Stadig Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder stadig, varianter, uttal och böjningar av stadig

Stadig synonym, annat ord för stadig, vad betyder stadig, förklaring, uttal och böjningar av stadig.

Synonymer till stadig

Vad betyder och hur uttalas stadig

Stadig uttalas stad|ig och är ett adjektiv -t -a.

Ordformer av stadig

Böjning (i positiv) stadig en ~ + subst. stadigt ett ~ + subst. stadiga den/det/de ~ + subst. stadige den ~ + mask. subst. Komparation stadigare en/ett/den/det/de ~ + subst. stadigast är ~ stadigaste den/det/de ~ + subst.

Stadig är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Stadig på Engelska

 • steady, firm, stable - she took a firm hold of the banister rail, a steady increase

Hur används ordet stadig

 1. En fågelbur är en bur som är ämnad för att hålla fåglar som husdjur. Buren är vanligen tillverkad av någon form av metall, till exempel rostfritt stål, men även trä och andra material används. För fågelns säkerhet måste materialet vara giftfritt. Materialets styrka och burens storlek ska anpassas till fågeln som är tänkt att hållas i buren. Stora fåglar behöver större burar, papegojor och andra fåglar med kraftig näbb behöver burar med stadig konstruktion och metallstänger för tjocka för att knipsa av. Riktigt husstora fågelburar kallas för voljärer. Att hålla burfåglar kallas för avikultur. (källa)
 2. Gesällbrevens antal är stigande i Sverige. Cirka 1000 utfärdades 2015, huvudsakligen i yrkena frisör och målare med flera branscher i stadig ökning. I övriga Europa utfärdas gesällbrev i betydligt större omfattning. (källa)
 3. Gevär med räfflade pipor var allmänt i användning från mitten av 1800-talet. Räfflingen gav kulan rotation och en stadig gång genom luften. De tidigare sfäriska kulorna ersattes med avlånga ovala kulor varvid kulornas precision ökades. Den därvid förlängda kulan gav en kraftigare rekyl, och då man samtidigt ställde allt högre krav på hög utgångshastighet och kraftiga krutladdningar, började man på 1860-talet att minska kalibern till 10,5–18 mm och sedan man infört röksvagt krut på 1880-talet till 6,5–8 mm. En förutsättning för detta var enhetspatroner och bakladdade gevär. (källa)
 4. Trots en långsam men stadig tillväxt av stammen klassas gutefåret som en hotad lantras, så för att öka statusen vill uppfödare och Hushållningssällskapet Gotland att fårrasen ska EU-märkas som skyddad ursprungsbeteckning. (källa)
 5. En röst är konstfull om den är flytande, stark, fyllig, flexibel, stadig, ljuv, uthållig, klar, ren, skär genom luften och fäster sig i örat skriver Quintilianus i en magnifik hopning. Quint inst or 11.3.40. (källa)
 6. Begreppet "erektil dysfunktion" anger att erektionen inte fungerar normalt. Vad som räknas som onormalt ställs med andra ord i motsats till föreställningar och förväntningar angående erektion och manlig sexualitet samt samtida uppfattningar om hur sådant bäst bestäms. Modern klassifikation av förmåga eller oförmåga till erektion utgår från biomedicinsk forskning och klinisk praktik, dock med förbehåll att värderingar, kunskaper, och samhällsmoral är föränderliga. Som regel utgår den medicinska praktiken från att det finns en otillfredsställd partner om en man söker för erektil dysfunktion, medan oförmåga till masturbation eller erektion vid tillfälliga sexuella kontakter för den som saknar stadig partner mycket mer sällan uppfattas som ett medicinskt problem. (källa)
 7. Denna modell kommer till användning i sammanhang då man vill säkra sig om att man tar hänsyn till alla inblandade aktörer vid någon slags förändring, såväl interna som externa aktörer. Modellen har visat sig vara det bästa arbetssättet i och med att det involverar fler tankar vilket i sig då kan skapa ökat engagemang hos de inblandade i intressentanalysen. Användandet av intressentmodellen har ökat i stadig takt, detta på grund av att intresset för etiska frågor har ökat. Modellen hjälper företag att få en översiktlig bild varför man egentligen skall ta hänsyn till sina intressenter. (källa)
 8. Kärnläder, även kallat krupong, är ryggstycket på en djurhud. Detta har till skillnad från buk- och halslädret en jämn och stadig struktur. (källa)
 9. Marsch som musikterm är dels en genre, dels benämning på ett stycke i denna genre. Marschmusik komponeras i regel i 2/4-, 2/2-, 4/4-, 6/8- eller 6/4-takt, har tydlig rytmik och stadig baslinje, och passar mer eller mindre bra att marschera till. Marschmusik är mycket förknippad med militärmusik, kampsånger och patriotisk musik, men förekommer även i religiös musik (till exempel i Frälsningsarmén), i operor, baletter, schlager och annan populärmusik, spelmansmusik (där en ledigare variant är gånglåten), m.m. (källa)
 10. Grov- och finmotorik utvecklas parallellt eftersom många aktiviteter kräver koordination av båda två. Vid tre månaders ålder kan ett barn ofta föra samman händerna i ryggläge (grovmotorik) och sedan leka med händerna (finmotorik). En 18-månadersbebis som leker med en sorteringslåda använder sin grovmotorik till att hålla kroppen upprätt och stadig och finmotoriken till att vända och vrida på klossarna så att de passar i hålen. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.