Endogen Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder endogen, varianter, uttal och böjningar av endogen

Endogen synonym, annat ord för endogen, vad betyder endogen, förklaring, uttal och böjningar av endogen.

Vad betyder och hur uttalas endogen

Endogen uttalas endo|gen [-je´n] och är ett adjektiv -t -a.

Endogen betyder:

Ordformer av endogen

Böjning (i positiv) endogen en ~ + subst. endogent ett ~ + subst. endogena den/det/de ~ + subst.

Endogen är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Hur används ordet endogen

  1. I de flesta strikt medicinskt vetenskapliga sammanhang betecknar paranoia alla olika typer av psykotiska symptom och inte bara förföljelsekänsla utan till exempel hörselhallucinationer, hallucination för känsel eller tankestörningar. I sådana sammanhang behöver paranoid inte beteckna förföljelsemani. Paranoid schizofreni behöver inte innebära förföljelsekänsla över huvud taget, men det kan förekomma rösthallucinationer och vanföreställningar. Inre röster med uppmaningar och förebråelser förekommer vid funktionell psykos som beror på yttre omständigheter, till exempel stress, sömnbrist eller någonting som djupt har sårat den drabbade. Endogen psykos beror på inre omständigheter, till exempel överkonsumtion av alkohol (toxisk psykos) eller sjukdom, till exempel epilepsi eller hjärntumör (organisk psykos). Vid toxisk psykos förekommer synhallucinationer. (källa)
  2. Veckning är en endogen kraft, alltså en kraft som förändrar jordytan genom att ett från början plant lager böjs och får sin form permanent förändrad (skapar en flexur). Veckning sker när två litosfärplattor kolliderar med varandra, och material kan då lyftas tusentals meter upp. Många bergskedjor är skapade genom veckning. Himalaya skapats när den Indiska kontinentalplattan började kollidera med den Eurasiska kontinentalplattan för cirka 50 miljoner år sedan, en process som fortfarande pågår. Alperna har tillkommit på ett liknande sätt. Skanderna är resultat av en äldre veckning. (källa)
  3. Endogen står för en händelse eller ett objekt som härrör inifrån ett system. Begreppet kommer från de grekiska orden "endo" och "gen", som betyder innanför och produktion. Endogen är motsatsen till exogen, som står för något som genereras utanför själva systemet. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.