Huvudlinje Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder huvudlinje, varianter, uttal och böjningar av huvudlinje

Huvudlinje synonym, annat ord för huvudlinje, vad betyder huvudlinje, förklaring, uttal och böjningar av huvudlinje.

Vad betyder och hur uttalas huvudlinje

Huvudlinje uttalas huvud|linje och är ett substantiv.

Ordformer av huvudlinje

Singular

huvudlinje
obestämd grundform
huvudlinjes
obestämd genitiv
huvudlinjen
bestämd grundform
huvudlinjens
bestämd genitiv

Plural

huvudlinjer
obestämd grundform
huvudlinjers
obestämd genitiv
huvudlinjerna
bestämd grundform
huvudlinjernas
bestämd genitiv

Huvudlinje är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Huvudlinje på Engelska

  • main line

Hur används ordet huvudlinje

  1. Jordbävningar orsakar ofta förkastningar i jordskorpan. En av de mest kända är kanske San Andreasförkastningen som löper från norra till södra Kalifornien, en sträcka som är mer än 1 000 kilometer. Förkastningen har ett djup på mer än 15 kilometer. San Andreasförkastningen är skarven mellan Stillahavsplattan, som huvudsakligen består av Stilla havets botten med tillägget Kaliforniens kustområde. Ett stort antal mindre förkastningar grenar ut sig från huvudlinjen och bildar San Andreas förkastningszon. Stillahavsplattan förflyttar sig i nordvästlig riktning med en hastighet av cirka 5 centimeter per år och gnider mot den nordamerikanska plattan. (källa)
  2. Träplattan ska helst vara gjord av alm, men även andra träslag med låg halt av kåda och olja används. I plattans bakstycke sinkas två ribbor av ett hårdare träslag in, företrädesvis gjorda av ek. Detta görs för att förhindra att plattan slår sig när luftfuktigheten ändras. Träplattan bearbetas sedan med fisk- eller pärllim (se kristna symboler, fisken och pärlan). På träplattans framsida limmas så ett linnetyg (Kristus sveptes i linnebindlar i krubban och i graven) som sedan täcks med ett antal lager levcas (en blandning av fisk- och pärllim och alabaster/krita) med slipning mellan lagren. Så kalkeras huvudlinjerna av bilden över från en pappersförlaga. Därefter ristas linjerna in i levcasen. När målandet tar vid, inleder man med de mörkaste nyanserna och lägger sedan lager på lager med ljusare nyanser. Man går från mörker till ljus, symboliskt från död till liv. Varje ikon ska ha en text som beskriver ikonen. När bilden är färdig ytbehandlas ikonen med vax, lack eller olifa. Därefter kan ikonen invigas genom att läggas på altaret under mässan. (källa)
  3. Axeltrycket det vertikala icke dynamiska tryck som en järnvägsaxel ger på järnvägsspåret. Varje järnvägsspår har ett största tillåtna axeltryck, STAX. Normal standard i Sverige och en del andra europeiska länder är 22,5 ton. Nybyggen och ombyggnader sker med 25 eller 30 ton så att det på sikt blir minst 25 på huvudlinjerna. (källa)
  4. En statsbudget är en uppskattning av ett lands intäkter och utgifter för ett budgetår. I vissa länder som till exempel Sverige är det regeringen som sammanställer ett förslag till statsbudget, i andra, som exempelvis i USA, leds budgetarbetet av kongressen. I de flesta demokratiska stater är det parlamentet eller motsvarande som beslutar om statsbudgeten. Den fungerar ofta som ett verktyg för att visa huvudlinjerna för en regerings eller ett parlaments ekonomiska politik. (källa)
  5. Det som tilldrog sig i Paris fick stort inflytande. Kubismen stimulerade futurismen i Italien, vorticismen i England och utövade en viss påverkan på expressionismen i Tyskland. Kubismen var också en viktig föregångare till andra rörelser som strävade efter en abstrakt konst, till exempel konstruktivismen och suprematismen i Ryssland och De Stijl i Nederländerna. I Paris utvecklades kubismen längs två huvudlinjer, dels i riktning mot en dekorativ stil där föremålen behandlades geometriskt men förblev klart igenkännbara, dels mot en högre grad av abstraktion som i Robert Delaunays rytmiska målningar av färgade segment och cirklar (orfism). (källa)
  6. Gunnar Eriksson och Tore Frängsmyr, Idéhistoriens huvudlinjer, (4.rev.uppl.) Stockholm: Wahlström och Widstrand, 2004. (källa)
  7. Eriksson/Frängsmyr: Idéhistoriens huvudlinjer. Woch W 1975. s.179. (källa)
  8. Skråämbetena har inget klart ursprung men två huvudlinjer är tydliga. Ämbetena kan vara en utveckling av de romerska collegia opificum eller en direkt avkomma från de engelska skyddsgillena under tidig medeltid. Förmodligen ligger det sanning i bägge dessa förklaringar. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.