Vila Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder vila, varianter, uttal och böjningar av vila

Vila synonym, annat ord för vila, vad betyder vila, förklaring, uttal och böjningar av vila.

Synonymer till vila

Hittade 2 varianter av ordet vila:

Vad betyder och hur uttalas vila

Vila uttalas vila och är ett substantiv -n.

Vila betyder:

Ordformer av vila

Singular

vila
obestämd grundform
vilas
obestämd genitiv
vilan
bestämd grundform
vilans
bestämd genitiv

Vila1 är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Vad betyder och hur uttalas vila

Vila uttalas vila och är ett verb -de.

Vila betyder:

Ordformer av vila

Aktiv

vila
infinitiv
vilar
presens
vilade
preteritum
vilat
supinum
vilande
presens particip
vila
imperativ

Passiv

vilas
infinitiv
vilas
presens
vilades
preteritum
vilats
supinum

Perfekt particip

vilad en
~ + subst.
vilat ett
~ + subst.
vilade den/det/de
~ + subst.

Vila2 är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Andra språk

Vila på Engelska

 • rest - resting room, break, rest, cease fire, he did not allow himself a moment', s rest
 • rest - have a good rest, let', s rest for a while now, rest in peace!, rest one', s legs
 • rest - the decision was made on a sound factual basis, the house rests (is built) on volcanic ground

Hur används ordet vila

 1. Adventister betonar själva vilandet, att vila i det Gud genom Kristus har gjort för människan. Sabbaten finns till för människan och inte tvärtom (Mark 2:27). (källa)
 2. En del individer vistas nästan ständigt ovanför skogsområdet, medan flertalet även under sommaren uppehåller sig i nämnda skogsbälte. Vid dagens början beger sig gemsen på bete och klättrar då nedåt. Förmiddagen använder den till att i lugn och ro idissla. Vid middagstiden klättrar den långsamt uppåt, vilar ånyo på eftermiddagen, betar ännu en gång mot aftonen och lägger sig efter skymningens inträde till vila på något väl skyddat ställe. (källa)
 3. Faktorer som förebygger stridsutmattning är god moral, tillgång till mat och vila, tilltro till befälen och den egna förmågan, samt kunskap om normala psykiska reaktioner i strid. Genomgångar efter strid (debriefing) förebygger stridsutmattningen. (källa)
 4. Grådask buteljerades i Sverige till 1996, men tappas i dag i portvinets hemstad, Vila Nova de Gaia, i Portugal. (källa)
 5. Halsfluss (tonsillit, angina tonsillaris eller i finlandssvenska enbart angina) är en inflammation i tonsillerna (halsmandlarna) och kan orsakas av bakterier eller av virus. Virusorsakade halsinfektioner behandlas med symptomlindrande läkemedel och vila, medan antibiotika hjälper mot halsfluss som orsakats av bakterier så länge det inte finns resistensproblem. Inkubationstiden för halsfluss är 2–7 dagar. Angina (kommer av latinets angere, sammantrycka, strypa) är en allmän benämning på inflammatoriska tillstånd i svalget och tonsillerna (mandlarna), men kan även beteckna vissa sjukliga tillstånd med annan lokalisering. (källa)
 6. En harkrank ser lång och gänglig ut, med mycket långa ben och en lång slank kropp. Vingarna hos merparten arter hålls ofta utfällda vid vila så att de stora svängkolvarna (som har en stabiliserande funktion på insekten) syns tydligt. Till skillnad från stickmyggorna är harkrankarna svaga och dåliga flygare med en tendens att vackla i oförutsägbara mönster under flykt. De är lätta att fånga, men det är lätt hänt att skada deras ömtåliga ben av misstag, även om man inte direkt rör vid dem. (källa)
 7. Behandlingen består primärt i att försöka sänka blodtrycket genom vila från arbete i anställning och hem. (källa)
 8. Ett inneboende hembiträde kan bo i ett eller flera rum i arbetsgivarens bostad. Traditionellt kallades detta jungfrukammare i Sverige. Där kan de sova på nätterna, tillbringa ledig tid och vila på raster, men får många gånger inte ta in vänner. (källa)
 9. Den obehandlade drabbade löper ständig risk att utsättas för mycket smärtsamma spontana invärtes blödningar och behandlades förr med vila, smärtstillande medel och blodtransfusioner. Sådana transfusioner gjorde att blödarsjuka personer var speciellt utsatta för smittat blod när HIV-smittan utbröt i västvärlden på 1980-talet. Även behandling med orent faktorkoncentrat gjorde att olika former av hepatit-smitta förekom i högre grad bland blödarsjuka. Numera har transfusioner ersatts med preventiv, regelbunden intravenös injicering av faktorkoncentrat, som innehåller den koagulationsfaktor som kroppen saknar. Behandlingen är ofta livslång och målet är att patientens blod ska innehålla tillräcklig halt av koagulationsfaktor för att undvika blödningar. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.