Täcka synonym, annat ord för täcka, vad betyder täcka, förklaring, uttal och böjningar av täcka.

Synonymer till täcka

Täcka översättning

Engelska

cover
she covered him with a blanket
cover
the snow covers the ground
cover
cover one', s expenses

Hur används ordet täcka

  1. Bottiner var den variant som damer oftast använde, även om det också fanns herrbottiner, som var högre för att täcka hela skorna ända upp till eller över vristen. De var också, till skillnad från galoscherna, knäppbara, med antingen blixtlås, knappar eller snörning. (wikipedia.org)
  2. Generalklausul är en lagregel som är allmänt hållen för att kunna täcka in förhållanden som är svåra att förutse av lagstiftaren men som kan betraktas som olagliga enligt lagens anda. Den ger domstolarna en viss frihet att döma utifrån det enskilda fallet. Generalklausul finns i skattelagstiftningen i avsnittet om skatteflykt. Generalklausul finns även i avtalslagen och avser avtalsbestämmelser som är uppenbarligen orimliga eller oskäliga att följa på grund av tro och heder. Generalklausul står även att finna i 25 kap 12 § Offentlighets- och sekretesslagen och även i 10 kap 27 § Offentlighets- och sekretesslagen. (wikipedia.org)
  3. Plastfolien säljs på rullar med avrivningskant och används för att försluta matkärl eller täcka över fat som saknar lock och skyddar den inslagna produkten för smuts och uttorkning.. Den fungerar utmärkt för att slå in eller täcka över livsmedel med, men måste då vara av en kvalitet som är godkänd för livsmedelbruk. Tidigare har en del misstag gjorts med ftalatplast, som inte är godkänt för livsmedelbruk. (wikipedia.org)
  4. Den äldre bronsålderns storhögar, som främst byggdes i Sydskandinavien, har en motsvarighet i sten norr om sitt huvudsakliga utbredningsområde. Under denna tid byggde man i norra Götaland samt Svealand och längs Norrlandskusten i stället stora gravrösen av sten utan att täcka dem med jord, vilket skiljer dem från regionens gravhögar. På Västkusten går gränsen ungefär i mitten av Halland. I Danmark och Tyskland förekommer storhögar även inom den snörkeramiska kulturen under mitten av bondestenåldern, men denna tradition etablerades aldrig i Sverige. (wikipedia.org)
  5. Den enklaste typen av grill är en värmetålig behållare som fylls med grillkol eller grillbriketter. Ovanför behållaren monteras ett grillgaller eller grillspett på vilket man placerar det som ska grillas. En del rätter lämpar sig inte för grillning på galler. Då kan de antingen träs upp på grillspett eller klämmas fast mellan halster, som kan fästas i grillen. Vanligen kan gallret flyttas upp eller ned för att styra grilltemperaturen, dessa grillar saknar ofta ett spjäll. Med ett spjäll (reglerbara öppningar nedtill i behållaren) kan mängden tillfört syre styras. Mängden tillförd syre och utförda bränngaser bestämmer till stor del den uppnådda värmeeffekten i grillen, varför grillar där man kan styra tilluften och frånluften ger goda möjligheter till ett bra grill resultat. En del grillar har ett lock med vilket man kan täcka över grillen och därmed styra mängden utförda bränngaser. Om man grillar med locket på kan även en viss rök hållas kvar runt maten, och det grillade får en kraftigare rökig smak. Det finns även elektriska grillar där värmen kommer från en strömförande värmeslinga, och varken kol eller briketter behövs. I elspisens ugn, såväl som i mikrovågsugnen, kan det finnas ett grillelement som ger en liknande effekt. (wikipedia.org)
  6. Ordet hjälm kommer av fornsvenska hiälmber som går tillbaka till germanskans helma- och är besläktat med sanskritens sárman- och går tillbaka till betydelseroten hölja, täcka. I svenska språket finns ordet dokumenterat till 1500-talet. (wikipedia.org)
  7. Håltänger kan ha utväxling vilket gör att det behövs mindre kraft för att genomföra håltagningen. Håltänger av högre kvalitet har utbytbara hålpipor. Mothållet är tillverkat av mässing för att inte slita på hålpipornas eggar, men det är vanligt att man försöker förlänga hålpipornas livslängd genom att täcka mothållet med en extra läderbit. (wikipedia.org)
  8. Inkomstskatt är en relativt sen form av skatt, då lönearbete som sådant i äldre tid var ovanligt, och de flesta skatter baserade sig på jordinnehav och senare förmögenhet. De första inkomstskatterna infördes i Storbritannien 1799 för att täcka utgifterna i samband med Napoleonkrigen. Den blev åter avskaffad 1802 för att redan nästa år komma tillbaka i form av realskatt på olika slag av inkomst. 1815 avskaffades den på nytt, men 1842 tillgrep man den åter, och sedan kom den att kvarstå med växande skattesatser. (wikipedia.org)
  9. En inlandsis är en omformad glaciär som täcker en landareal större än 50 000 km². En inlandsis kan täcka en hel kontinent. Karaktäristiskt för inlandsisar är att deras rörelser är radiella och är föga påverkade av bottentopografin. (wikipedia.org)
  10. Före 1930 "ägdes" en lägenhet genom ägande av andel i bostadsförening eller aktier i bostadsaktiebolag. Bostadsrättsföreningar kunde bildas sedan den första bostadsrättslagen stiftades år 1930. Bostadsrätten blev en viktig del i det svenska folkhemsbygget, med den bärande, till stora delar socialistiska, principen att boendet i lägenhetshus skulle ägas och förvaltas på kooperativ basis av de boende själva. Idén var att bostadshuset skulle ägas gemensamt av de boende, med en boenderepresentativ styrelse som kunde kontrollera intäkter och utgifter. Hyran skulle därigenom enbart täcka de kostnader som var oundgängliga för boendet och all vinst inom hyresmarknaden skulle på så vis tillfalla de boende själva, istället för att komma privata hyresvärdar till godo. Numera bildas oftast bostadsrätter antingen genom att hyresrätter ombildas till bostadsrätter, eller vid nybyggnad att en bostadsrättsförening bildas av det byggbolag som låtit uppföra byggnaden för att sälja bostadsrätterna. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Täcka Synonymer Betyder Uttal

Populärast: