Bark Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder bark, varianter, uttal och böjningar av bark

Bark synonym, annat ord för bark, vad betyder bark, förklaring, uttal och böjningar av bark.

Hittade 2 varianter av ordet bark:

Vad betyder och hur uttalas bark

Bark uttalas bark och är ett substantiv -en.

Bark betyder:

Ordformer av bark

Singular

bark
obestämd grundform
barks
obestämd genitiv
barken
bestämd grundform
barkens
bestämd genitiv

Bark1 är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Vad betyder och hur uttalas bark

Bark uttalas bark och är ett substantiv -en; pl. -er el. -ar.

Bark betyder:

Ordformer av bark

Singular

bark
obestämd grundform
barks
obestämd genitiv
barken
bestämd grundform
barkens
bestämd genitiv

Plural

barker
obestämd grundform
barkers
obestämd genitiv
barkerna
bestämd grundform
barkernas
bestämd genitiv

Alternativa böjningsformer plural

barkar
obestämd grundform
barkars
obestämd genitiv
barkarna
bestämd grundform
barkarnas
bestämd genitiv

Bark2 är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Bark på Engelska

  • bark - the tough exterior covering of a tree trunk

Hur används ordet bark

  1. Namnet Djävulens träd kommer från en gammal fabel om att Djävulen en gång körde med en get mot ett träd så häftigt att geten rände in mellan barken och veden så att getraggen blev sittande kvar. (källa)
  2. Glasbjörk (Betula pubescens) är en art av björk som kan bli upp till 25meter hög. Den växer i Europa, Kaukasus och Sibirien. Glasbjörken har en smal, oval krona samt tunn och ofta glansig bark. Glasbjörken är en av tre björkarter som växer i Sverige. De två andra är vårtbjörk och dvärgbjörk. (källa)
  3. Sjusovaren lever främst på frön, bark, blommor, frukt, nötter och svamp. Beträffande den animaliska delen av födan går åsikterna isär. Vissa källor hävdar att den lokalt skall hota småfågelbestånd. Andra, bland annat Curry-Lindahl nedtonar betydelsen av sjusovarens predation och menar att den endast undantagsvis tar fågelägg och -ungar samt insekter. Ytterligare andra betraktar djuret som ren växtätare. (källa)
  4. Innan tryckkonsten (med färgade block i Kina och med rörliga typer i Europa) uppfanns, producerades och reproducerades all litteratur för hand. Manuskripten gjordes på rullar (volumen på latin) eller i böcker (codex), bestående av papyrus, pergament eller papper. Även andra underlag som till exempel textil, palmblad eller bark har använts. I Ryssland har dokument skrivna på näver överlevt ända från 1000-talet. (källa)
  5. Hemlocken har vanligen en rak och upprättväxande stam, och endast sällsynt förekommer träd med grenade stammar. Barken på stammen är gråbrunaktig och har en fårad struktur, särskilt med stigande ålder. En annan egenskap för barken är att den är flagande. Kronan är bred och konisk. Barren är mörkgröna och platta med smal spets. Ett kännetecken för arten är att barrens undersida har två ljusare band. Kottarna är små, endast omkring 1,5 till 2,5 centimeter, och är till en början gröna för att när de mognar bli bruna. Hos de omogna kottarna ligger fjällen tätt slutna, men när kottarna mognar blir de utstående. (källa)
  6. Knäet (genu corp.call.) vilken innehåller fibrer från prefrontala barken. (källa)
  7. Hjärnbarken (cerebrala cortex, cortex cerebri eller bara cortex) är det yttre skiktet av storhjärnan, en del av hjärnan som finns hos alla ryggradsdjur. Det omtalas ofta som grå substans, men i en levande hjärna är den snarare rosa – ordet "grå substans" kommer ifrån att en icke levande hjärnbark blir grå då den lagras. Grå substans består främst av nervcellskroppar medan den vita substansen huvudsakligen består av myeliniserade axon som sköter kommunikationen mellan nervceller. Den mänskliga hjärnbarken är veckad och ungefär 3–5 mm tjock. (källa)
  8. Häggen är allmän över hela Norden såväl på låglandet som i fjällen ända till trädgränsen, och förekommer sporadiskt som en låg, nedtryckt buske ännu högre upp. Dess stenfrukter, "häggbären", som mognar i augusti är svartglänsande, väldigt söta och sträva. Trädets bark och blad har en bittermandelartad doft, som även ingår i blommornas vällukt. Särskilt barken och fruktstenarna är (liksom bittermandeln) rika på det ämne (amygdalin), varur blåsyra och bittermandelolja kan framställas, men bären bedöms som ofarliga. Fruktköttets mörka saft användes stundom till att rödfärga vin och likörer. Trädets ved är fin, jämn, tämligen hård och seg och därigenom tjänlig. (källa)
  9. Hängmattan kommer från Central- och Sydamerika. De första hängmattorna gjordes av bark från hamackträdet. Christofer Columbus upptäckte hängmattan på Bahamas år 1492. Han tog sedan med sig hängmattan tillbaka till Europa, där den började användas av sjöfarare - en uppskattad uppgradering från den hårda och smutsiga durken. Eftersom hängmattan inte tar mycket plats blev den därför direkt populär på stora skepp. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.