Inuti Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder inuti, varianter, uttal och böjningar av inuti

Inuti synonym, annat ord för inuti, vad betyder inuti, förklaring, uttal och böjningar av inuti.

Synonym till inuti

Andra språk

Inuti på Engelska

  • inside - inside the house

Hur används ordet inuti

  1. Abbreviaturerna var av olika slag, och så kunde endast den första delen av ett ord skrivas ut och den övriga antydas genom ett förkortningsstreck, eller också kunde flera bokstäver inuti ordet uteslutas och detta antydas genom ett förkortningsstreck. Vidare kunde förkortning ske genom användning av vissa förkortningstecken men även rent stenografiskt. (källa)
  2. in- och utloppsrör, utmynnande något över vattenytan inuti klockan. (källa)
  3. De getingar som bygger bon gör det oftast av tuggat trä som blandats med saliv. Vissa arter bygger sina bon av lera i stället. Boet är antingen underjordiskt eller kan byggas frihängande eller i olika typer av håligheter som fågelholkar, ihåliga trädstammar, inuti väggar eller vindsutrymmen. När bobygget och uppfödningen av larverna är över och drottningen är kläckt (i Sverige i slutet av augusti) behöver getingarna snabb energi och de ger sig ut på jakt efter socker. (källa)
  4. De sex deltagarna får ett ämne på kuben (exempelvis "ett tv-program"). Kuben öppnas och personen inuti visar svaret via charader. Den person som först tror att han/hon kan svaret trycker på sin knapp och svarar. Blir det rätt går han/hon vidare i programmet, men blir det fel får deltagaren sätta sig i publiken. De tre första som fårätt går vidare till omgång 2. (källa)
  5. Latexen kokas, varvid rå guttaperka i form av ganska hårda gråbruna klumpar om 10 à 15 kg erhålles. Inuti klumparna är färgen marmorerad i olika gråbrunröda nyanser. Råguttaperkan mjukas genom uppvärmning varefter föroreningar avlägsnas genom knådning. Tunna skivor har konsistens ungefär som läder. Töjningen hos dessa skivor är låg varför de har använts för tillverkning av drivremmar för remdrivna maskiner. Ett annat användningsområde är skosulor och galoscher. (källa)
  6. Man kan sätta fast en pinne på släggnacken, träda på en avvägd mängd tunga ringar som löper fram och tillbaka ett kort stycke samt anordna någon form av stopp, så att ringarna inte faller av. När man svingar släggan kommer ringarna på efterkälken och trycks mot pinnens stopp. När slägghuvudet träffat verktyget och just ska till att studsa tillbaka hinner ringarna ikapp, möter återstudsen och tvingar tillbaka slägghuvudet mot det verktyg det just var på väg att lämna. Om det hela ärätt avpassat kommer ringarna när de faller ner mot slägghuvudet att helt kväva återstudsen. Man får alltså en studsfri slägga som med full effekt driver verktyget. En variant, som fungerar enligt samma princip, är ett hålrum inuti slägghuvudet, som är delvis fyllt med stålkulor. Märkligt nog är denna typ av studsfri slägga/hammare sällsynt i allmänna handeln. Gummiklädda studsfria slagverktyg finns, men det är en annan princip. Nackdelen med denna metod är att gummit blir hårt åtgånget av träffen mot verktyget. (källa)
  7. Inuti skalet ligger djuret på rygg med benen uppåt. Segmenteringen är otydlig och kroppen är delad i huvud och mellankropp (thorax), som är ungefär lika stora. Bakkroppen (abdomen) är reducerad eller saknas. Vuxna havstulpaner har endast ett par rudimentära antenner nära cementkörteln. På thorax finns sex benpar, som kallas "cirri" och är fjäderlika och mycket långa. Då de sträcks ut bildar de en korg som används för att filtrera föda och transportera den till munnen. (källa)
  8. Självbefruktande djur är sällsynta, men bland annat svart skogssnigel har visat sig kunna befrukta sig själv. Vidare finns åtminstone en art av självbefruktande ryggradsdjur, nämligen den äggläggande tandkarpen Kryptolebias marmoratus. Hos dessa produceras ägg och spermier genom meios och äggen befruktas när de kommer i kontakt med spermier inuti fiskens kropp. Detta ska jämföras med flertalet andra romläggande fiskar, där rommen genomgår yttre befruktning i samband med fiskarnas lek. De allra flesta individerna av denna art är hermafroditer, men det förekommer även hannar. Detta ökar populationernas genetiska mångfald och minskar risken för negativa effekter av inavel, till exempel i samband med att antalet parasiter som lever av fiskarna ökar. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.