Stabil synonym, annat ord för stabil, vad betyder stabil, förklaring, uttal och böjningar av stabil.

Synonymer till stabil

Vad betyder och hur uttalas stabil

Stabil uttalas stab|il [-i´l] och är ett adjektiv -t -a.

Stabil betyder:

Ordformer av stabil

Böjning (i positiv) stabil en ~ + subst. stabilt ett ~ + subst. stabila den/det/de ~ + subst. stabile den ~ + mask. subst. Komparation stabilare en/ett/den/det/de ~ + subst. stabilast är ~ stabilaste den/det/de ~ + subst.

Stabil är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Stabil översättning

Engelska

stable
a stable economy

Hur används ordet stabil

  1. – Vi har bara två målvakter i truppen och vår bedömning är att vi behöver förstärka konkurrenssituationen. John är en bra målvakt, han är stabil och rutinerad med stor allsvensk erfarenhet och en bra person som kommer att smälta bra in i gruppen. (expressen.se)
  2. Trots detta är det svårt att göra sig av med känslan att det krävs nationella ekonomiska muskler och en stabil välfärd för att skapa ett samhälle som håller en hög lägstanivå inom cybersäkerhet. Detta bekräftas av den bild av cybersäkerheten i Sverige, och orsaken bakom den höga placeringen, som ges av Anne-Marie Eklund Löwinder, säkerhetschef på Internetstiftelsen IIS. (idg.se)
  3. I Frankrike är detta slags diskussioner ganska sällsynta, och Mnouchkines ensemble är milt uttryckt mångkulturell. Men som Lepage sagt i en intevju, ingen äger en kultur. Och endast nationalistiskt anstrukna grupper kan hävda att en kultur är stabil över tid. (aftonbladet.se)
  4. Den sortens mutation som berör könsceller är en av förutsättningarna för evolution. Den stora majoriteten av mutationer är negativa eller har ingen större effekt på överlevnad eller andra framgångsfaktorer, och endast ett litet antal är fördelaktiga för avkomman. Genom det naturliga urvalet kommer fördelaktiga mutationer att öka i frekvens på grund av att de gör sina bärare mer framgångsrika i att producera avkomma, medan de som är negativa av motsvarande anledning mer eller mindre snabbt kommer att försvinna ur populationen. De mer neutrala mutationerna kommer också efter hand att ansamlas i populationen (i en stabil population fördubblas antalet avkommor för en genomsnittlig individ för varje generation) och göra att det finns en spridning på olika egenskaper. Denna spridning och ansamling av neutrala mutationer är en viktig ingrediens i den moderna evolutionsteorin. (wikipedia.org)
  5. Natriumsulfat är kemiskt mycket stabil, är icke-reaktivt med de flesta oxiderande eller reducerande ämnen vid normala temperaturer. Vid höga temperaturer, kan den omvandlas till natriumsulfid genom karbotermisk reaktion enligt (wikipedia.org)
  6. Arten har ett stort utbredningsområde och en stor population med stabil utveckling och tros inte vara utsatt för något substantiellt hot. Utifrån dessa kriterier kategoriserar internationella naturvårdsunionen IUCN arten som livskraftig (LC). Världspopulationen uppskattas till mellan 6.700 och 67.000 individer. (wikipedia.org)
  7. Om man bortser från Alaska, där det finns omkring 30 000-35 000 grizzlybjörnar, finns det ungefär 800-1000 i USA. Alla lever i olika nationalparker. Utöver detta finns det i Kanada ungefär 26 900-34 150 grizzlybjörnar. Det skjuts ungefär 450 grizzlybjörnar i Kanada varje år, vilket håller stammen på en stabil nivå. (wikipedia.org)
  8. En gång i tiden var arten världens mest spridda däggdjur men den har utrotats från stora delar av Västeuropa, södra Asien, Mexiko och betydande delar av Nordamerika. Varg uppträder främst, men inte enbart, i vildmark. Dess utbredningsområde har kraftigt reducerats genom avsiktlig förföljelse på grund av vargens predation av vilt och tamboskap, tillsammans med rädslan för attacker mot människan. Flera regionala populationer är allvarligt hotade. Den globala populationen är dock inte hotad. Arten har ett relativt stort utbredningsområde och populationen är stabil och kategoriseras därför som livskraftig av IUCN sedan 2004. (wikipedia.org)
  9. Som alla doppingar är gråhakedoppingen en god simmare, en exceptionellt snabb dykare och reagerar på fara genom att dyka, snarare än att flyga sin väg. Fötterna är placerade långt bak på kroppen, nära stjärten, vilket gör den klumpig på land. Den dyker efter fisk eller snappar efter insekter. Den sväljer även egna fjädrar, förmodligen för att skydda matsmältningssystemet. Statusen för de båda underarterna kategoriseras av IUCN som livskraftig, och den globala populationen är stabil eller ökande. (wikipedia.org)
  10. Torvtak räknas inte in i gröna tak, eftersom torven med tiden bryts ner och inte är någon stabil biotyp. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Stabil Synonymer Betyder Uttal