Plakat synonym, annat ord för plakat, vad betyder plakat, förklaring, uttal och böjningar av plakat.

Synonymer till plakat

Hittade 2 varianter av ordet plakat:

Vad betyder och hur uttalas plakat

Plakat uttalas plak|at [-a´t] och är ett substantiv -et; pl. plakat.

Plakat betyder:

Ordformer av plakat

Singular

plakat
obestämd grundform
plakats
obestämd genitiv
plakatet
bestämd grundform
plakatets
bestämd genitiv

Plural

plakat
obestämd grundform
plakats
obestämd genitiv
plakaten
bestämd grundform
plakatens
bestämd genitiv

Plakat1 är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Vad betyder och hur uttalas plakat

Plakat uttalas plak|at [-a´t] och är ett adjektiv; n. plakat, -a.

Plakat betyder:

Ordformer av plakat

Böjning (i positiv) plakat en ~ + subst. plakat ett ~ + subst. plakata den/det/de ~ + subst.

Plakat2 är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Plakat översättning

Engelska

placard, poster
election poster (placard), a poster (placard) with large red letters

Hur används ordet plakat

  1. Förr utfärdades s.k. pardonsplakat av konungen - 46 gånger mellan 1631 och 1834 (varav tre gånger efter 1809). Dessa innebar amnesti eller abolition, eller båda i förening. I 26 § i 1809 års regeringsform angavs att "Konungen äger att i brottmål göra nåd, mildra livsstraff samt återgiva ära och till kronan förverkat gods". En liknande bestämmelse om att "Kongl. Maj:t allena tillkommer att göra Nåd, återgiva Ära, Lif och Gods i alla brott som ej uppenbarligen strida mot Guds klara ord" fanns i 9 § i 1772 års regeringsform. Karl XIII meddelade exempelvis ett plakat om alla som rymt från krigsmakten eller som olovligen begivit sig ur riket förskonades från straff under vissa villkor. Ordet amnesti användes först av Karl XVI Johan i det sista plakatet den 20 oktober 1834. Regeringen Hammarskjöld ansåg inte att Kungl. Maj:t hade rätt att "annorledes än genom nåd" efterskänka straff eller upphäva verkningarna av en straffdom, efter att socialdemokratiska partistyrelsen m.fl. sökt amnesti. Det var således oklart hur "göra nåd" i 1809 års regeringsform skulle tolkas. (wikipedia.org)
  2. 2011 genomfördes en aktion mot försvarsanställda som deltog i Stockholms pride festival. Bakom en försvarsanställd som gick i pridetåget hölls plakat med texten ”Mitt jobb dödar” och ”Jag är lika bra på att döda som straighta soldater”. (wikipedia.org)
  3. Ursprungligen skrevs denna förkortning med punkter (O.K.) och levde kvar som förkortning, till skillnad från andra förkortningar från den tiden. Det var mest tack vare det användande som skedde i den amerikanska presidenten Martin Van Burens återvalskampanj 1840. Han föddes i Kinderhook, New York och fick smeknamnet Old Kinderhook och hans initialer blev tydligt passande i hans politiska slogan. Det fanns en del kritiker runt denna kampanj som mest handlade om hur man skulle tolka denna representant från demokraterna. Ett plakat med bara texten O.K. kan tolkas att Martin Van Buren ska göra att allt blir OK. (wikipedia.org)
  4. Plakat (anslag) – ett offentligt anslag Barnamordsplakatet – en lag från 1778 (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Plakat Synonymer Betyder Uttal

Populärast: