Proportionell Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder proportionell, varianter, uttal och böjningar av proportionell

Proportionell synonym, annat ord för proportionell, vad betyder proportionell, förklaring, uttal och böjningar av proportionell.

Vad betyder och hur uttalas proportionell

Proportionell uttalas pro|port|ion|ell [-el´] och är ett adjektiv -t -a.

Proportionell betyder:

Ordformer av proportionell

Böjning (i positiv) proportionell en ~ + subst. proportionellt ett ~ + subst. proportionella den/det/de ~ + subst.

Proportionell är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Proportionell på Engelska

 • proportional - tax is proportional to income

Hur används ordet proportionell

 1. Artikel 11 handlar om att digitala webbplattformar, ska ge "skälig och proportionell ersättning" till medier vars material, till exempel längre utdrag av nyhetsartiklar, delas vidare via plattformen. (källa)
 2. En gas termodynamiska tillstånd beskrivs av dess volym, temperatur – som ges av medelvärdet av den kinetiska energin – samt trycket, vilket är ett mått på den genomsnittliga kraft som utövas då partiklarna kolliderar med en yta. Dessa storheter relateras genom gaslagar. Den mest använda av dessa är allmänna gaslagen för ideala klassiska gaser, som säger att dessa har en temperatur som är proportionell mot produkten av trycket och volymen. (källa)
 3. En funktions gradient i en given punkt, är en vektor vars riktning, är den riktning i vilken förändringen av funktionen är störst och vektorns storlek är proportionell mot förändringens storlek. (källa)
 4. Platt skatt eller proportionell skatt, där varje skattskyldig betalar en fast procentsats av inkomsten i skatt. (källa)
 5. Intensitet är inom fysik olika storheter. I vågrörelselära är intensitet proportionell mot energiflöde, och proportionell mot kvadraten av vågens amplitud. (källa)
 6. Då dragkraften är proportionell mot massflödet av luft genom motorn och stor dragkraft i förhållande till motorstorleken är det viktigaste konstruktionskriteriet så följer att man vanligtvis väljer att maximera luftflödet i förhållande till motorstorleken. Utloppshastigheten ur motorn är direkt kopplat till den maximala temperaturen på flödet inuti motorn som i sin tur begränsas materialegenskaper i motorns konstruktion. (källa)
 7. En partikel som passerar denna gas kan slå ut elektroner (jonisera), och på så sätt skapa ett jon-par (positiv jon + elektron som separeras vid lämplig spänning över kammaren). Då kondensatorn är laddad kommer elektronen, som är negativt laddad, drivas mot den positivt laddade anoden, och den positiva jonen mot katoden, som är negativt laddad. Därav uppstår en jonisationsström, som är direkt proportionell mot den ursprungliga jonisationen, och om partikeln stannat i kammaren, är den även proportionell mot dess energi. (källa)
 8. De recept som baseras på att hälla på kaffe tills något inte längre syns och därefter hälla på sprit till det åter syns kräver en kopp som är smalare i botten och vidare mot toppen, så att koncentrationen av kaffe minskar mer än höjden av vätskepelaren ökar då man häller på spriten. I ett cylindriskt kärl kommer inte myntet att framträda då det enligt Beers lag är omöjligt eftersom absorptionen av ljus är proportionell mot koncentrationen. (källa)
 9. Elektricitetsmängden, det vill säga den laddningsmängd Q som kan lagras i kondensatorn, är proportionell mot den pålagda spänningen U över kondensatorn enligt sambandet. (källa)
 10. Man kan även ändra utväxling och vridmoment med hjälp av kugghjul. Ett mindre kugghjul som driver ett större ger lägre varvtal och ett större som driver ett mindre ger högre varvtal. Med vridmomentet förhåller det sig tvärtom, vridmomentutväxlingen är omvänt proportionell mot varvtalsutväxlingen. En enhet som består av två eller flera kugghjul benämns kuggväxel eller kugghjulsväxel. In- respektive utgående axel kan vara koaxiala, eller med radiell förflyttning, eller som i en vinkelväxel, med ändring av axelriktningen. Rotationsriktningen växlas i varje steg i en kuggväxel. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.