Proportionerlig Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder proportionerlig, varianter, uttal och böjningar av proportionerlig

Proportionerlig synonym, annat ord för proportionerlig, vad betyder proportionerlig, förklaring, uttal och böjningar av proportionerlig.

Vad betyder och hur uttalas proportionerlig

Proportionerlig uttalas pro|port|ion|er|lig och är ett adjektiv -t -a.

Proportionerlig betyder:

Ordformer av proportionerlig

Böjning (i positiv) proportionerlig en ~ + subst. proportionerligt ett ~ + subst. proportionerliga den/det/de ~ + subst.

Proportionerlig är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Proportionerlig på Engelska

  • proportionate, well-built, shapely - a well-proportioned physique

Hur används ordet proportionerlig

  1. Det är svårt att ge en entydig definition av vad som utgör ett pronomen, och gränsdragningen mot andra ordklasser (till exempel adjektiv och räkneord) varierar i den grammatiska traditionen. Ett karakteristiskt drag är att ett pronomen i sig självt inte är särskilt betydelsebärande, utan får sin betydelse av sammanhanget. För svenska gäller att det finns färre än 200 pronomen i svenskan som utgör mellan 10 och 25 procent av vanlig text. I elfte upplagan av Svenska Akademiens ordlista (SAOL) finns bara 69 pronomen upptagna som lemman. De förekommer oftare i talspråk än i skriftspråk. I skriven text är andelen pronomen ofta omvänt proportionerlig mot andelen substantiv: få substantiv innebär många pronomen, och omvänt. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.