Vilopaus Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder vilopaus, varianter, uttal och böjningar av vilopaus

Vilopaus synonym, annat ord för vilopaus, vad betyder vilopaus, förklaring, uttal och böjningar av vilopaus.

Synonymer till vilopaus

Vad betyder och hur uttalas vilopaus

Vilopaus uttalas vilo|paus och är ett substantiv.

Ordformer av vilopaus

Singular

vilopaus
obestämd grundform
vilopaus
obestämd genitiv
vilopausen
bestämd grundform
vilopausens
bestämd genitiv

Plural

vilopauser
obestämd grundform
vilopausers
obestämd genitiv
vilopauserna
bestämd grundform
vilopausernas
bestämd genitiv

Vilopaus är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet vilopaus

  1. Under parningstiden strider harar av hankön om en hona. Mellan januari och september är honan parningsberedd ungefär var 38:e dag. Under parningsleken blir honan förföljd av en skara hanar som försöker tränga ut motståndare. På så sätt blir flocken allt mindre och till slut har bara hanen med största snabbhet och uthållighet möjlighet att para sig med honan. Själva parningsakten tar bara några få sekunder. Efter en kort vilopaus börjar leken på nytt och honan befruktas ofta av flera hanar. Efter en lyckad parning är honan dräktig i ungefär 42 dagar, annars lever hon vanligtvis monogamt med en enda hane till nästa parningsberedskap. (källa)
  2. Bakom (bakre klargöringsområdet) var ett klargörningsområde som låg 2 till 3 kilometer från huvudlandningsbanan på flygbaser i Bas 60 systemet som var ordinarie bas för attack- eller spaningsförband. Om det stationerades både attack och spaningsflygplan på basen fanns det också två olika klargöringsområden (Bakom attack och Bakom spaning). I dessa klargörningsområden tankades och laddades attack- och spaningsflygplanen. Ett normalt Bakom bestod av 10-15 klargöringsplatser, som låg på ett avstånd av cirka 50 meter från varandra. Meningen var att man inte skulle kunna förstöra samtliga flygplan i ett enda anfall mot området. För att dölja och försvåra upptäckt från anfallande attackflygplan så försågs många flygplanplatser i Bakom med maskeringsnät. Näten sattes fast på stållinor som spändes mellan höga stolpar på ett sådant sätt att flygplanen obehindrat kunde köra in på respektive plats. För klargörningspersonalen fanns ett antal skyddsrum (sk 10 och sk 5) som skydd vid flyganfall. Verksamheten i Bakom leddes av klargöringsplutonchefen från klargöringsbaracken, som kunde dirigera personalen med hjälp av en telefonväxel och via basradio. I denna barack fanns även ett materielförråd med verktyg och vissa reservdelar för klargöring av flygplan. I varje Bakom fanns även en barack för den flygande personalen. I denna barack fanns en ordersal där flygföretagen planerades, i baracken fanns även sängar för kortare vilopauser för den flygande personalen. (källa)
  3. Bonobon lever i grupper med upp till 150 individer. Under vandringar och vid födosöket delas gruppen vanligen i mindre flockar. Honorna har det dominerande inflytandet över gruppen, något de bland annat drar nytta av när mat ska fördelas. När bonobon går med fyra fötter på marken sätter den främre kroppens vikt på knoglederna. Arten bygger en sovplats av grenar, kvistar och löv. Detta näste ligger vanligen 5 till 50 meter över marken. I genomsnitt behövs bara fyra minuter för nästbygget. Enklare bon förekommer för korta vilopauser under dagen. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.