Skolan Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder skolan, varianter, uttal och böjningar av skolan

Skolan synonym, annat ord för skolan, vad betyder skolan, förklaring, uttal och böjningar av skolan.

Synonym till skolan

Andra språk

Skolan på Engelska

 • school

Hur används ordet skolan

 1. När jag var tonåring försökte mina föräldrar kontrollera allt jag gjorde. Jag minns när jag hade sex med min dåvarande pojkvän. Hela kyrkan fick reda på det, och jag blev relegerad från den kristna skolan jag gick på. Han, däremot, fick gå kvar. Bloggen blev min frihet, där jag skrev anonymt om mitt liv, om mina flick- och pojkvänner, om sex, och om mitt gudstvivel, säger Camila Gutiérrez. (källa)
 2. Men oddsen för att det ska bli något av den här tjejen med finnar och rosafärgat hår, är inte särskilt goda. Hon är en medelmåtta i skolan och bor på "fel sida spåren" med en mamma (Laurie Metcalf) som jobbar dubbla skift som sjuksköterska och en snart arbetslös pappa (Tracy Letts). (källa)
 3. Skolan uppstod som en reaktion på reduktionistiska skolor som behaviorism och strukturalism under devisen "helheten är något annat än summan av delarna" (vilket ofta felaktigt återges som "helheten är mer än summan av delarna"), och har haft sin största betydelse inom perception och problemlösning genom insikt. (källa)
 4. Grundskolan kan drivas av staten, kommunen, eller som friskola. En del grundskolor drivs i form av internatskolor, då eleverna bor i anläggningar vid skolan under terminerna. Det kan också finnas ambulerande skolor, där läraren reser till eleverna på avlägsna orter, som då får undervisning endast en del av året. I en del länder finns möjlighet till hemundervisning som alternativ till skolor, då föräldrar får ansvaret för elevernas utbildning, antingen genom att de själva undervisar eller genom att de anställer privatlärare. (källa)
 5. Särskolan fick 1 juli 1994 samma läroplan som den övriga grundskolan, Lpo94. Därmed markeras att alla elever, oberoende av utvecklingsnivå, omfattas av samma värdegrund. Däremot har särskolan egna kursplaner som är anpassade till skolformen och till de olika behov skolan ska kunna tillgodose för var och en av särskolans elever. (källa)
 6. I den svenska skolan används gymnastiksalar för skolidrott inom ämnet idrott och hälsa. Gymnastiksalen kan även kallas sporthall eller idrottshall om den dessutom används till sport- eller idrottsaktiviteter utöver skolundervisningen. (källa)
 7. Läxa eller hemläxa syftar oftast på hemuppgifter som ges till elever i viss skolålder, i Sverige i grundskola och gymnasium. Syftet med skolarbete hemma är vanligen att repetera och fördjupa kunskap, eller information, inhämtad i skolan samt att öva förmågan till självständigt arbete. Läxor kan inte ersätta lärarledd undervisning som eleven har rätt till. (källa)
 8. I folkmun betraktas medveten frånvaro som skolk, medan oavsiktlig frånvaro exempelvis i samband med att man försover sig, inte betraktas som skolk, även om båda faller under benämningen "ogiltig frånvaro". Elever som egentligen vill gå i skolan men inte vågar kallas hemmasittare. De som ska betala TV-avgift men medvetet undviker att betala den kallas ibland för "licensskolkare" och den som inte deltar i politiska val kan kallas "valskolkare" eller "röstskolkare", även i till exempel ett land som Sverige där valdeltagandet är frivilligt. (källa)
 9. Hemspråk, det språk eller de språk som talas i hemmiljö, när detta skiljer sig från det språk som i huvudsak talas ute i samhället. Termen användes i det svenska utbildningsväsendet från 1968 (då hemspråksundervisning infördes) fram till 1996, då regeringen beslutade att begreppet skulle ändras till "modersmål" for att "lyfta fram betydelsen av undervisningen och markera att denna måste kunna genomföras som annan språkundervisning i skolan" (Utbildningsutskottets betänkande 1996/97:UBU12. Därför används idag termen modersmålsundervisning istället för hemspråksundervisning. Termen exkluderar dock undervisning i svenska språket, vilket vållar en hel del förvirring, eftersom svenska språket givetvis är modersmål för majoriteten av eleverna och "modersmålsundervisning" tidigare betytt undervisning i svenska. Begreppen "hemspråk" och "hemspråksundervisning" används dock fortfarande flitigt, både i tidningar och i daglig konversation, eftersom det på ett enkelt sätt kan särskilja undervisningen i minoritetsspråk och invandrarspråk från undervisningen i svenska. (källa)
 10. I den moderna hemundervisningen används en stor variation av metoder och material. En mångfald av utbildningsfilosofiska ansatser förekommer också. Inspiration hämtas ibland från kända pedagoger, till exempel Montessori, Steiner och Freinet, men lika ofta skapar föräldrarna sin egen pedagogik, eller arbetar på ett liknande sätt som i den vanliga skolan. Utbildningen är ofta individanpassad, ibland tematisk och ämnesöverskridande, ibland inspirerad av teorin om multipla intelligenser, ibland utgående från vardagen i lokalsamhället och ibland inspirerad av John Holts begrepp "unschooling" eller "natural learning" där barnets nyfikenhet och de lärtillfällen som vardagen ger är utgångspunkten. Vanligast är att familjerna är eklektiska, dvs. kombinerar metoder och material fritt efter eget behov. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.