Slam Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder slam, varianter, uttal och böjningar av slam

Slam synonym, annat ord för slam, vad betyder slam, förklaring, uttal och böjningar av slam.

Synonym till slam

Hittade 2 varianter av ordet slam:

Vad betyder och hur uttalas slam

Slam uttalas slam och är ett substantiv -met.

Slam betyder:

Ordformer av slam

Singular

slam
obestämd grundform
slams
obestämd genitiv
slammet
bestämd grundform
slammets
bestämd genitiv

Slam1 är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Vad betyder och hur uttalas slam

Slam uttalas slam och är ett substantiv -men -mar.

Slam betyder:

Ordformer av slam

Singular

slam
obestämd grundform
slams
obestämd genitiv
slammen
bestämd grundform
slammens
bestämd genitiv

Plural

slammar
obestämd grundform
slammars
obestämd genitiv
slammarna
bestämd grundform
slammarnas
bestämd genitiv

Slam2 är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Slam på Engelska

  • mud, silt, slime, ooze

Hur används ordet slam

  1. Det finns flera möjliga orsaker till att en sjö kan sluta existera. När den avgående floden gräver sig allt djupare ned kan sjön till sist helt avtappas. Sjöar dör i torra områden när avdunstningen överstiger nederbörden. Många sjöar fylls upp när tillförande vattendrag medför mycket slam. Aralsjön håller på att försvinna på grund av den stora mängd vatten som människan tagit för bevattning inom lantbruket. Övergödningen av sjöar orsakar en ökad produktion av biomassa, vilket i sin tur leder till att sedimenten höjs i snabbare takt än vad som är naturligt. Detta gör att sjön till sist övergår i våtmark. (wikipedia.org)
  2. En isälv är utflödet av smältvatten under en glaciär eller inlandsis. I en sådan älv flödar förutom vatten även stora mängder grus, slam och stenar som glaciären har schaktat ihop under sin tillväxt. På grund av isens tryck ovanifrån och innehållet av slipande grus, kan isälven karva ut sin egen väg genom grottor i berget. (wikipedia.org)
  3. Lagunerna vid Venedig är världsbekanta, Frisches Haff och Kurisches haff, i vilka Wisła och Njemen utmynnar, är också laguner. Sådana laguner, som utgör delar av floddeltan, blir i tidernas längd fyllda av flodernas sand och slam, och de övergår därför småningom till ett lågt, flackt land, genomskuret av mångfaldigt förgrenade flodarmar. (wikipedia.org)
  4. Tennisspelarna Martina Navratilova och Chris Evert Lloyd, både konkurrenter och vänner, möttes i hela 80 matcher, 60 finaler och 14 grand slam finaler. I denna dokumentär berättar de om kampen mot varandra på tennisplan samt om sin livslånga vänskap. (wikipedia.org)
  5. I stora luftningsbassänger får bakterier och protozoer bryta ner biologiskt material. I den efterföljande sedimenteringsbassängen avskiljs slammet, en del av slammet pumpas tillbaka till luftningsbassängerna för att behålla en bakteriestam i processen, detta kallas returslam. Resterande slam pumpas till slamhanteringen, detta kallas överskottsslam. Det renade vattnet leds till det kemiska reningssteget. Luftningen som är den mest energikrävande processen på reningsverket krävs för att mikroorganismerna skall kunna förbruka det organiska materialet som finns upplöst i vattnet aerob. Luften trycks vanligen ned i bassängen med stora kompressorer och blåses ut som bubblor genom perforerade rör, gummimembran eller keramiska material. (wikipedia.org)
  6. Exempel på material som används är organiskt avfall från hushåll, storkök och restauranger (matavfall), fett från fettavskiljare (gäller biologiskt fett), slam från reningsverk och biomassa från jordbruket, så som gödsel, halm, vallväxter, rens och spannmål. (wikipedia.org)
  7. SLAM (musikgrupp) – svensk musikgrupp bildad år 2000 (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast: