Mun Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder mun, varianter, uttal och böjningar av mun

Mun synonym, annat ord för mun, vad betyder mun, förklaring, uttal och böjningar av mun.

Synonymer till mun

Andra språk

Mun på Engelska

  • mouth - sore on the lips, oral cavity, kiss someone on the mouth, talk with food in one', s mouth

Hur används ordet mun

  1. Ett betsel (käkrem) är remtyg och bett som används för att behärska och styra en häst. Olika modeller finns för ridning och körning. Remtyget består av huvudlag och tyglar (vid körning: tömmar). Bettet ligger i hästens mun. Tygel (töm) är den rem som används för att förbinda ryttarens (kuskens) hand med bettet. Betslet benämns "träns" eller "kandar" beroende på sammansättningen. (källa)
  2. Gällande rekommendationer anger att HLR bör utföras genom växelvis 30 kompressioner av personens bröstkorg (bröstkompressioner) och 2 inblåsningar i personens mun (den så kallade mun-mot-mun-metoden). Rekommendationerna prioriterar bröstkompressioner, och betonar vikten av att bröstkompressionerna är av god kvalitet. Bröstkorgen ska tryckas ner 5–6 cm (mindre om det gäller ett barn) varje gång med en hastighet av 100–120 kompressioner per minut. Inblåsning ska göras tills en synlig höjning av bröstkorgen ses. Avbrott i kompressionerna görs endast för inblåsningar och, om defibrillator (hjärtstartare) används, då den uppmanar till det vid rytmanalys och givande av elchock. Behandlingen fortsätter oavbrutet tills ambulanspersonal tar över behandlingen. (källa)
  3. En mask är ett lösansikte som täcker ansiktet eller del av ansiktet. Syftet kan vara att dölja sin identitet, skrämma andra eller på något sätt karakterisera bäraren. Den kan vara gjord av tyg eller målad papp eller trä , med utformad näsa och hål för ögon och mun. En halvmask kan vara ett tygstycke hängande löst ned över mun och haka. (källa)
  4. Vid konstgjord andning med mun-mot-mun-metoden eller respirator används istället övertrycksandning, då ett övertryck applicerat på luftvägarna trycker ner luft i lungorna som därmed utvidgas. (källa)
  5. Ett lägerbål är en aktivitet som huvudsakligen bedrivs inom scoutrörelsen. Ett lägerbål består huvudsakligen av allsång, kring en lägereld. Lägerbålet leds av minst en lägerbålsledare, ofta utrustad med gitarr. Resten av gruppen sjunger med och kan aktiveras även på andra sätt (se innehåll). Sångböcker kan användas, men vanligast är att man lär sig sångerna från mun till mun. (källa)
  6. Mun, munhåla (Cavum oris), är den öppning genom vilken ett djur eller en människa intar föda. Munnen sitter vanligen i huvudet, det finns dock plattmaskar vars mun sitter mitt på kroppen. De flesta djur har en matspjälkningskanal med munnen i ena änden och analöppningen i den andra. Vissa primitiva djur har dock inget anus utan använder munnen även för att göra sig av med avfallsprodukter. (källa)
  7. Oral – något som har att göra med mun. (källa)
  8. När smittämne överförs via fysisk kontakt kallas det för kontaktsmitta. Till direkt kontaktsmitta hör de hudinfektioner som kan överföras från en människas hud till en annans, exempelvis spridning av munherpes via kyssar och könssjukdomar som överförs via samlag. Även förkylningsvirus som hamnar på den sjukes egna händer, överförs via handslag och därifrån förs till den nye personens mun räknas som direkt smitta. (källa)
  9. Buktaleri (eller ventrilokvism), är konsten att, med hjälp av sin egen röst, få fram illusionen att en docka (eller liknande) talar. Buktalaren håller i dockan och rör på dess mun samtidigt som buktalaren pratar utan att röra sin egen mun. Därmed förleder buktalaren publiken att tro att det är dockan som talar. Därutöver använder buktalaren ofta en mängd knep och tekniker för att förstärka illusionen. Företeelsen är vanligt på till exempel varietéer. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.