grundform
vervs
obestämd genitiv
verven
bestämd grundform
vervens
bestämd genitiv

Verv är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet verv

  1. Bebyggelsen i Grums präglas av villaområden. Det finns också viss radhusbebyggelse samt några hyreshusområden med lågbyggda hus (övervägande trevåningshus). (wikipedia.org)
  2. Den adulta hanen har i häckningsdräkt ett lysande gult huvud och strupe, med ett smalt mörkt ögonstreck bakom ögat och ett ganska långt mörkt mustaschstreck. Buken är gul medan bröstet och kroppssidan är rostbrunt med fina längsgående streck. Ovansidan är övervägande brun och kraftigt svartfläckad. (wikipedia.org)
  3. Gulärla (Motacilla flava) är en fågel av familjen ärlor i ordningen tättingar. Den delas upp i en mängd underarter och dess systematik är omdiskuterad och komplicerad. Idag bryts ofta östlig gulärla med sina fyra underarter ut som en egen art. Arten häckar över stora delar av tempererade palearktiska landmassan. Gulärlan påminner om sädesärlan, både till formen och beteendet. Den adulta fågeln har övervägande gul undersida och olivfärgad till grå ovansida, där honans fjäderdräkt är mattare. Fjäderdräkten skiljer sig mycket mellan de många underarterna, speciellt vad gäller teckningen på huvudet. (wikipedia.org)
  4. Gäss är stora och tunga fåglar med relativt lång hals och medellånga kraftiga ben. Hannar och honor liknar varandra. Släktet Anser har en färgskala som går i grått och brunt, dock finns det några arter som är övervägande vita. Detta släkte har ofta ben och näbb som går i röda eller gula toner. Släktet Branta är mestadels svartvitt tecknade och har grå eller svarta ben och näbb. (wikipedia.org)
  5. Diploid (av grekiska: diploos, dubbel), en levande varelse då den har dubbla uppsättningar kromosomer. Precis som hos människan består de flesta högre djurs kroppar av övervägande diploida celler. (wikipedia.org)
  6. Den på jorden helt övervägande isotopen Helium-4, eller 4He, har två neutroner och är en boson. Kärnan har en bindningsenergi av 7,07 Megaelektronvolt (MeV) per nukleon, vilket är det högsta värdet bland alla atomer med masstal under 12. 4He-kärnan är därmed mycket stabil. (wikipedia.org)
  7. Under senare hälften av 1900-talet har en modern form av hemundervisning vuxit fram som ett alternativ till skolgång, främst i de anglosaxiska länderna. I dessa länder har pedagogiska överväganden (t.ex. John Caldwell Holt, Raymond och Dorothy Moore, Harold Bennet, John Taylor Gatto och Ivan Illich) och andra filosofiska skäl (t.ex. religiöst motiverat avståndstagande från vissa delar av innehållet i statliga läroplaner) spelat avgörande roll. (wikipedia.org)
  8. Ett riktmärke vid utformningen av huvudbyggnaden var att i våningsplanet skulle det vara minst fem fönsteraxlar i rad. Mindre herrgårdshus har ofta en planlösning av salstyp – en hall med ett rum på varje sida och innanför hallen salong, bibliotek och matsal i fil. På övervåningen ofta två rum, ett på varje sida om trapphallen. Ofta finns en veranda eller glasveranda, eventuellt med en annan veranda över. Efter 1800-talet liknar herrgårdarnas huvudbyggnader mest större villor (wikipedia.org)
  9. Herrtidning är i den bredaste betydelsen en tidning eller tidskrift inom populärpressen som riktar sig till män. Tidskrifter med enhetligt tema såsom motor, populärvetenskap och sport brukar inte räknas som herrtidningar även om de har en övervägande manlig läsarkrets. (wikipedia.org)
  10. Under antiken användes ofta korta enhandssvärd. De romerska legionerna använde gladius som finns i flera varianter och till stor del liknar de svärd som även grekerna använde. De användes för både hugg och stick. Den korta längden tillsammans med det breda bladet och det faktum att de ofta användes i täta formeringar kan tyda på att stick kan han varit något övervägande. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.