Flyttning Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder flyttning, varianter, uttal och böjningar av flyttning

Flyttning synonym, annat ord för flyttning, vad betyder flyttning, förklaring, uttal och böjningar av flyttning.

Synonymer till flyttning

Vad betyder och hur uttalas flyttning

Flyttning uttalas flytt|ning och är ett substantiv -en -ar.

Ordformer av flyttning

Singular

flyttning
obestämd grundform
flyttnings
obestämd genitiv
flyttningen
bestämd grundform
flyttningens
bestämd genitiv

Plural

flyttningar
obestämd grundform
flyttningars
obestämd genitiv
flyttningarna
bestämd grundform
flyttningarnas
bestämd genitiv

Flyttning är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Flyttning på Engelska

  • moving - moving home

Hur används ordet flyttning

  1. Gulärlan är en insektsätare som mest uppträder i öppna biotoper och häckar ofta nära vatten. Under flyttning uppträder den på betesmark eller åkrar. Den placerar sitt bo på marken, väl dolt i vegetationen. Den lägger normalt 4-8 spräckliga ägg som mest ruvas i 12–13 dagar. Båda föräldrarna tar hand om ungarna som blir flygfärdiga efter 16-18 dagar. Arten minskar i antal men kategoriseras fortfarande som livskraftig (LC). (källa)
  2. Lokaliseringstecknet upprepas sedan i marginalen där man markerar till exempel vad den strukna bokstaven skall ersättas med eller med ett åtgärdstecken markerar t.ex. en flyttning. (Att man gör så här är för att inte ändringarna skall behöva skrivas inne i den satta texten, vilket skulle försvåra rättningen.). (källa)
  3. Klykstångskåtan är känd från så gott om hela det samiska området, från Kolahalvön till Dalarna, där Linné beskrev en sådan i Äppelbo 1734. Den har dock framför allt använts i skogbeväxta fjälldalar eller i rena skogstrakter, eftersom de tunga stängerna vanligen inte förts med på flyttning utan huggits på plats. (källa)
  4. Svalor samlas på gemensamma sovplatser efter häckningen, ibland i tusental. Vassruggar uppskattas ofta. Fåglarna cirklar en masse innan de glider fram lågt över vassen. Vassruggar är en viktig källa till föda före och under flyttningen. Fastän ladusvalan flyttar dagtid och kan äta medan den flyger lågt över mark eller vatten, ger vassruggarna möjlighet att bygga upp eller fylla på fettlager. (källa)
  5. Fenomenet med änkekonservering för prästänkor uppkom efter att präster efter reformationen 1527 fick rätten att gifta sig. En präst ägde inte den egendom som försörjde honom under hans livstid, den hörde endast till hans tjänst, vilket innebar att hans änka och barn saknade arv och därför stod på bar backe vid hans död. Änkan hade rätten till ett "nådeår", vilket innebar att hon hade rätt att bo kvar på prästgården i ett år efter makens död för att kunna ordna med flyttning och framtida försörjning innan en ny kyrkoherde valdes. Det uppfattades därför som en bra lösning att prästens efterträdare gifte sig med hans änka. (källa)
  6. Ringmärkning är fästandet av en ring med identitetsmärkning på en fågels ben. Metoden används vid forskning, och ger framförallt möjligheter att studera levande fåglar mer i detalj och registreringen kan ge kunskap om flera olika aspekter som bland annat fåglars förflyttningar, livslängd och populationsutveckling. Vid ringmärkning fångas fågeln in och märks med en liten lätt ring av metall eller plast som oftast sätts runt tarsen på fågeln. Varje ring har en unik sifferkombination. I Sverige förekommer det också ringmärkning. (källa)
  7. Den når 75°N i Norge, men bara omkring 60°N i Sibirien. I de norra delarna av sitt utbredningsområde är taltrasten flyttfågel. Fåglar från Skandinavien, Östeuropa och Ryssland övervintrar runt Medelhavet, Nordafrika och Mellanöstern, men bara vissa av fåglarna i den mildare västra delen av häckningsutbredningen lämnar sina häckningsområden. De flyttar i september till oktober och återvänder till sina nordliga häckningsplatser i slutet av mars till början av maj. Taltrast har förekommit som tillfällig gäst på Grönland, andra öar i Atlanten samt i Västafrika. Läs mer under Flyttning. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.