Nomenklatur synonym, annat ord för nomenklatur, vad betyder nomenklatur, förklaring, uttal och böjningar av nomenklatur.

Vad betyder och hur uttalas nomenklatur

Nomenklatur uttalas nom|en|klat|ur [-u´r] och är ett substantiv -en -er.

Nomenklatur betyder:

Ordformer av nomenklatur

Singular

nomenklatur
obestämd grundform
nomenklaturs
obestämd genitiv
nomenklaturen
bestämd grundform
nomenklaturens
bestämd genitiv

Plural

nomenklaturer
obestämd grundform
nomenklaturers
obestämd genitiv
nomenklaturerna
bestämd grundform
nomenklaturernas
bestämd genitiv

Nomenklatur är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Nomenklatur översättning

Engelska

nomenclature

Hur används ordet nomenklatur

  1. Nötkreaturen domesticerades från uroxen. Carl von Linné beskrev 1758, i den tionde upplagan av Systema Naturae uroxen och domesticerade nötkreatur som förekommer i palearktis som en art med det vetenskapliga namnet Bos taurus. 1827 beskrev den tyska naturforskaren Ludwig Heinrich Bojanus den utdöda uroxen och gav arten det vetenskapliga namnet Bos primigenius. Enligt ett förslag av Oldfield Thomas från 1911 skulle Bos taurus bara användas för domesticerade former. Olika auktoriteter i ämnet är fortfarande oense om nötkreatur ska räknas som underart till uroxen eller som självständig art. På grund av detta har olika auktoriteter använt olika vetenskapliga namn på artnivån. International Commission on Zoological Nomenclature (ICZN) slog 2003 fast att Bos primigenius är det officiella namnet för uroxen. De som betraktar nötkreatur som underart till uroxen ska använda namnet Bos primigenius taurus och de som klassificerar nötkreatur som självständig art ska bruka Bos taurus. Trots detta direktiv finns betydande zoologiska avhandlingar, som Mammal Species of the World (2005) som brukar en annan nomenklatur. (wikipedia.org)
  2. Inom biologin brukar man fastställa vetenskapliga namn på alla djur- och växtarter enligt en viss latinsk nomenklatur. Ett namn som används, men inte är fastställt på vederbörligt sätt, brukar kallas ett illegitimt namn. Det kan bland annat handla om att en art har omklassificerats sedan den första gången beskrevs och därvid har fått ett nytt namn, det gamla namnet har då blivit illegitimt. Det kan också handla om att ett exemplar av en art har missuppfattats tillhöra ett annat släkte och då fått ett felaktigt namn som aldrig erkänns, och detta felaktiga namn är då illegitimt. (wikipedia.org)
  3. Det kemiska namnet på substanserna är ofta långt och komplicerat och används vanligen inte i vårdsammanhang. Anledningen till att namnet ofta blir långt är att kemisk nomenklatur är avpassad för att kunna ge ett unikt namn för miljontals kemiska föreningar. Ett exempel på ett kemiskt namn: [o-(2,6-Dikloroanilino)fenyl]ättiksyra. (wikipedia.org)
  4. En nomenklatur (ursprungligen av latinets nomen calo, att 'genom namn sammankalla') är det system av termer och beteckningar som används inom ett fackområde. Sådana system kan variera i stringens (ungefär: mått på motstånd att binda samman). (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Nomenklatur Synonymer Betyder Uttal