Endast Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder endast, varianter, uttal och böjningar av endast

Endast synonym, annat ord för endast, vad betyder endast, förklaring, uttal och böjningar av endast.

Synonymer till endast

Vad betyder och hur uttalas endast

Endast uttalas end|ast ad och är ett verb.

Endast betyder:

Ordformer av endast

Ordform(er) endast adverb

Andra språk

Endast på Engelska

 • only

Hur används ordet endast

 1. Hittills har all minskning av växthusgaser i länder som Sverige endast åstadkommit att oljan i stället bränns på annat håll, mest i länder som själva pumpar upp fossila bränslen. (källa)
 2. Det skulle kunna vara lätt att tro att poängfördelningen följer en skala med rika länder i topp och fattiga länder i botten, men riktigt så enkelt är det inte. Som nämndes ovan drabbas Tyskland av ovanligt många bank-attacker (tre procent), medan endast 0, 3 procent av befolkningen i Ukraina drabbas av samma typ av attacker. Och ytterst få nätverksattacker utgår från länder som Algeriet, Uzbekistan och Sri Lanka (0.01 procent). (källa)
 3. Det är samtidigt endast konsumtionen av importerat kött som minskar – andelen svenskt kött ökade och låg på hela 67 procent. (källa)
 4. En kanot glider sakta strax ovanför scenen i naturens tystnad där endast enstaka fågelkvitter hörs. En man, hemmahörande i en kanadensisk ursprungsbefolkning, spelar in ljuden, kanske för att kartlägga det som är på väg att försvinna. Nästa scen klargör kontroversen, ett gäng skogshuggare med dånande motorsågar fäller träd i rasande fart, det sista trädet är en vackert utsirad totempåle. (källa)
 5. Luftstrupen på fåglar delar sig nedtill i två luftrör (bronker). I luftstrupen finns två struphuvuden, ett övre larynx (som saknar stämband) och ett nedre syrinx som sitter ungefär där de två bronkerna går samman i luftstrupen. Syrinx finns endast hos fåglar och är en broskig struktur försedd med muskler och är det organ som fåglar använder för att skapa läten. Eftersom detta ljudalstrande organ sitter i brösthålan utgörs resonansrummet, utöver munnen, även av luftstrupen. Detta resonansrum är förhållandevis orörligt och kan liknas vid röret i ett blåsinstrument. Hos en del fåglar är luftstrupen förlängd och kan bilda ett flertal slingor. Ljud skapas genom att luft pressas upp genom luftrören samtidigt som fågeln med hjälp av sin bröstmuskulatur böjer in de yttre stämläpparna mot de inre stämläpparna som är små och fasta. Det bildas då två röstspringor som är mycket formbara och kan åstadkomma en stor mängd ljud. Vanligast är att bara en av de två röstspringorna används men vissa arter kan kontrollera dem båda, oberoende av varandra, och kan på så vis producera två toner på samma gång. Syrinx är också försett med ett eller flera vibrerande membraner som bidrar till ljudproduktionen. (källa)
 6. Namnet kommer av det arameiska ordet abba som betyder fader. Från början användes ordet endast på kristna kloster, men på svenska har abbot kommit att användas som titel på föreståndare för exempelvis buddhistiska och daoistiska tempel. (källa)
 7. Abbreviaturerna var av olika slag, och så kunde endast den första delen av ett ord skrivas ut och den övriga antydas genom ett förkortningsstreck, eller också kunde flera bokstäver inuti ordet uteslutas och detta antydas genom ett förkortningsstreck. Vidare kunde förkortning ske genom användning av vissa förkortningstecken men även rent stenografiskt. (källa)
 8. Abolition är efterskänkande av eventuellt straff redan innan åtal väckts eller dom avkunnats, i motsats till nåd som endast kan beviljas när lagakraftvunnen dom föreligger. (källa)
 9. Ofta betecknas upptagande av gaser och vätskor i en fast eller flytande kropp i allmänhet som sorption. Tränger den upptagna gasen eller vätskan in i kroppens inre kallas processen absorption. Upptages gasen eller vätskan endast på kroppens yta sägs adsorption föreligga. (källa)
 10. deras "kommunikation och betänkande" erfordrades vid nybesättande av riksämbetena. 1660 års additament togs som en kompromiss mellan de många stridande viljorna och intressena vid 1660 års riksdag. Det representerar på grund av sin allmänna tendens, som ej var gynnsam för högaristokratin, ett viktigt led i Sveriges konstitutionella utveckling, trots att det var gällande endast under Karl XI:s omyndighetstid. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.