Samisk Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder samisk, varianter, uttal och böjningar av samisk

Samisk synonym, annat ord för samisk, vad betyder samisk, förklaring, uttal och böjningar av samisk.

Vad betyder och hur uttalas samisk

Samisk uttalas sam|isk och är ett adjektiv -t -a.

Ordformer av samisk

Böjning (i positiv) samisk en ~ + subst. samiskt ett ~ + subst. samiska den/det/de ~ + subst. samiske den ~ + mask. subst.

Samisk är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Samisk på Engelska

  • Sami

Hur används ordet samisk

  1. Victoria Harnesk (1972–), en samisk artist, föreläsare och skribent. (källa)
  2. Härd är en fornlämningstyp som registreras i samband med fornminnesinventeringar. Enligt Riksantikvarieämbetets definition är en härd en avgränsad eldplats som anlagts utomhus eller inne i kåta, hydda eller hus. Till formen kan den vara kvadratisk, oregelbunden, oval, rektangulär eller rund. Den kan vara fylld med sten eller utgöras av en enkel stenring som avgränsar elden. Härden är den vanligaste fornlämningstypen som visar på samisk närvaro. (källa)
  3. Något definitivt svar om jämtarnas härkomst och ursprung finns inte. En uppfattning som blivit vanligare på senare år är att den sydsamiska befolkning är efterkommande till de jägarfolk som kom till landskapet från nuvarande norska kusten efter den senaste istiden, och den fångstmarksgravkultur som spreds över hela sydsamiska området sedan bronsålder. En mer traditionell uppfattning är att samer kommit norrifrån efter järnåldern och inte var av samma kultur som fångstmarksgravfolket, vilket då betraktas som av germansk härkomst. Fångstmarkgravarnas jägar-samlarbefolkning försvann under medeltiden och kan ha uppgått i bondebefolkningen och/eller övergått till samisk renskötsel. Sydsamerna bestod av två separata kulturer, nämligen renskötande fjällsamer och jagande skogssamer. Mellansveriges skogsamer övergick efter myndigheternas påtryckningar till att vara sockensamer och sedan 1800-talet är de helt assimilerade i bondebefolkningen. (källa)
  4. Ett antal sammansättningsord med lapp- i betydelsen samisk, same- eller i/från lappländskt landskap, kvarstår dock i det allmänna språkbruket, och används även av forskare och språkvårdare om historiska begrepp för att undvika anakronismer (för att inte använda same- i sammanhang det historiskt sett aldrig var påtänkt.) Ett antal exempel på sådana sammansättningar anges nedan. (källa)
  5. Med naturreligion menas en mindre sammanhållen religion, ibland kallad skriftlös religion som framför allt dyrkar naturen i någon form, exempelvis jorden (Gaia), himlakroppar (ofta solen och månen), djur och växter. Dessa religioner är vanligtvis små, oorganiserade och ofta avgränsade till ett folk eller en stam. Då de inte innefattar samma stora organisation som de så kallade världsreligionerna har de tidigare ibland kallats primitiva. Bland naturreligionerna kan man urskilja vissa grupper, såsom animism och schamanism. Naturreligioner är vanliga i Afrika (afrikanska religioner), Amerika (indianska religioner) och runt polcirkeln inklusive Sibirien (cirkumpolära religioner, däribland finsk-ugriska religioner (innefattande samisk religion) och till viss del i Mellanöstern (turkisk schamanism). Man tror att vissa människor kan prata med heliga andar i naturen. På så vis kan de som pratar med naturen förmedla kunskap till alla i stammen. Begravningar brukar ses som viktiga ceremonier inom naturreligioner. (källa)
  6. Anders Karlsson En magisk upplevelse samisk Rarkning, februari 2013. (källa)
  7. Duodji (nordsamiska: duodji, lulesamiska: duodje, sydsamiska vätnoe) är samisk slöjd, eller sameslöjd, och är en viktig del av den samiska kulturen. Med duodji menas den slöjd och det konsthantverk som tillverkats av samer, dvs. det som utgår från samiska traditioner, samiskt formtänkande, samiska mönster och färger. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.