Gren Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder gren, varianter, uttal och böjningar av gren

Gren synonym, annat ord för gren, vad betyder gren, förklaring, uttal och böjningar av gren.

Synonymer till gren

Andra språk

Gren på Engelska

  • branch - tree branch
  • field, area, branch - sport, branch of the service, branch of science, other areas of the operation

Hur används ordet gren

  1. De tillhör samma gren på släktträdet som dinosaurier och fåglar, men en annan sidogren. Över 200 släkten med många fler arter är kända. (källa)
  2. Man kunde också bli degraderad eller utesluten ur riddargillet, för kätteri, förräderi eller feghet på slagfältet. Många valde att inte utnyttja sin rätt till en adelstitel av ekonomiska skäl och för att kunna ägna sig åt "oadliga sysslor". I regel fördes adelskapet inte över på spinnsidan, vilket gjorde att många adliga ätter dog ut hela tiden, och franska kungar på 1300-talet utfärdade därför adelsbrev i massor för att fylla på med nya adelsmän. Vanligen ärvdes tronen och titeln av äldste sonen eller äldste brodern, beroende på rike, och i vissa fall av döttrar eller makar (ex. jure uxoris), annars kunde man gå bakåt i släktträdet för att finna en annan gren som hade rätt till tronen. För att ättens förläningar skulle hållas bland "de egna" förekom ofta kungliga äktenskap med inavel i de europeiska furstliga husen. Samtidigt var man ofta välvilligt inställd till att låta potentiella fienders döttrar gifta in sig i släkten, och så förbättra de politiska relationerna, och äktenskapen arrangerades ofta redan då barnen var små, med bröllop då de kommit i puberteten och kunde skaffa arvtagare till tronen. (källa)
  3. Geometri (geometriker) (grekiska: γεωμετρια geometria, av γεω geo "jord", och μετρια metria "mäta") är en gren av matematiken där man studerar vilka egenskaper figurer har i ett rum eller, mer generellt, rumsliga samband. Geometrin var en av de två ursprungliga matematiska disciplinerna vid sidan av talteorin, det vill säga studiet av talen. I modern tid har geometrin generaliserats till en hög abstraktionsnivå och komplexitet. Många av dess grenar berörs idag av matematisk analys och abstrakt algebra och kan vara mycket svåra att känna igen som ättlingar till den tidigaste geometrin. Beroende på vilka axiom man utgår ifrån får man olika geometrier, det vill säga geometriska teorier. (källa)
  4. Golfströmmen är ett exempel på en västintensifierad havsström som drivs av vinden. Dess nordliga förgrening, Nordatlantiska driften, drivs däremot av termohalin cirkulation. Ofta spekuleras det att den globala uppvärmningen skulle kunna påverka det termohalina kretsloppet vilket skulle orsaka betydligt kallare klimat i norra Europa. Detta berör i så fall bara Golfströmmens nordliga gren, inte den "egentliga" Golfströmmen i nordvästra Atlanten. (källa)
  5. Grafologi (grafolog) är studiet av sambandet mellan utseendet på handskriven text och egenskaper hos den som skrivit. Grafologin kan delas i dels en vetenskaplig gren som går ut på att studera handstil för att till exempel lösa brottsfall, dels en tydligt pseudovetenskaplig underhållning på bland annat nöjesparker som ofta baseras på slumpen eller generaliseringar. Bortsett från att båda studerar handstilar finns mycket få likheter. Jämförande handstilsundersökning är den kriminaltekniska verksamheten för att undersöka om två handstilsprov är skrivna av samma person. (källa)
  6. Grammatik (Från grekiska: γραμματική, grammatikí) är det regelsystem för språk som beskriver hur morfem (orddelar) kombineras för att bilda ord och dessa i sin tur kombineras för att skapa förståeliga satser och meningar. Ordet används dels om det underliggande regelsystem som varje talare av ett enskilt språk omedvetet eller medvetet lärt in, dels om den gren av språkvetenskapen som studerar hur sådana regelsystem är uppbyggda och slutligen om beskrivningar av sådana regelsystem nedskrivna i till exempel en bok. (källa)
  7. Grannelagsrätt är en sammanfattning av de rättsregler som rör förhållandet mellan ägare eller innehavare av samma eller angränsande fastigheter. En fastighetsägare är för sina grannars skull till viss del begränsad i sitt förfogande över fastigheten. Det gäller bland annat allmänt hänsynstagande, skyldighet att låta en granne ta bort en gren som hänger över ägogränsen, skyldighet att förekomma skada vid grävningsarbeten, och skyldighet att ge tillträde till fastigheten vid byggnadsarbeten med mera. (källa)
  8. Gren (adlig ätt) – en medeltida frälsesläkt från Östergötland. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.