Mull Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder mull, varianter, uttal och böjningar av mull

Mull synonym, annat ord för mull, vad betyder mull, förklaring, uttal och böjningar av mull.

Synonym till mull

Vad betyder och hur uttalas mull

Mull uttalas mull och är ett substantiv -en.

Ordformer av mull

Singular

mull
obestämd grundform
mulls
obestämd genitiv
mullen
bestämd grundform
mullens
bestämd genitiv

Mull är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Mull på Engelska

  • topsoil, earth

Hur används ordet mull

  1. En grodd är växters motsvarighet till djurens embryon. Groddar uppstår när ett frö hamnar i en gynnsam omgivning. Ofta innebär det tillgång till vatten, luft, mull och ljus från solen. (wikipedia.org)
  2. Humus är saprofytiskt nerbrutna växt- och djurdelar i förnan, vars ursprung inte längre kan identifieras med blotta ögat. Den viktigaste källan till humus är lignin som blivit modifierat av brunrötesvampar och mjukrötesvampar. På obrukade jordar utgör humus huvuddelen av det översta marklagret – den så kallade O-horisonten, också kallad råhumus. Humuslager kan dock saknas på hälleberg, rasbranter, bergstoppar, glaciärbottnar etc. Humus kan delas upp i mull, mår, torv och dy. (wikipedia.org)
  3. Arten blir mellan 50 och 250 centimeter hög. Den har smala mörkgröna parflikiga blad som har taggig kant och blekgrön undersida. Den blommar mellan juni och september, men i Sverige börjar blomningen normalt inte förrän i juli. Kärrtistel får då 2 till 8 stycken blomkorgar som är 7 till 10 millimeter breda och mörklila till färgen. Artens frö är försett med fjäderpensel. Hela plantan kan ofta ha en brunrödaktig ton. Holkfjällen är glest håriga och ibland klibbiga. Kärrtistel växer ofta, som namnet antyder, vid kärr men även längs diken och på fuktiga betesmarker och där det finns öppen fuktig mull- och torvmark. Bildar hybrider tillsammans med brudborste, jordtistel och kåltistel. Artepitetet palustre kommer ifrån latinets palus som betyder kärr, och syftar på den typiska biotopen. (wikipedia.org)
  4. Mull är en form av humus (de andra formerna är mår, torv och dy). Mull skiljer sig från mår genom ett högre pH-värde och en högre basmättnadsgrad, där daggmaskar och andra grävande djur frodas. Dessa djur åstadkommer då ordentlig omblandning av jorden. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.