Vidsträckt Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder vidsträckt, varianter, uttal och böjningar av vidsträckt

Vidsträckt synonym, annat ord för vidsträckt, vad betyder vidsträckt, förklaring, uttal och böjningar av vidsträckt.

Synonymer till vidsträckt

Andra språk

Vidsträckt på Engelska

 • extensive - wide, expansive, far-flung

Hur används ordet vidsträckt

 1. Lodjuret har ett vidsträckt utbredningsområde som sträcker sig från Västeuropa, genom de ryska skogsområdena och söderut till Centralasien och den Tibetanska högplatån. I Europa förekommer arten främst på Skandinaviska halvön, i östra Europa och delar av centrala Europa, medan den har försvunnit från många områden, eller är sällsynt i västra Europa. Den förekommer i Baltikum, i östra Polens lövurskogar och i angränsande delar av Vitryssland. Vidare i Tjeckien och hela den Karpatiska bergskedjan i Slovakien, Ukraina, och Rumänien. Dessutom finns lodjur i bergen i norra Grekland och i delar av det forna Jugoslavien. Lon har också framgångsrikt återinförts i de slovenska Alperna och i sydvästra Schweiz. Därifrån har den spridit sig vidare till Italien, Österrike och nordöstra Frankrike. I Ryssland finns lon i hela tajgaskogsbältet, genom Sibirien och ända bort till Berings sund. Lon lever också i bergstrakterna mellan Svarta och Kaspiska havet och vidare bort mot Himalaya, Mongoliet och norra Kina samt Pakistan. (wikipedia.org)
 2. Vad som räknas som inälvsmat är kulturellt betingat, men omfattar i norra Europa huvudsakligen hjärta, lever, njure, tunga, mage, bräss, hjärna, juver och lunga. I vidsträckt bemärkelse kan till inälvsmat även räknas benmärg och blod. (wikipedia.org)
 3. Kameralvetenskapen i den mera omfattande bemärkelsen har i Sverige blivit behandlad av Anders Berch i Inledning til almänna hushålningen etc. (1747), där likväl själva benämningen kameralvetenskap fattas i sin inskränktare betydelse. Som en lärobok i kameral vetenskap i vidsträckt betydelse kan även anses L.G. Rabenius Lärobok i nationaloeconomica (1829). (wikipedia.org)
 4. I vidsträckt bemärkelse betyder klassisk mönstergill, av bestående värde, ypperlig. (wikipedia.org)
 5. Konsekvenser av den förra åskådningen är samfällda och på lika rösträtt grundade val. Ett av de sätt, varpå man sökt tillgodose den senare åskådningens krav, är, att varje social grupp väljer för sig med rösttal, som motsvarar ej så mycket dess numeriska styrka som dess sociala betydelse. Detta är klassval i vidsträckt mening. På sådana var Europas under medeltiden uppkomna ståndsriksdagar och lantdagar grundade, dock med den inskränkningen, att i vissa fall representationsrätten ej berodde på val, utan på självskrivenhet, till exempel inom adelsståndet. Stånden uppfattades dock ofta mera som värnare av privata intressen än som organ för allmänna, och dessutom kom i nyare tid de europeiska folkens sociala struktur ej att motsvara ståndsindelningen. Båda dessa orsaker medförde ståndsrepresentationens förfall. (wikipedia.org)
 6. De viktigaste arterna är det äkta kolaträdet (Cola nitida) , tillspetsade kolaträdet (Cola acuminata), båda omkring 12–20 meter höga, med vidsträckt utbredning och ofta odlade i tropiska Afrika. (wikipedia.org)
 7. Lagstiftning i mer vidsträckt bemärkelse är normgivning, som avser alla slags rättesnören som utgör föreskrifter i en grundlags mening, och även andra än lagar. Lagstiftningen utgör det centrala inslaget i normgivningen för ett samhälle. (wikipedia.org)
 8. Landskapets östra och västra delar fylls av två väldiga bergskedjor, Parnon och Taygetos (även känt som Pentadaktylos, "det femfingrade"), som i söder löper ut i två ansenliga halvöar som slutar i Greklands båda sydligaste uddar, Kap Malea och Kap Matapan. Mellan dessa båda uddar ligger den rymliga Lakoniska viken. Landets mellersta del är en vidsträckt slätt, som i sydöstlig riktning genomströmmas av huvudfloden Eurotas, som rinner upp i de arkadiska gränsbergen och faller ut i Lakoniska viken. Floden utgör bottnen av en bergomsluten kitteldal. De båda bergskedjornas utlöpare tränger sig nämligen både i norr och i söder så tätt tillsammans, att endast smala pass utmed floden lämnar tillträde. Nedanför de södra passen vidgar sig floddalen ånyo till den sumpiga strandslätten vid Helos. (wikipedia.org)
 9. Linoleummassa har på grund av sina goda egenskaper fått vidsträckt användning eftersom den är hållbar, värmeisolerande och ljuddämpande. Linoleummattor limmas på trägolv med berett lim av rågmjöl och dextrin i varmt vatten, vidare för läggning av linoleummattor på betong eller stengolv måste ett cement-kitt av lämplig sammansättning användas. (wikipedia.org)
 10. Lägersmål var förr i vidsträckt mening liktydigt med olovligt sexuellt umgänge mellan man och kvinna. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.