Sluten Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder sluten, varianter, uttal och böjningar av sluten

Sluten synonym, annat ord för sluten, vad betyder sluten, förklaring, uttal och böjningar av sluten.

Synonymer till sluten

Vad betyder och hur uttalas sluten

Sluten uttalas sluten och är ett adjektiv slutet slutna.

Sluten betyder:

Ordformer av sluten

Böjning (i positiv) sluten en ~ + subst. slutet ett ~ + subst. slutna den/det/de ~ + subst. slutne den ~ + mask. subst. Komparation slutnare en/ett/den/det/de ~ + subst. slutnast är ~ slutnaste den/det/de ~ + subst.

Sluten är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Sluten på Engelska

 • private, introvert, sealed, closed, secluded, reserved - taciturn and introvert, a private function

Hur används ordet sluten

 1. En gestalt (av tyska: Gestalt, "skepnad", "form", "figur") är en isolerad, avgränsad, sluten och strukturerad helhet vars egenskaper inte kan reduceras till egenskaperna hos dess delar. (källa)
 2. En gjutjärnsspis är en sluten eldstad för ved-, kol- eller kokseldning, som konstruerades under första hälften av 1800-talet och som påtagligt förändrade matlagningen och energiåtgången i hemmen. En gjutjärnsspis värmde bättre, och använde betydligt mindre mängd bränsle, än en öppen eldstad. Den gav förutom värme för matlagning och ugnsbak även rumsuppvärmning, med energi lagrad i själva spisen och i murstocken. Införandet av slutna spisar medförde också att röken samlades upp bättre i skorstenen än röken från en öppen eldstad. Nackdelen med gjutjärnsspisen var att den, till skillnad från den öppna härden, inte avgav något ljussken. (källa)
 3. Granen bildar på många platser skogar som är mycket skuggrika. Den är till sin natur ett sekundärt trädslag och växer således upp inne i en redan sluten skog. När granskogen väl slutit sig så har endast andra sekundära trädslag konkurrenskraft att växa upp till stora träd, såvida inte en stor störning som till exempel brand, storm eller översvämning stör och skapar förutsättningar för andra trädslag. Granskogen uttränger därför lätt både ek och tall. (källa)
 4. Anstalten Hall – en sluten anstalt belägen i Hall 5 km sydost om Södertälje. (källa)
 5. Hexagon, sexhörning, är en polygon som består av sex linjestycken, som bildar en sluten kurva. Vinkelsumman i en hexagon är 720° och varje hörn i en regelbunden hexgon har alltså innervinkel 120°. Namnet kommer från grekiskans hexa = sex. (källa)
 6. Svärdens symboliska värde har alltid varit starkt, och de har i både västerländsk och exempelvis japansk kultur fungerat som kännetecken för ridderlighet, religiositet och social status. Även under 1900-talet har olika militära enheter delat ut svärd till officerare och som förtjänsttecken, trots att de inte längre används på slagfälten. Delvis har det att göra med svärdets styrkor och svagheter. Svärdet har existerat parallellt med stridsyxor, stridshammare och många andra närstridsvapen. Man valde helt enkelt vapen utifrån vilken motståndare man skulle möta. Kraftigare rustningar gjorde dels att man lade mer och mer vikt vid svärdspetsen och dels att man utvecklade större och tyngre svärd. Många av de bilder som finns på folk i rustning som slåss med svärd avbildar juridiska dueller eller romantiska föreställningar. I sluten formation fungerar dock pikar och spjut betydligt bättre. Piken blev tidigt manskapets vapen medan svärdet blev officerarnas vapen. (källa)
 7. Horthorn eller Törne Matssons ätt är en nutida konventionell benämning på en svensk medeltida frälseätt av lagmän med ursprung frånärke som inte själva använde något släktnamn. Ätten kallas idag för Hjorthorn på grund av de bevarade sigill med vapensköldar, som avbildar ett hjorthorn som bildar en nästan sluten cirkel inne i skölden. (källa)
 8. En hurts eller hutsch (av engelska hutch) är en sluten förvaringsenhet vars höjd oftast inte överstiger normal bordshöjd. (källa)
 9. Den enklaste formen av hårsnodd är en sluten ring av elastiskt material, en form av gummiband. För att inte slita på håret är den vanligen täckt av textilt material som spinns eller flätas runt den elastiska kärnan. Vissa hårsnoddar tillverkas med ändarna sammanbundna av ett metallclip, men eftersom även detta anses slita på håret finns det även hårsnoddar där det elastiska materialet svetsats ihop utan metallclip. (källa)
 10. Den slutna typen har den fördelen att de erbjuder god ljudisolering. De hindrar ljud att komma såväl in som ut. Denna hörlurstyp är mycket vanlig inom inspelningssammanhang. En annan fördel med den slutna konstruktionen är den goda basåtergivning som den kan ge. Nackdelen är att ljudet ofta blir mindre öppet än med en mindre sluten konstruktion. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.