Färdig Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder färdig, varianter, uttal och böjningar av färdig

Färdig synonym, annat ord för färdig, vad betyder färdig, förklaring, uttal och böjningar av färdig.

Synonymer till färdig

Vad betyder och hur uttalas färdig

Färdig uttalas färd|ig och är ett adjektiv -t -a.

Ordformer av färdig

Böjning (i positiv) färdig en ~ + subst. färdigt ett ~ + subst. färdiga den/det/de ~ + subst. färdige den ~ + mask. subst. Komparation färdigare en/ett/den/det/de ~ + subst. färdigast är ~ färdigaste den/det/de ~ + subst.

Färdig är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Färdig på Engelska

 • ready, finished - is the coffee ready?, I have finished my studies
 • on the point of - I was on the point of giving up

Hur används ordet färdig

 1. Gipsskivor med färdig ytbehandling för innertak finns med bredderna 600 och 300 mm. (wikipedia.org)
 2. Hårsprej (även hårspray) används för att fixera en färdig frisyr i en viss form för att få den att bibehålla sitt utseende längre. Hårsprej finns på sprejburk och sprutas vanligtvis mot håret från ett avstånd av ungefär 30 centimeter. (wikipedia.org)
 3. Häggens blomning och tiden fram till syrenens blomning betraktas av många som vårens höjdpunkt, vilket bland annat föranlett olika lyriska uttryck. I den gamla uppslagsboken Ugglan beskrevs blomningen med: "Några få ljumma majnätter och varma dagar är nog, och liksom genom ett trollslag står häggens svällande och doftande blomsterskrud färdig, frigjord från vinterknopparnas fängsel, ett mästerverk av naturens slösaktiga alstringskraft, ty ingen skönare brudslöja kan den unga Flora ikläda sig vid vårsolens möte." (wikipedia.org)
 4. Träplattan ska helst vara gjord av alm, men även andra träslag med låg halt av kåda och olja används. I plattans bakstycke sinkas två ribbor av ett hårdare träslag in, företrädesvis gjorda av ek. Detta görs för att förhindra att plattan slår sig när luftfuktigheten ändras. Träplattan bearbetas sedan med fisk- eller pärllim (se kristna symboler, fisken och pärlan). På träplattans framsida limmas så ett linnetyg (Kristus sveptes i linnebindlar i krubban och i graven) som sedan täcks med ett antal lager levcas (en blandning av fisk- och pärllim och alabaster/krita) med slipning mellan lagren. Så kalkeras huvudlinjerna av bilden över från en pappersförlaga. Därefter ristas linjerna in i levcasen. När målandet tar vid, inleder man med de mörkaste nyanserna och lägger sedan lager på lager med ljusare nyanser. Man går från mörker till ljus, symboliskt från död till liv. Varje ikon ska ha en text som beskriver ikonen. När bilden är färdig ytbehandlas ikonen med vax, lack eller olifa. Därefter kan ikonen invigas genom att läggas på altaret under mässan. (wikipedia.org)
 5. Ett internetkafé (även stavat internetcafé) är ett ställe där man kan hyra en dator under en viss tid. Man får tillgång till Internet och i vissa fall även spel och skrivare etc. Man betalar antingen genom att köpa en upplåsningskod till datorn som gäller en viss tid eller så betalar man för den använda tiden när man är färdig. På många internetkaféer kan man även fika. (wikipedia.org)
 6. Marsipan. Även om marsipan går att göra själv är det vanligt att köpa färdig som man formar, dekorerar och ibland helt eller delvis doppar i choklad. Det finns även färdiga marsipanfigurer att köpa, främst i form av grisar och tomtar. (wikipedia.org)
 7. Åklagaren leder som förundersökningsledare de poliser som utreder brottslighet under en förundersökning i anledning av brott för att sen fatta beslut om en vidare rättslig process ska följa, som till exempel anhållande och åtal. Vid många enklare brott är dock polisen själv förundersökningsledare och redovisar en färdig utredning till åklagaren (se Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ledning av förundersökning i brottmål, ÅFS 2005:9). Det är en vanlig missuppfattning att åklagaren är i motsatsställning till den tilltalade (den person som misstänks ha begått ett brott), vilket inte är fallet. Enligt svenska rättegångsbalken är det klart och tydligt att åklagaren har skyldighet att presentera och söka även uppgifter som talar för den tilltalade, den så kallade objektivitetsprincipen. I Sverige bär sedan rättegångsbalkens införande 1948 åklagarna denna tjänstebenämning. Före 1948 var det andra befattningshavare som förde allmänhetens talan i brottmål inför domstolen, till exempel landsfiskaler. (wikipedia.org)
 8. Dagens kantpressar är CNC-styrda, vilket innebär att maskinisten/operatören skapar ett bockprogram där en önskad profil knappas in, med skänkellängder och vinklar. Därefter ställs maskinens anhåll automatiskt i rätt höjd- och djupläge, så att plåten bara behöver läggas emot dessa. Vid ett pedaltryck går kniven ner till korrekt djup för exempelvis 90°. När den första bocken är färdig ställs anhållen redo för nästa bock. Kantpressens användargränssnitt visar antingen i 2d eller 3d hur plåten ska vändas inför varje bock samt förutse eventuella kollisioner mellan profil och kniv. (wikipedia.org)
 9. Vid vällningen av järnet användes vanligen en öppen härd (så kallad klensmedshärd), försedd med en forma (munstycke för luftinblåsning), till vilken blästerluften kom från en blåsbälg (dessa var oftast hand- eller vattendrivna). Järnet bearbetades sedan till färdig produkt med hammare och städ. (wikipedia.org)
 10. Under nordisk forntid och medeltid var klinkbyggda skepp norm. Metoden att bygga båtar med bordläggning i klink anses vara av skandinavisk härkomst. Det finns exempel på tidigare funna stockbåtar där man har förhöjt skrovet med en bordgång, till exempel Björkebåten. Det äldsta fyndet i Skandinavien av en klinkbyggd båt kommer från Nydam, i Sønderjylland. Det har daterats med hjälp av dendrokronologi till ca 190 e. Kr. och hittades på samma ställe som det mer kända Nydamskeppet från början av 300-talet. Vikingarna och deras föregångare använde alltså klinkbyggda skepp, vilket också kan ses i talrika fynd, som till exempel Osebergsskeppet och skeppen från Roskilde samt många fynd från svenskt område. De äldre klinkbyggda båtarna byggdes utan mallar, men man kan ha haft hjälp av en lodbräda för att få skrovet liksidigt samt olika måttkäppar. När båtbyggaren hade rest kölen tillsammans med stävar påbörjades bordläggningen med att malla av sambordet. Spant och bottenstockar passas in i skrovet när bordläggningen är färdig i en klinkbyggd båt, en metod som skiljer sig från att bygga i kravell, där man bygger båten på dess stomme. Kravellbyggda skepp uppträder inte i Norden förrän tidigast på 1400-talet. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.