Orubblig Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder orubblig, varianter, uttal och böjningar av orubblig

Orubblig synonym, annat ord för orubblig, vad betyder orubblig, förklaring, uttal och böjningar av orubblig.

Synonymer till orubblig

Andra språk

Orubblig på Engelska

  • immovable - unshakable, firm, inflexible

Hur används ordet orubblig

  1. På grekiska, Nya Testamentets grundspråk, är ordet för barmhärtighet eleos. Eleos är den vanliga översättningen i den grekiska versionen av Nya Testamentet för det hebreiska ordet hesed, som ofta översätts helt enkelt med "kärlek". Hesed, barmhärtighet eller kärlek, ingår i förbundets vokabulär. Från Guds sida står det för en orubblig kärlek, en som kan hålla en relation levande i evighet, oavsett vad som händer: "Om än bergen rubbas och höjderna vacklar, skall min trohet mot dig inte rubbas" (Jesaja 54:10). Men eftersom Guds förbund med sitt folk från början är en historia med brutna löften och nya begynnelser (Andra Mosebok 32–34), är det tydligt att en sådan villkorslös kärlek inbegriper förlåtelse, den måste med nödvändighet vara barmhärtig. (källa)
  2. Halvtannat år efter Katarina Jagellonicas död 1583 började kungen se sig om efter en ny drottning och hans val föll på den sextonåriga Gunilla Johansdotter Bielke. Konungens syskon, så väl hertig Karl som Cecilia, Anna, Elisabet och särskilt Katarina, sökte på allt sätt förmå honom att avstå från denna förbindelse och i stället välja en drottning ur något utländskt furstehus. Men Johan förblev orubblig. Johan uppgav som skäl att inte välja en utländsk furstinna, att hans barn skulle påverkas mindre politiskt av en allians med ett utländskt furstehus, men också att man inte kunde lita på porträtt under giftermålsförhandlingar, och därför var det säkrast att "taga sig en sådan person här inrikes, som själv sett haver". Han påpekade också att även deras far hade gift sig med inhemska medlemmar av adeln, att ett utländskt giftermål kostade tid och pengar, och att han ville gifta sig snabbt. Han menade också att en inhemsk undersåte inte skulle kunna ställa samma krav som en utländsk furstinna utan i stället vara så tacksam, lydig och tjänstvillig som en hustru väntades vara. (källa)
  3. Tsaritsan bar på genen för blödarsjuka och kände därför en stor skuld över att sonen och tronföljaren Aleksej drabbats av sjukdomen. Genom vänner fick hon kontakt med Rasputin som sagts henne ha märkliga, helande krafter, han använde sig av böner och en sorts hypnos som verkade ha positiva effekter på pojkens mående. Rasputin skaffade sig så småningom stort inflytande över det romanovska hovet och benämndes som "en vän" och "en helig man" av tsaren själv. När Aleksej vid ett senare tillfälle ramlat telegraferade tsaritsan till Rasputin, som tillfälligt var tillbaka i Sibirien, och bad om hjälp. Hon fick då till svar att hon inte skulle oroa sig och Rasputin lovade att be Gud om lindring för tronföljaren, "pojken kommer inte att dö, han blir snart bra igen...". När så också skedde blev hennes tilltro till Rasputin orubblig för återstoden av hennes liv. (källa)
  4. Upplysningsfilosofen Voltaire hävdade att mirakler per definition är en självmotsägande, för han definierade det som "ett brott mot matematiska, gudomliga, orubbliga, eviga lagar." En naturlag kan inte samtidigt vara orubblig och bruten, poängterade han. I samma anda menade den svenske filosofen Ingemar Hedenius att ett mirakel innebär att något omöjligt sker, vilket är en självmotsägelse. (källa)
  5. Den 3 augusti 1968 möttes representanter från Sovjetunionen, Östtyskland, Polen, Ungern, Bulgarien och Tjeckoslovakien i Bratislava och skrev under Bratislavadeklarationen. Deklarationen bekräftade en orubblig lojalitet till marxism-leninismen och internationell proletärism och en evig kamp mot bourgeoisier och alla antisocialistiska krafter. Sovjetunionen deklarerade sina avsikter att ingripa, om ett Warszawapaktsland etablerade ett flerpartisystem. Efter Bratislavakonferensen lämnade de sovjetiska trupperna tjeckoslovakiskt territorium men stannade kvar vid gränsen. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.