Vet Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder vet, varianter, uttal och böjningar av vet

Vet synonym, annat ord för vet, vad betyder vet, förklaring, uttal och böjningar av vet.

Synonym till vet

Hur används ordet vet

  1. Tack vare mycket lovande resultat med Paclical (Paccal Vet® på hundar) grundades under året 2007 en ny avdelning, Animal Health. Hösten samma år bytte Oasmia börslista från NGM Nordic till NGM Equity, med avsikten att stärka handeln med företagets aktier för både enskilda och juridiska personer. (källa)
  2. Det öppna fältet, även kallat Arenan, bildas av det jag vet om mig själv och vad andra vet om mig. Att fältet blir större innebär att öppenheten ökar. Detta sker när min exponering, min tydlighet mot andra ökar samtidigt som min lyhördhet för andra ökar och jag tar emot feedback. (källa)
  3. Sokrates trodde på människans goda natur. Att vi gör gott om vi vet vad som är gott. Han menade att de som har anat verkligheten bakom sinnenas bedrägliga skuggbilder är de som är bäst lämpade att styra samhället, de kommer handla mer utifrån pliktkänsla och inte utifrån maktbegär. Alltså ska filosoferna vara politiker/politikerna vara filosofer. (källa)
  4. Satsfläta (satsflätning) är en vanlig syntaktisk företeelse i främst talad svenska. I meningen Jag vet inte om jag har läst den boken kan boken framhävas, eller topikaliseras, genom att sägas först. Då blir det en satsfläta: Den boken vet jag inte om jag har läst. (källa)
  5. Adam är inte i skolan. Läraren frågar om någon kan ta med sig läxorna till Adam, men ingen i klassen vet var han bor. Men efter lektionen när alla andra har gått går Alba fram till läraren och säger att hon kan ta med läxorna till Adam. Läraren frågar om hon vet var han bor, och Alba nickar. Alba går hem till Adam och blir väl mottagen av hans mamma. Alba går in på Adams rum. Adam är ledsen och säger att Alba inte kom till skogsdungen som han trodde att hon skulle göra, och att hon ljög igen. Alba, ledsen som hon är för det inträffade, ber om ursäkt. (källa)
  6. Det finns nästan bara en person med i novellen och den personen vet man nästan ingenting om. Det man vet är att det är någon som antagligen har gjort något olagligt och därför sitter instängd. Man får följa personens tankegångar genom hela novellen men tankarna är inget som säger något om personen. Personen ångrar inte sina handlingar, det kanske därför inte var några onda handlingar i allas ögon. Man vet inte hur grovt brottet var, om personen har familj eller inte. (källa)
  7. Tyrannosauruftes sinnen har också tolkats olika av forskare med olika åsikter. Horner har argumenterat för att Tyrannosaurus hade relativt små ögon, och förmodligen inte särskilt bra syn. Att Tyrannosaurus ögon var riktade framåt har dock tagits som bevis för att den var predator, eftersom binokulärt seende indikerar en predator. Såvitt forskarna vet hade Tyrannosaurus ett av de bästa beräknade luktsinnena hos en dinosaurie, och det har tolkats både som bevis för livsstil som asätare och predator. 2006 upptäckte Lawrence Witmer genom röntgenfotograferingar av Tyrannosaurus skalle att både luktsinnet, synen, hörsel och balanssinnet var välutvecklat, det sista gjorde den troligen mycket lättrörlig för sin storlek, vilket många forskare tolkar som bevis för att Tyrannosaurus var en sofistikerad predator. (källa)
  8. Och vi tummar inte på det vi vet förväntas av oss: Djuplodande guider med massor av läsning i form av reportage, mängder av intervjuer, glada getingar i svärmar, listor, ranking, fakta och statistik – plus de tv-tider som är klara, förstås. (källa)
  9. Även före nedskrivandet fanns i de olika områdena rättsregler som hade fått fast utformning. Hur lagarna var formulerade dessförinnan vet vi inte närmare, men man kan utgå från att de inte bara ordnades och systematiserades i samband med att de fästes i skrift, utan även utvidgades. Hur omfattande förändringarna var i de olika fallen är ett omdiskuterat ämne. (källa)
  10. Maskinkod är ganska svårtolkad för människor, ett maskinkodsprogram består av sekvenser av binära ord utan någon uppenbar struktur. Utan att veta hur en specifik maskin indelar och tolkar dessa ord, kan man inte ens avgöra vilka av orden som är instruktioner eller data. Maskinen vet dock hur lång varje typ av instruktion (inklusive argument) är och när den har tolkat en instruktion så vet den därför var nästa instruktion ligger. För att underlätta manuell maskinspråksprogrammering använder man en "symbolisk maskinkod", assembler, där maskinkodens instruktioner representeras av korta "minnesord" (engelska: mnemonics) och symboliska (namngivna) minnesadresser och konstanter. Denna kod översätts sedan till maskinkod av en assemblator (omvänt av en disassembler). Om man arbetar med en enklare instruktions­uppsättning kan man göra assembleringen för hand, så kallad hand­assemblering. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.