Förekomma Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder förekomma, varianter, uttal och böjningar av förekomma

Förekomma synonym, annat ord för förekomma, vad betyder förekomma, förklaring, uttal och böjningar av förekomma.

Synonymer till förekomma

Andra språk

Förekomma på Engelska

  • occur - where appropriate, there was gunfire

Hur används ordet förekomma

  1. "Sjukdomen florerar under en årstid då den inte alls brukar förekomma i Danmark, så det är en speciell situation", säger Stig Mellergaard vid den danska Fødevarestyrelsen i ett pressmeddelande. (källa)
  2. Abonnentnummer, telefoni, siffersekvens som identifierar en telefonabonnent. I Sverige i dag kan fem-, sex-, sju- eller åttasiffriga abonnentnummer förekomma inom ett och samma riktnummerområde, men från automatiseringens början hade fyrsiffriga riktnummer (till exempel 0223) alltid femsiffriga abonnentnummer, medan tresiffriga riktnummer (till exempel 011) hade fem- och sexsiffriga nummer. Stockholm hade från början riktnummer 010, men när antalet abonnenter ökade och abonnentnumren behövde bli sjusiffriga, fick riktnumret ändras till 08 för att det totala antalet siffror inte skulle bli för stort. Enligt en rekommendation från ITU ska det fullständiga telefonnumret, inklusive landsnummer och riktnummer bestå av högst 15 siffror. (källa)
  3. Galgbacke, även Galgberg eller Galgberget, var namnet på en plats för avrättning av dödsdömda brottslingar. Namnet kommer från de galgar som användes vid hängningarna, men även andra avrättningsmetoder kunde förekomma på platsen. Galgberget är även ett ortnamn som återfinns i många svenska tätorter. Galgberget i Visby är ett naturreservat, och galgen här är Skandinaviens enda bevarade galge. (källa)
  4. sedan sägs de förekomma i flera miljoner) och avbildas med ohyggliga och skräckinjagande gestalter. (källa)
  5. Titeln kan förekomma både i världens allra största organisationer, men också i relativt begränsade nationella sammanhang. Mest uppmärksammad i de stora sammanhangen torde Förenta Nationernas generalsekreterare vara. Andra exempel på organisationer där generalsekreteraren ofta uppmärksammas i den allmänna diskussionen är NATO, Nordiska rådet, Europeiska kommissionen, Internationella Röda Korset, Amnesty International, Rädda Barnen och andra biståndsorganisationer, liksom större fackliga organisationer och intresseorganisationer. (källa)
  6. Gjutsand är en blandning av sand och bindemedel som används vid gjutning av smälta metaller. I gjutsanden formas ett hålrum av önskad form och storlek i vilken den smälta metallen tillföres. Under själva användandet hålles gjutsanden på plats i en så kallad gjutflaska. För att skapa hålrum i ett gjutstycke används också sand och bindemedel vid tillverkningen av sk. kärnor. Vanligen används kvartssand i gjuterierna, men andra sandsorter kan förekomma som olivin. Kvartssand utvinns, tvättas och storleksklassificeras vid Vättern (Baskarp) och Vänern (Råda). (källa)
  7. Glaukom eller grön starr, är en ögonsjukdom som skadar synnerven i ögat och därmed ger gradvis sämre syn. Tidigare ansågs sjukdomen orsakas av förhöjt ögontryck. Senare har det dock konstaterats, att glaukom kan förekomma även med normalt tryck i ögat, likaväl som ett förhöjt tryck kan föreligga utan att glaukomsjukdomen utvecklas. (källa)
  8. Gränsen för en golfbana är oftast markerad med vita pinnar, varvid området utanför denna markering är out of bounds, vilket innebär att inget spel ska förekomma där. Man får heller inte röra på out of bounds markeringar, eftersom de markerar banan. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.