Nominalfras synonym, annat ord för nominalfras, vad betyder nominalfras, förklaring, uttal och böjningar av nominalfras.

Vad betyder och hur uttalas nominalfras

Nominalfras uttalas nom|in|al|fras och är ett substantiv -en -er.

Nominalfras betyder:

Ordformer av nominalfras

Singular

nominalfras
obestämd grundform
nominalfras
obestämd genitiv
nominalfrasen
bestämd grundform
nominalfrasens
bestämd genitiv

Plural

nominalfraser
obestämd grundform
nominalfrasers
obestämd genitiv
nominalfraserna
bestämd grundform
nominalfrasernas
bestämd genitiv

Nominalfras är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet nominalfras

  1. Adjektiven har i svenskan tre huvudfunktioner, där de båda vanligaste är bestämningar till substantiv, antingen som 1) attribut till huvudordet i nominalfras eller som 2) predikativ till nominalfras. I dessa båda funktioner kongruensböjs adjektiven, i första fallet efter huvudordet i obestämda nominalfraser, i det andra fallet efter hela nominalfrasen. Adjektiven kan också med neutrumsuffixet -t användas som 3) adverbial, det vill säga som bestämning till verb. I vissa grammatikor klassificeras då adjektivet som ett adverb. (wikipedia.org)
  2. Huruvida genitiven skall betraktas som ett kasus i standardsvenskan är omdiskuterat. Detta beror bland annat på att man ofta i modern svenska sätter ut genitivändelsen -s på det sista ordet i en nominalfras – i stället för på det substantiviska huvudordet. Genitivändelsen ‑s uppträder så vid exempelvis gruppgenitiv. Genitivändelsen får då gälla hela nominalfrasen och den beter sig alltså lite som ett självständigt ord (eller en klitisk partikel eller en frasklitika) – snarare än som en böjning eller kasus (se vidare: Kasus i svenska). Gruppgenitiv finns i uttryck som ”mannen på gatans åsikter”, och ändelsen ‑s kan fogas till icke‐nominala ord i talspråkliga vändningar som ”grabben ovanpås”. (wikipedia.org)
  3. I modern teori har ”nomen”, särskilt adjektivformen ”nominal”, ibland fått den vidaste betydelsen som omfattar fler ordklasser än substantiv och adjektiv. På engelska har ”nominal” en vidare betydelse, (substantiv och adjektiv, och ofta ytterligare ordklasser) men formen ”noun” har fått den mest inskränkta betydelsen. Dessa skillnader mellan olika språk har bland annat lett till att den ursprungligen engelska grammatiktermen ”noun phrase” heter nominalfras på svenska, inte ”substantivfras”. En nominalfras kan ha ett substantiv, adjektiv eller pronomen som huvudord. (wikipedia.org)
  4. En nominalfras (ibland förkortat NP efter engelskans noun phrase eller NF på svenska) är inom grammatiken en fras, det vill säga en del av en sats, som syntaktiskt fungerar som ett substantiv (ett nomen). Det kan vara ett ensamt substantiv ("flickan"), ett pronomen ("hon"), eller en följd av ord, i så fall är ett av orden (substantivet) huvudord och resten av frasen bestämning ("den teknikintresserade och encyklopediredigerande flickan i lägenheten snett över gatan"). En bestämning kan också utgöras av en bisats. Nominalfrasen kan förekomma överallt där ett substantiv kan förekomma, till exempel som subjekt eller objekt i en sats eller som del av en annan fras. I det nämnda exemplet är "gatan" och "lägenheten snett över gatan" i sig nominalfraser som genom prepositionerna "över" och "i" blir till prepositionsfraser, vilka i sin tur ingår i den större nominalfrasen. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Nominalfras Synonymer Betyder Uttal

Populärast: